Thứ năm, 13/02/2020 - 12:42

Ninh Bình chi sai gần 600 triệu đồng cho cán bộ đi “học tập” nước ngoài

Dân trí

Kiểm toán nhà nước phát hiện, tỉnh Ninh Bình chi không thuộc nhiệm vụ chi trong dự toán chi sự nghiệp GD&ĐT số tiền 31,2 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí cán bộ đi "học tập" ở nước ngoài là 592 triệu đồng.

Thực hiện Quyết định số 463/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Ninh Bình, Đoàn Kiểm toán nhà nước khu vực XI đã tiến hành kiểm toán tại Ninh Bình (từ ngày 21/3/2019 – 19/5/2019) và đã có báo cáo. 

Trong báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Ninh Bình, Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực XI đã chỉ rõ công tác lập, giao dự toán chi ngân sách nhà nước (NSNN) tại Ninh Bình còn một số thiếu sót. 

Cụ thể, tỉnh Ninh Bình giao trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo ngân sách cấp tỉnh một số nội dung chi không thuộc nhiệm vụ chi của chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo với số tiền hơn 31,2 tỷ đồng. 

Trong đó, gồm kinh phí giáo dục an ninh quốc phòng hơn 5 tỷ đồng; kinh phí phục vụ đoàn công tác của tỉnh đi thăm đồng bào tỉnh Ninh Bình xây dựng các vùng kinh tế phía Bắc, phía Nam và Tây Nguyên hơn 3,1 tỷ đồng; 

Kinh phí đoàn đi nghiên cứu học tập kinh nghiệm nước ngoài 592 triệu đồng; kinh phí tuyên truyền phát triển du lịch 4 tỷ đồng; kinh phí tổ chức lỗ hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh hơn 9,6 tỷ đồng; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh hơn 8,8 tỷ đồng.

Ninh Bình chi sai gần 600 triệu đồng cho cán bộ đi “học tập” nước ngoài - 1

Trụ sở UBND tỉnh Ninh Bình (ảnh Internet).

Trách nhiệm trong việc chi không thuộc nhiệm vụ chi trong dự toán sự nghiệp giáo dục và đào tạo số tiền hơn 31,2 tỷ đồng, KTNN nêu rõ thuộc về Sở Tài chính và các cơ quan tài chính các cấp của tỉnh Ninh Bình. 

Kiểm toán nhà nước còn phát hiện, tại các huyện của tỉnh Ninh Bình tồn tại việc phân bổ kinh phí cho số lượng biên chế vượt biên chế tỉnh giao 96 người với số tiền đã chi trả trên 3,7 tỷ đồng (trong đó huyện Yên Mô 60 người, số tiền hơn 2,3 tỷ đồng; huyện Hoa Lư 36 người, số tiền 1,4 tỷ đồng). 

Việc chi hoạt động sự nghiệp trên tổng chi sự nghiệp giáo dục không đảm bảo mức tối thiểu 12% và phân bổ dự toán hoạt động thường xuyên cho một số đơn vị ngoài định mức chi thường xuyên 7,6 tỷ đồng (Yên Mô trên 4,9 tỷ đồng; Hoa Lư hơn 2,6 tỷ đồng). 

Ngoài chỉ ra sai sót trong việc “chi không thuộc nhiệm vụ chi”, KTNN còn nêu rõ: Trong điều kiện phải tiết kiệm và thắt chặt chi tiêu, nhưng trong năm 2018 tỉnh Ninh Bình vẫn bổ sung tăng chi hoạt động quản lý hành chính ngoài dự toán đầu năm cho các đơn vị số tiền hơn 52 tỷ đồng. 

Cụ thể, cấp tỉnh hơn 41,4 tỷ đồng gồm: Văn phòng Tỉnh ủy, khối đảng gần 14 tỷ đồng, Văn phòng UBND tỉnh hơn 7,4 tỷ đồng, Văn phòng HĐND hơn 4,5 tỷ đồng, các đơn vị khác hơn 15,5 tỷ đồng. Cấp huyện hơn 10,5 tỷ đồng gồm: Yên Mô hơn 1 tỷ đồng, Nho Quan hơn 4,7 tỷ đồng, Hoa Lư hơn 4,5 tỷ đồng… 

Trách nhiệm trong việc bổ sung tăng chi hoạt động quản lý hành chính ngoài dự toán đầu năm 2018 với số tiền hơn 52 tỷ đồng này, KTNN chỉ rõ thuộc về UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Tài chính, Phòng Tài chính kế hoạch và UBND các huyện được kiểm toán. 

Thời gian gần đây, dư luận tại Ninh Bình rất bức xúc trước việc, trong các đoàn cán bộ của tỉnh đi nghiên cứu học tập kinh nghiệm ở nước ngoài có rất nhiều cán bộ, lãnh đạo cấp tỉnh, huyện sắp nghỉ hưu nhưng vẫn có trong danh sách đoàn. 

Một người dân đặt câu hỏi: Việc những cán bộ sắp nghỉ hưu được đi “nghiên cứu học tập kinh nghiệm” liệu có hiệu quả khi về nước, áp dụng lúc sắp nghỉ hưu, hay đây chỉ là chuyến du lịch nước ngoài hợp pháp của những cán bộ “hoàng hôn nhiệm kỳ”?

 Thái Bá