Ông Triệu Thế Hùng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng nay (29/6), tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hải Dương khoá XVII, ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với 100% số phiếu tín nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh, ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã trở thành tân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

Ông Triệu Thế Hùng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - 1

Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khóa XVII phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Với trọng trách là người đứng đầu UBND tỉnh, ông Hùng khẳng định sẽ nỗ lực hết mình xây dựng hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì sự phát triển của tỉnh, vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân Hải Dương.

Ông Hùng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; sự giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của các bậc lão thành; sự đồng hành, giám sát thường xuyên của HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân; các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND và cử tri.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng mong muốn và đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, đóng góp tích cực vì sự phát triển chung của tỉnh...

Cũng tại kỳ họp trên, với số phiếu bầu đạt 100%, ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.