Nhiều sai phạm trong thu chi ngân sách của TP Thanh Hóa

(Dân trí) - Dùng ngân sách địa phương chi sai mục đích, sai quy định; một số công trình xây dựng chưa xuất hóa đơn GTGT, dư thừa kinh phí nhưng chưa được trả lại… Đó là những sai phạm trong thu chi ngân sách tại TP Thanh Hóa trong 2 năm 2014-2015 vừa được Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kết luận.

Mới đây, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã có kết luận thanh tra thu chi ngân sách TP Thanh Hóa trong 2 năm (2014, 2015). Tại kết luận thể hiện nhiều sai phạm trong thu chi ngân sách tại địa phương này.

Đối với ngân sách của TP, việc phân bổ giao dự toán đầu năm, năm 2014 để lại số tiền 5,5 tỷ và năm 2015 có 6 tỷ nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp giao thông nhưng không giao cụ thể cho các đơn vị sử dụng là sai quy định.

Ngân sách TP và một số xã, phường dùng nguồn cải cách tiền lương sai quy định. Cụ thể, năm 2015 sai quy định với số tiền hơn 26,5 tỷ sử dụng vào chi thường xuyên.

Cty môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa là một trong những đơn vị để xảy ra sai phạm trong thu chi ngân sách năm 2014-2015
Cty môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa là một trong những đơn vị để xảy ra sai phạm trong thu chi ngân sách năm 2014-2015

Dùng nguồn dự phòng ngân sách giao bổ sung cho HĐND TP, văn phòng HĐND và UBND TP và văn phòng Thành ủy TP để chi thường xuyên với tổng số tiền là trên 11 tỷ đồng. Trong đó, năm 2014 số tiền hơn 5 tỷ, năm 2015 số tiền hơn 6,3 tỷ sai mục địch sử dụng.

Một số khoản kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách tỉnh giao bổ sung từ năm 2011 còn lại đã hết nhiệm vụ chi nhưng không nộp trả lại ngân sách tỉnh.

Bên cạnh sai phạm của thành phố, hàng loạt phường, xã thuộc TP Thanh Hóa cũng sử dụng nguồn ngân sách địa phương sai quy định như: phường Đông Sơn sử dụng trên 41 triệu đồng nguồn dự phòng ngân sách để chi thường xuyên, dùng nguồn chi đầu tư xây dựng cơ bản hơn 134 triệu đồng; sử dụng nguồn cải cách tiền lương hơn 229 triệu để chi đầu tư xây dựng đều sai quy định.

Phường Trường Thi sử dụng vào nguồn cải cách tiền lương 347 triệu đồng, nguồn kinh phí bảo đảm xã hội năm 2015 gần 45 triệu đồng để chi thường xuyên; phường Ngọc Trạo hạch toán từ chuyển nguồn kinh phí dự phòng năm 2015: 68,5 triệu, sử dụng nguồn cải cách tiền lương hơn 33,7 triệu đồng; phường Quảng Thắng hạch toán từ chuyển nguồn cải cách tiền lương năm 2015 hơn 182 triệu đồng; phường Đông Hương, chuyển nguồn cải cách tiền lương năm 2015 hơn 23 triệu đồng thành kết dư ngân sách năm 2015 là sai quy định.

Xã Đông Lĩnh sử dụng trên 53 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách để chi thường xuyên sai mục đích, sử dụng nguồn cải cách tiền lương gần 81 triệu đồng sai quy định, xã Quảng Tâm sử dụng nguồn cải cách tiền lương hơn 183,7 triệu đồng sai quy định.

Ngoài ra, các công trình trạm y tế phường Quảng Thắng do UBND phường làm chủ đầu tư, Cty TNHH xây dựng Tiến Thịnh thu công, xuất hóa đơn GTDT thiếu giá trị khối lượng nghiệm thu quyết toán trên 783 triệu, tương ứng số thuế GTGT trên 78 triệu đồng; công trình nâng cấp đường giao thông 192 do UBND xã Quảng Tâm làm chủ đầu tư, Cty TNHH xây dựng Thắng Bình thi công xuất hóa đơn GTGT gần 70 triệu đồng sai quy định.

Một số công trình xây dựng của phường Trường Thi chưa xuất hóa đơn GTGT tổng giá trị trên 2,5 tỷ đồng, các công trình chưa quyết toán.

Tại phường Điện Biên, ngân sách thành phố cấp bổ sung có mục tiêu công trình rãnh thoát nước và lát đá vỉa hè đường Tô Vĩnh Diện còn dư gần 150 triệu đồng nhưng phường chưa trả lại thành phố.

Đối với Cty môi trường: Chưa kê khai thuế tài nguyên nước tưới cây xanh, công viên theo quy định với tổng số thuế gần 25 triệu, trong đó, năm 2014: gần 11,5 triệu; năm 2015: hơn 13 triệu.

Thu phí vệ sinh năm 2015 được UBND TP hợp đồng giao khoán thu ngân sách tại khu chung cư Đông Phát, phường Đông Vệ số tiền hơn 223,5 triệu đồng nhưng lại hạch toán doanh thu, không kê khai nộp ngân sách…

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ để xảy sai phạm trên, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; Phòng tài chính- kế hoạch TP; Chủ tịch UBND xã, phường; kế toán ngân sách; giám đốc, kế toán trưởng các công ty để xảy ra sai phạm…

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu thu hồi tiền nộp về ngân sách TP đối với một số đơn vị phường, xã, cty để xảy ra sai phạm trên theo quy định.

Bình Minh

Đang được quan tâm