Thứ ba, 17/07/2018 - 17:08

Quảng Nam:

Nhiều đơn vị chỉ có lãnh đạo, không có chuyên viên

Dân trí

Sáng 17/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khai mạc kỳ họp thứ 7 Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là thực hiện Đề án tinh giản biên chế tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2021.

Theo dự thảo “Đề án tinh giản biên chế tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018- 2021” trình HĐND tỉnh kỳ họp này, biên chế công chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Quảng Nam hiện nay là 3.344, giảm 265 biên chế so với chỉ tiêu Bộ Nội vụ giao năm 2015. Năm 2019, địa phương phấn đấu giảm 309 biên chế; năm 2020 giảm 355 biên chế và đến năm 2021 giảm 410 biên chế.

HĐND tỉnh Quảng Nam khai mạc kỳ họp thứ 7 Khóa IX sáng 17/7
HĐND tỉnh Quảng Nam khai mạc kỳ họp thứ 7 Khóa IX sáng 17/7

Như vậy, đến năm 2021, biên chế công chức của tỉnh Quảng Nam là 3.199 người. Bên cạnh đó, căn cứ thẩm định của Bộ Nội vụ, để đạt mục tiêu giảm ít nhất 10% so với biên chế HĐND tỉnh phê duyệt thì biên chế viên chức của tỉnh trong giai đoạn 2018- 2021 phải giảm ít nhất 2.623 người.

Đối với ngành giáo dục Quảng Nam hiện đang kêu thiếu giáo viên, trong khi địa phương giảm cả ngàn biên chế viên chức. Về việc này, ông Võ Hồng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam - cho biết, thực tế ngành giáo dục trên tổng thể không thiếu nhưng trong từng bộ phận, bộ môn và từng khu vực trường học có thiếu. Có những trường vẫn thừa biên chế.

Tuy nhiên, ông Hồng cho rằng rất khó điều chuyển trong viên chức sự nghiệp này. Sắp đến tỉnh có chủ trương có những ngành phải tổ chức thi tuyển. Đồng thời trong lộ trình sắp xếp lại, trong đó có các trường dạy nghề. Về một số bộ phận dôi dư, tỉnh đang có Đề án để số viên chức này sắp đến tuổi nghỉ hưu trước thì có chế độ để đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng. Kể cả công tác sắp xếp, tinh giản biên chế đội ngũ viên chức trên địa bàn toàn tỉnh.

Vấn đề tinh giản biên chế được nhiều đại biểu quan tâm
Vấn đề tinh giản biên chế được nhiều đại biểu quan tâm

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021, trên bình diện chung toàn tỉnh, đến năm 2021 biên chế công chức tinh giản 11,4%, biên chế viên chức tinh giản 12,1% so với số Bộ Nội vụ giao năm 2015 là đảm bảo theo quy định (tinh giản tối thiểu 10%). Do vậy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021, giao biên chế công chức, viên chức năm 2018 và đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua.

“Tuy vậy, trong quá trình triển khai thực hiện mới chỉ đạt một số kết quả bước đầu. Tỷ lệ tinh giản chỉ tính trên số biên chế Bộ Nội vụ giao năm 2015. Thực tế số biên chế đã giao chưa sử dụng còn khá nhiều; do đó, việc tinh giản chưa phản ánh đúng thực chất, chỉ tinh giản số biên chế hiện chưa sử dụng (sau khi tinh giản vẫn còn 213 chỉ tiêu biên chế công chức chưa tuyển dụng). Cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, biên chế đối với từng cơ quan, đơn vị còn bất cập, cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định chỉ tiêu biên chế chưa đảm bảo”, báo cáo của HĐND tỉnh cho biết.

Cũng theo báo cáo, nhiều cơ quan, đơn vị có 7-10 phòng nhưng có phòng chỉ có 3-4 biên chế mà hầu hết là lãnh đạo, thậm chí có phòng không có chuyên viên. Việc giao, quản lý, sử dụng biên chế viên chức chưa hiệu quả, nhiều cơ quan, đơn vị, trường học còn trên 30% biên chế chưa tuyển dụng.

Do vậy, để quản lý, sử dụng hiệu quả biên chế đã giao, đồng thời thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế trong thời gian đến, HĐND đã đề nghị trong quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy theo chủ trương chung, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tinh gọn đầu mối bên trong, giảm số lượng phòng, ban, đơn vị trực thuộc; kiên quyết hợp nhất để tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế.

Hàng năm tiến hành kiểm tra, rà soát biên chế công chức, viên chức, định mức lao động được giao, số hiện có và nhu cầu thực sự của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để bố trí, tuyển dụng, điều chỉnh, tinh giản đảm bảo thực chất.

Có giải pháp giải quyết đối với 413 lao động hợp đồng trước 30/12/2015, đồng thời thực hiện nghiêm chủ trương không thực hiện chế độ hợp đồng trong cơ quan hành chính; xử lý các cơ quan, đơn vị thiếu nghiêm túc trong chấp hành quy định về tuyển dụng lao động. Có kế hoạch thi tuyển đối với số biên chế chưa sử dụng sau khi sắp xếp, sáp nhập, tinh giản.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chưa đảm bảo kế hoạch tinh giản biên chế theo quy định.

C.Bính