Ông Chu Ngọc Anh: Kinh tế tri thức của Thủ đô chưa phát triển mạnh

(Dân trí) - Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, kinh tế Thủ đô chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, chưa tạo được các “đột phá lớn”; kinh tế tri thức và ứng dụng công nghệ cao chưa phát triển mạnh.

Ngày 30/9, phát biểu kết luận Hội nghị tổng kết 3 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, trong nhiệm kỳ tới, TP sẽ tạo đột phá trong xây dựng cơ sở hạ tầng các huyện khu vực phía Nam TP để thúc đẩy phát triển kinh tế đồng đều.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, 3 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, là yêu cầu, nhiệm vụ vừa mang tính cơ bản, lâu dài, đồng thời là vấn đề cấp bách, trước mắt, tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực của đời sống nhân dân.

Ông Chu Ngọc Anh: Kinh tế tri thức của Thủ đô chưa phát triển mạnh - 1

Ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện các Chương trình, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật. Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính, dịch vụ hành chính công được cải thiện…

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, kinh tế Thủ đô nhìn chung chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, chưa tạo được các “đột phá lớn”. Kinh tế tri thức và ứng dụng công nghệ cao chưa phát triển mạnh. Chuyển dịch cơ cấu lao động chưa đồng bộ với chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Ngoài ra, chất lượng một số quy hoạch, công tác quản lý quy hoạch, quản lý dân cư, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, an toàn giao thông trên địa bàn TP vẫn còn hạn chế. Khâu đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn còn có những khó khăn, thách thức, đặc biệt là ở vùng ven đô. Công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành ở một số cơ quan, một số lĩnh vực còn chưa quyết liệt, vẫn còn có nhiệm vụ chậm tiến độ.

Ông Chu Ngọc Anh cho biết, trong nhiệm kỳ tới, TP tập trung triển khai xây dựng đô thị thông minh trên trục Nhật Tân - Nội Bài; thực hiện có hiệu quả các chủ trương về cải tạo, xây dựng mới các khu chung cư cũ xuống cấp, nguy hiểm, hết niên hạn sử dụng, tái thiết thành các khu đô thị văn minh hiện đại.

TP Hà Nội cũng sẽ tập trung đầu tư hệ thống đường sắt đô thị, nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng; tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh khớp nối hệ thống hạ tầng giao thông đô thị, tăng tỷ lệ diện tích giao thông tĩnh. Cùng với đó, hoàn thành các dự án phát triển nguồn tập trung và các dự án phát triển mạng cấp nước để đảm bảo cấp nước sạch trên địa bàn Thành phố đạt 100% đối với cả khu vực đô thị và nông thôn.

Ông Chu Ngọc Anh: Kinh tế tri thức của Thủ đô chưa phát triển mạnh - 2

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Về cải cách hành chính, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị các cấp ngành cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, cải tiến quy trình, thủ tục hành chính của TP đồng bộ, khả thi theo hướng minh bạch, thông thoáng, phù hợp với các luật, nghị định mới ban hành và yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Ông Chu Ngọc Anh cho biết, TP sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng CNTT và ứng dụng hiệu quả CNTT trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ; kịp thời động viên, khen thưởng những cá nhân, đơn vị thực hiện tốt; kiên quyết xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm…