Phân công ông Trịnh Văn Chiến tiếp tục theo dõi Đảng bộ Thanh Hóa

Duy Tuyên

(Dân trí) - Ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020 vẫn tiếp tục theo dõi, hướng dẫn Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đến hết Đại hội XIII của Đảng.

Đó là thông tin từ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân công bố tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX vào sáng 27/10/2020.

Phân công ông Trịnh Văn Chiến tiếp tục theo dõi Đảng bộ Thanh Hóa - 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông tin: Bộ Chính trị đã có thông báo phân công ông Trịnh Văn Chiến theo dõi, hướng dẫn Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cho đến kết thúc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Theo đó, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông tin: Bộ Chính trị đã có thông báo phân công ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ theo dõi, hướng dẫn Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cho đến kết thúc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Được biết, ông Trịnh Văn Chiến sinh ngày 15/1/1960, có trình độ chuyên môn tiến sĩ nông nghiệp, giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa từ tháng 11/2014. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (1/2016), ông được bầu làm Ủy viên BCH Trung ương Đảng.

Phân công ông Trịnh Văn Chiến tiếp tục theo dõi Đảng bộ Thanh Hóa - 2
Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020 vẫn tiếp tục theo dõi, hướng dẫn Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đến hết Đại hội XIII của Đảng.

Đến thời điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, ông Chiến đã 60 tuổi, 10 tháng. Tuy nhiên, ông Trịnh Văn Chiến hiện tại đang là Ủy viên BCH Trung ương Đảng, do đó theo quy định tại Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trường hợp ông Chiến do Bộ Chính trị nghiên cứu, xem xét, trình Ban Chấp hành Trung ương quyết định.

Như vậy, ông Trịnh Văn Chiến sẽ không tiếp tục tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, ông Chiến vẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 cho đến khi HĐND tỉnh này họp bầu Chủ tịch mới.

Dòng sự kiện: Đại hội Đảng XIII