Ông Vũ Ngọc Hoàng bàn về kiểm soát quyền lực

Cần sớm đổi mới về chính trị, như việc kiểm soát quyền lực bằng quyền lực nhà nước, bằng cơ chế dân chủ, thông tin đại chúng và tự do ngôn luận, đổi mới quản lý nhà nước và phương thức lãnh đạo của Đảng,…
>>“Nhiều người làm chức to nhưng nhân dân không quý trọng“

LTS: Tuần Việt Nam trân trọng giới thiệu tới quí vị bài viết đầu năm của ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung Ương có tựa đề: Ba mươi năm đổi mới: Nhìn lại và suy ngẫm.

Chậm phát triển là có tội với tiền nhân, hậu thế

Công cuộc đổi mới do Đảng CSVN lãnh đạo đã giành được những thành tựu đáng kể, cải thiện tình hình nhiều mặt của đời sống xã hội; đưa đất nước vượt qua thời kỳ hết sức khó khăn và nghèo đói, trở thành một nước có thu nhập trung bình, thế và lực đã tăng nhiều.

Mặt khác, so sánh với thế giới và khu vực, đến nay, nước ta vẫn còn nhiều mặt tụt hậu, có mặt đã tụt hậu xa hơn so với một số nước. Cần khách quan và cầu thị, nhìn lại và suy ngẫm, để sắp tới tiếp tục công cuộc đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ và căn bản hơn, nhằm tạo sự phát triển vượt bậc, hiệu quả cao và bền vững hơn.

Đã có các tổng kết, các con số, khá đầy đủ về 30 năm đổi mới, kể cả thành tựu, yếu kém và nguyên nhân, bài học. Tôi không nhắc lại mà chỉ xin nêu mấy suy nghĩ chắt lọc từ thực tiễn đổi mới để bạn đọc tham khảo.

Suy ngẫm cho thấu đáo, chắt lọc kỹ, nhiều người cùng thảo luận, dân chủ và công khai, thì cũng có nghĩa là, đổi mới còn cho ta một kết quả nữa, đó là kết quả trong sự phát triển tư duy của con người, nhất là những người lãnh đạo, quản lý và tầng lớp tri thức, để từ đó mà tiếp tục đi tới, xa hơn, bền hơn.


Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV họp phiên trù bị. Ảnh: Báo Xây Dựng

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV họp phiên trù bị. Ảnh: Báo Xây Dựng

Nhìn thẳng sự thật

Để chuẩn bị tư tưởng cho cuộc đổi mới, lãnh đạo đất nước ngày ấy đã chủ trương phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật. Đây là chủ trương rất quan trọng, không né tránh thực tế, đối diện với nó để tìm cách giải quyết, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, không che dấu khuyết điểm mà công khai nó để mọi người cùng thấy, cùng khắc phục. Việc đó không làm Đảng mất uy tín như cách nghĩ cũ, mà ngược lại nhân dân và đảng viên thấy tăng niềm tin vì nghĩ rằng như vậy là bản lĩnh, là một Đảng mạnh và chắc chắn.

Đổi mới tiếp theo cũng vậy, trước tiên phải nhìn thẳng sự thật, để thấy cái sai, cái yếu kém và tụt hậu của nước ta. Không nhìn thấy những yếu kém và tụt hậu thì không thể khắc phục chúng. Muốn khắc phục tụt hậu thì trước tiên phải nhìn thấy mình tụt hậu. Sự thật là năng suất lao động xã hội, thu nhập đầu người, hiệu quả đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học công nghệ… của nước ta còn nhiều yếu kém và tụt hậu. Đổi mới không thể không tập trung giải quyết các vấn đề nêu trên.

Tư duy về giữ nước

Bước vào đổi mới, Đảng chủ trương trước tiên phải đổi mới tư duy. Đây là bước đi rất đúng. Không đổi mới tư duy sẽ không thể đổi mới trong công việc, trong hành động, hoặc nếu có chỉ là ngẫu hứng, bất chợt, cảm tính, không đủ cơ sở khoa học, có kết quả cũng không chắc chắn, hoặc kết quả mặt này lại trở ngại cho mặt kia.

Hoạt động đổi mới là hoạt động có mục đích, có tư duy, không thể tự  phát, phản ứng tức thì từng việc một, mà cần có cái nhìn tổng quát, có chiều rộng và tầm xa, chủ động trong nhiều bước đi nối tiếp nhau, tiến về phía trước, vượt lên phía trước, vượt lên chính mình.

Tất nhiên tư duy của con người không phải cùng lúc nghĩ hết được mọi việc, mà phải quan sát thực tiễn và nhìn ra thế giới, để tư duy được điều chỉnh và bổ sung liên tục. Tuy nhiên, đổi mới tư duy phải đi trước, có hệ thống, có cơ sở khoa học để bảo đảm thắng lợi, chứ không phải là để làm khác. Lúc đầu quả thật chúng ta có quan tâm việc dổi mới tư duy, rất tiếc là một thời gian sau đó tư duy bị chựng lại không tiếp tục đổi mới, cứ sợ “chệch hướng”, không dám đổi mới tiếp.


Ông Vũ Ngọc Hoàng.

Ông Vũ Ngọc Hoàng.

Người Việt Nam, từ cha ông để lại, tư duy về giữ nước  rất giỏi, không như thế thì làm sao ta có thể thắng được các đội quân lược từ phương Bắc và phương Tây mạnh hơn ta rất nhiều lần. Nói như vậy để tự hào, để thấy mặt mạnh của ta, và tất nhiên không được chủ quan, ngày nay sự phát triển về kỹ thuật công nghệ của thế giới đã có bước tiến rất xa, dẫn đến nhiều thay đổi về phương thức hoạt động của con người.

Mặt khác, tư duy của người Việt Nam về sự phát triển thì không giỏi, chưa giỏi, còn nhiều mặt yếu kém. Nếu không phải thế thì tại sao cho đến nay, sau mấy ngàn năm lịch sử, thời kỳ hòa bình nhiều hơn chiến tranh, đất nước ta vẫn chưa phải là nước phát triển, thậm chí còn không ít mặt tụt hậu xa so với nhiều nước trên thế giới và khu vực.

Từ nay, trong đánh giá tình hình nên thường xuyên so sánh với các nước, và trên nền tảng của văn hóa dân tộc, văn hóa giữ nước mà chủ động và tích cực tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, văn hóa phát triển.

“Lắng nghe” thực tiễn

Công cuộc đổi mới của chúng ta lúc đầu xuất phát từ thực tế, sau đó khái quát lên, bổ sung vào hoặc biến thành lý luận mới. Thực tế ấy cho phép nghĩ rằng, đổi mới phải bám sát vào thực tiễn, “đọc” kỹ thực tiễn, “lắng nghe” thực tiễn, từ trong đó mà nhìn cho rõ yêu cầu bức thiết của cuộc sống.

Cuộc sống luôn đặt ra cho chúng ta những vấn đề phải phúc đáp, đồng thời trong cuộc sống cũng luôn manh nha những câu trả lời, dù chưa đầy đủ, chưa toàn diện, nhưng có sức sống, bám rễ từ thực tiễn. Thực tiễn cũng là thước đo của chân lý.

Thực tiễn là người phản biện những lý thuyết, những chủ trương, từ đó mà vượt qua giáo điều, để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện và phát triển lý thuyết. Đó là người thầy giúp ta giàu có vốn kiến thức và còn giúp ta phương pháp tiếp cận để đi xa, vượt qua thời gian, vượt qua chính mình, vươn về phía trước.

Đem lại lợi ích cho dân

Cuộc sống và hoạt động của đại đa số nhân dân, đó chính là thực tiễn. Công cuộc đổi mới phải xuất phát từ những mong muốn thiết thực và chính đáng của nhân dân, đáp ứng những mong muốn ấy, từ đó mà tập họp rộng rãi mọi người, thành những phong trào tự nguyện. Trong đấu tranh giành lại đất nước, chiến tranh vệ quốc, với ngọn cờ dân tộc và dân chủ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành người lãnh đạo nhân dân.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, cũng phải phát huy truyền thống ấy, với ngọn cờ dân tộc và dân chủ để tiếp tục tiến lên. Vai trò lãnh đạo vô cùng quan trọng trong việc lựa chọn đường hướng. Nhưng đổi mới phải là sự nghiệp của “trăm họ”, muôn dân. Nhân dân là mục tiêu và lực lượng của đổi mới. Đổi mới phải phục vụ nhân dân, đem lợi ích về cho nhân dân, từ đó mà có lực lượng lớn lao ở nhân dân.

Khi có lực lượng lớn lao thì mới có thể đạt kết quả to lớn, từ đó mà đáp ứng nhiều hơn cho mục tiêu phục vụ nhân dân. Những việc chẳng có lợi cho dân mà vẫn làm, gây phiền hà và tốn phí tiền thuế của dân thì đó không phải đổi mới, thậm chí là cản trở đổi mới.

Kiểm soát quyền lực

"Khẩn trương nghiên cứu để sớm có các bước đi phù hợp, cụ thể, tích cực nhằm  đổi mới về chính trị, như việc kiểm soát quyền lực bằng quyền lực nhà nước, bằng cơ chế dân chủ, thông tin đại chúng và tự do ngôn luận, đổi mới quản lý nhà nước và phương thức lãnh đạo của Đảng,…"

Xã hội và cuộc sống là một tổng thể gồm nhiều mặt có quan hệ hữu cơ với nhau. Không thể đổi mới lĩnh vực này mà không đổi mới lĩnh vực khác, gây gập gềnh và cản trở lẫn nhau. Nước ta chủ yếu mới đổi mới về kinh tế, mà cũng mới đi nửa đường, còn văn hóa và chính trị thì cơ bản chưa đổi mới, sắp tới cần đồng bộ và toàn diện trong công cuộc này.

Trung ương đã có Nghị quyết về đổi mới căn bản nền giáo dục, chuyển từ giáo dục truyền thụ kiến thức sang xây dựng nhân cách, phát triển năng lực và xây dựng một nền giáo dục mở, thực học. Đó là việc đúng, nhưng triển khai chậm và chưa chắc, có việc nửa chừng, có việc phải điều chỉnh nhiều mới có thể đi đến thành công. Các cơ quan có trách nhiệm cần tập hợp các chuyên gia để thực hiện cuộc đổi mới căn bản nền giáo dục này, gắn với xây dựng nền văn hóa giàu tính nhân văn và phát triển khoa học – công nghệ.

Khẩn trương nghiên cứu để sớm có các bước đi phù hợp, cụ thể, tích cực nhằm đổi mới về chính trị, như việc kiểm soát quyền lực bằng quyền lực nhà nước, bằng cơ chế dân chủ, thông tin đại chúng và tự do ngôn luận, đổi mới quản lý nhà nước và phương thức lãnh đạo của Đảng,…

Những ý kiến trên đây chắc chắn là chưa đủ, và cần phải thảo luận để điều chỉnh và bổ sung…

Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung Ương.

Theo Tuần Việt Nam/Vietnamnet

 

MỚI NHẤT
Hai vợ chồng tử nạn trên ruộng rau
Hai vợ chồng tử nạn trên ruộng rau

(Dân trí) - Chiều ngày 1/1/2016, thông tin từ Công an xã Mỹ Hòa (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đã hòa tất các thủ tục bàn giao thi thể 2 vợ chồng bị điện giật tử vong về cho gia đình lo an táng.

Thứ bảy, 02/01/2016 - 07:30

Ngắm những công trình nghìn tỷ thay đổi diện mạo Hà Nội
Ngắm những công trình nghìn tỷ thay đổi diện mạo Hà Nội

(Dân trí) - Với số vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng vừa được hoàn thành trong năm 2015, những công trình giao thông này đem đến diện mạo mới cho thủ đô Hà Nội.

Thứ bảy, 02/01/2016 - 07:17

Mai vàng Bình Định “Nam tiến” đón Tết sớm
Mai vàng Bình Định “Nam tiến” đón Tết sớm

(Dân trí) - Còn hơn 1 tháng mới đến Tết Bính Thân nhưng “thủ phủ” mai vàng xã Nhơn An, thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) đã tất bật vào vụ thu hoạch. Hàng vạn chậu mai được đưa lên xe chuyển vào các tỉnh phía Nam đón Tết sớm.

Thứ bảy, 02/01/2016 - 07:00

Hà Nội: 4 người nằm "la liệt" sau tiếng va chạm mạnh
Hà Nội: 4 người nằm "la liệt" sau tiếng va chạm mạnh

(Dân trí) - Vào khoảng 22h ngày đầu năm mới 1/1/2016, tại đoạn đường thuộc Quốc lộ 6A, đoạn chạy qua cầu Tân Trượng (thị trấn Xuân Mai), người dân hốt hoảng khi nghe thấy tiếng va chạm lớn cùng tiếng la hét.

Thứ bảy, 02/01/2016 - 06:29

Vụ 9 người thương vong do ngạt khí lò vôi: 4 nạn nhân trong một gia đình
Vụ 9 người thương vong do ngạt khí lò vôi: 4 nạn nhân trong một gia đình

(Dân trí) - Liên quan đến vụ ngạt khí lò vôi xảy ra trên địa bàn xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa khiến ít nhất 8 người tử vong, một người nguy kịch, có 4 nạn nhân trong một gia đình và một phụ nữ đang mang thai.

Thứ bảy, 02/01/2016 - 06:08

Ngư dân Quảng Ngãi tố tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá
Ngư dân Quảng Ngãi tố tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá

(Dân trí) - Chiều ngày 1/1/2016, ông Võ Văn Sinh - Chủ tịch UBND xã Phổ Quang (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) cho biết vừa tiếp nhận qua hệ thống I-com thông tin về việc tàu cá QNg 98459-TS bị tàu cá Trung Quốc đâm nhiều lần và gây chìm tàu.

Thứ sáu, 01/01/2016 - 10:14

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Sáng 1/1, ngày đầu tiên của năm mới 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã tới thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Thứ sáu, 01/01/2016 - 09:15

Đề nghị điều tra vụ dùng kim tiêm dính máu dọa cướp trên xe khách
Đề nghị điều tra vụ dùng kim tiêm dính máu dọa cướp trên xe khách

(Dân trí) - Trước thông tin phản ánh tình trạng đe dọa cướp tài sản trên xe khách chạy trên tuyến Mỹ Đình (Hà Nội) đi Việt Trì (Phú Thọ) trên báo chí, lãnh đạo UB An toàn giao thông Quốc gia vừa có văn bản đề nghị công an tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ điều tra làm rõ.

Thứ sáu, 01/01/2016 - 09:00

Chạy đua cấp cứu một ngư dân lâm bệnh trọng trên biển ngày đầu năm mới
Chạy đua cấp cứu một ngư dân lâm bệnh trọng trên biển ngày đầu năm mới

(Dân trí) - Đang đánh bắt cá trên vùng biển Trường Sa, một ngư dân tỉnh Bình Định trên tàu BĐ 91338 TS bị ốm nặng, khó thở. Dù đã kết nối với cán bộ y tế, được hướng dẫn chăm sóc người bệnh nhưng trên tàu không có thuốc nên tàu phải quay vào bờ cấp cứu ngư dân.

Thứ sáu, 01/01/2016 - 08:40

Cấp cứu một hành khách nước ngoài trên chuyến bay đi TPHCM
Cấp cứu một hành khách nước ngoài trên chuyến bay đi TPHCM

(Dân trí) - Sau khi máy bay cất cánh được khoảng 20 phút và ở trạng thái bay ổn định, một nữ hành khách gốc Hoa, quốc tịch Canada ngồi số ghế 6E có ý định đi vào nhà vệ sinh. Tuy nhiên, khi vừa đứng dậy thì hành khách nữ này đột ngột ngất xỉu, tay chân cứng đơ.

Thứ sáu, 01/01/2016 - 08:14

Ngạt khí lò vôi, 8 công nhân tử vong, 1 người nguy kịch
Ngạt khí lò vôi, 8 công nhân tử vong, 1 người nguy kịch

(Dân trí) - Một vụ ngạt khí lò vôi xảy ra trên địa bàn xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống khiến 9 người nhập viện, 8 người trong số đó đã không qua khỏi, một nạn nhân đang được điều trị trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Thứ sáu, 01/01/2016 - 07:36

22 người chết vì TNTG trong ngày nghỉ Tết Dương lịch
22 người chết vì TNTG trong ngày nghỉ Tết Dương lịch

(Dân trí) - Theo Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, trong ngày mùng 1 Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 22 người, bị thương 25 người. Tất cả các vụ TNGT xảy ra trên đường bộ.

Thứ sáu, 01/01/2016 - 07:31

ĐÁNG QUAN TÂM
Xe đầu kéo xì khí lạ, nhiều người dân phải nhập viện
Xe đầu kéo xì khí lạ, nhiều người dân phải nhập viện

(Dân trí) - Chiều 1/1, nguồn tin từ công an thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) cho biết, cơ quan này vẫn đang điều tra làm rõ vụ một xe đầu kéo xì khí lạ khiến nhiều người dân nôn ói, ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp.

Thứ sáu, 01/01/2016 - 03:50

Nghỉ Tết, công chức “giết thời gian” trong quán cà phê
Nghỉ Tết, công chức “giết thời gian” trong quán cà phê

(Dân trí) - Được nghỉ Tết dương lịch 3 ngày liên tục, thay vì chọn đi du lịch xa nhà, giới nhân viên văn phòng, công chức tại TP.Quy Nhơn (Bình Định) tìm đến quán cà phê tận hưởng ngày nghỉ đầm ấm bên gia đình, người thân.

Thứ sáu, 01/01/2016 - 03:20

Đại gia làng: Nhà ông mua Camry, tôi sắm Lexus
Đại gia làng: Nhà ông mua Camry, tôi sắm Lexus

Khác với hình ảnh nông sản ế ẩm hàng loạt, dân phải đổ cho trâu bò ăn thì ở một số ngôi làng thuần nông khác, năm 2015, người dân lại bội thu tiền tỷ rồi cùng nhau mua ôtô, lên đời xe sang nhờ nuôi gà đẻ trứng, trồng cam,...

Thứ sáu, 01/01/2016 - 02:08

"Ngộp thở" trong khu vui chơi nêm người ngày đầu năm
"Ngộp thở" trong khu vui chơi nêm người ngày đầu năm

(Dân trí) - Từ sáng sớm 1/1, các khu vui chơi giải trí tại TPHCM như: Thảo Cầm Viên, Khu du lịch Suối Tiên, công viên văn hóa Đầm Sen… đã đón lượng lớn khách đổ về vui chơi, giải trí ngày đầu năm. Nhiều khu vực, dịch vụ trở nên quá tải.

Thứ sáu, 01/01/2016 - 01:49

Vỡ òa niềm vui đón những “thiên thần” chào đời phút giao thừa năm 2016
Vỡ òa niềm vui đón những “thiên thần” chào đời phút giao thừa năm 2016

(Dân trí) - Vào thời khắc giao thừa, tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội, ngày đầu tiên của năm mới 2016 còn là ngày đặc biệt ý nghĩa với nhiều gia đình, khi họ vỡ òa niềm vui đón tiếng khóc chào đời của những thiên thần bé nhỏ.

Thứ sáu, 01/01/2016 - 01:34

Vận động “khẩn” kinh phí để bắn pháo hoa đón Tết!
Vận động “khẩn” kinh phí để bắn pháo hoa đón Tết!

(Dân trí) - Ngày 31/12, nguồn tin phóng viên Dân trí cho biết, UBND huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) vừa có công văn “khẩn” gửi các cơ quan trên địa bàn “vận động” xã hội hóa để bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Thứ sáu, 01/01/2016 - 01:00

"Đột kích" công trình giao thông mở màn 2016
"Đột kích" công trình giao thông mở màn 2016

Dự kiến thông xe vào ngày 9-1, hầm chui Thanh Xuân, Hà Nội là một trong những công trình trọng điểm đi vào hoạt động mở màn năm 2016. Người dân mong chờ hầm chui hoạt động sẽ hết cảnh ùn tắc giờ cao điểm tại ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến...

Thứ sáu, 01/01/2016 - 12:46

Người dân đổ về quê nghỉ Tết, bến xe nêm người, đường Hà Nội tắc dài
Người dân đổ về quê nghỉ Tết, bến xe nêm người, đường Hà Nội tắc dài

(Dân trí) - Sáng nay (1/1/2016), hàng vạn người dân tiếp tục rời thủ đô về quê nghỉ Tết Dương lịch, các bến xe trên địa bàn Hà Nội nêm người. Ngoài ra, 1 số tuyến đường có thời điểm đã rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài, dòng phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Thứ sáu, 01/01/2016 - 11:13

Bắt đoàn xe “đi bão” lớn nhất ở Bình Dương
Bắt đoàn xe “đi bão” lớn nhất ở Bình Dương

(Dân trí) - Gần 300 chiếc xe máy lưu thông thành đoàn có dấu hiệu vi phạm luật giao thông đã bị lực lượng chức năng hóa trang bao vây. Ít nhất 40 chiếc xe đã bị tạm giữ để xử lý.

Thứ sáu, 01/01/2016 - 10:47

Khách xếp hàng dài mua vé về quê
Khách xếp hàng dài mua vé về quê

Kỷ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày nên nhiều người tranh thủ về quê, đi du lịch. Tại quầy bán vé của các bến xe tại Hà Nội, hành khách phải xếp hàng dài để mua tấm "giấy thông hành” mang tên vé xe.

Thứ sáu, 01/01/2016 - 10:10

Hôm nay miền Bắc trời vẫn rét, nhiệt độ thấp nhất 13 độ C
Hôm nay miền Bắc trời vẫn rét, nhiệt độ thấp nhất 13 độ C

Hôm nay (1/1/2016), miền Bắc trời vẫn rét, nhiệt độ thấp nhất 13 độ C, miền Nam có mưa rào rải rác.

Thứ sáu, 01/01/2016 - 09:55

“CMND còn thời hạn người dân không cần đổi sang thẻ căn cước”
“CMND còn thời hạn người dân không cần đổi sang thẻ căn cước”

(Dân trí) - Từ hôm nay 1/1/2016, Bộ Công an triển khai cấp thẻ Căn cước công dân tại 16 địa phương trên cả nước nhưng Thiếu tướng Trần Văn Vệ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát khẳng định: “Nếu CMND còn thời hạn sử dụng thì người dân đừng đi đổi sang thẻ Căn cước, mà cứ sử dụng tới khi hết hạn”.

Thứ sáu, 01/01/2016 - 08:30