Thứ hai, 03/08/2020 - 19:15

Nhiều doanh nghiệp khoáng sản ở Yên Bái, Cao Bằng “phớt lờ” quy định

Dân trí

Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái và tỉnh Cao Bằng “phớt lờ”, không thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản.

Theo kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái (giai đoạn 2011-2017) của Thanh tra Chính phủ, đến hết năm 2019 còn 73 điểm mỏ nợ, chậm nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường với số tiền trên 45 tỷ đồng, vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.

Các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái thực hiện đóng góp hỗ trợ cho địa phương bằng tiền, vật liệu xây dựng hoặc trực tiếp đầu tư xây dựng để hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng công trình văn hóa, trường học. Tuy nhiên các cơ quan tài chính của tỉnh Yên Bái chưa theo dõi, quản lý đầy đủ về nguồn thu này.

Nhiều doanh nghiệp khoáng sản ở Yên Bái, Cao Bằng “phớt lờ” quy định - 1

Khai thác khoáng sản ở Lục Yên, Yên Bái (Ảnh minh họa).

Trong số các dự án thanh tra có 8 cơ sở mặc dù chưa được cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành nhưng đã tiến hành khai thác. Thanh tra Chính phủ yêu cầu Yên Bái xử lý theo quy định, trường hợp cần thiết tạm dừng việc khai thác để yêu cầu chủ đầu tư khắc phục sai phạm.

Cơ quan thanh tra kiến nghị UBND tỉnh Yên Bái rà soát, xử lý theo quy định đối với các dự án khai thác khoáng sản được cấp phép từ nhiều năm, nhưng chậm tiến độ, không triển khai việc khai thác, không xây dựng các công trình về bảo vệ môi trường, trong đó có các dự án: Mỏ quặng sắt Bản Khao Nhà (huyện Mù Căng Chải) của Công ty khai thác khoáng sản Hà Nội; Mỏ quặng sắt thôn Sài Lương (huyện Văn Chấn) của Công ty cổ phần xây dựng Hoàn Thiện.

Yêu cầu Nhà máy chế biến quặng sắt xã Hưng Thịnh (huyện Trấn Yên) của Công ty TNHH Tân Tiến phải thực hiện đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt; 2 dự án (mỏ quặng sắt Khao Nhà và mỏ chì kẽm tại Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn) hoàn thiện thủ tục về đất đai theo quy định.

Thực hiện chưa đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Tại tỉnh Cao Bằng, Thanh tra Chính phủ phát hiện 14 mỏ chưa có quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh, trong đó có 2 mỏ chưa khai thác, chủ dự án đã làm hồ sơ đóng cửa mỏ và 5 mỏ đang hoạt động…

“Việc UBND các huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường để các đơn vị tự thuê, tự chuyển đổi hoặc chuyển nhượng đất trồng lúa của người dân để sử dụng vào hoạt động khoáng sản nhưng chưa có xác nhận về sự phù hợp quy hoạch sử dụng đất đối với hoạt động khoáng sản là thực hiện chưa đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”- Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Dự án mỏ Thua Phia (huyện Trùng Khánh) và Mỏ chì kẽm Bản Bó (huyện Bảo Lâm) chưa hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, chưa được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành nhưng vẫn tiến hành khai thác, vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.

Nhiều doanh nghiệp khoáng sản ở Yên Bái, Cao Bằng “phớt lờ” quy định - 2

Dự án của Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng (Ảnh: TKV).

Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng, chủ đầu tư dự án mỏ sắt Nà Rụa (thành phố Cao Bằng) khắc phục, hoàn chỉnh ngay công trình bảo vệ môi trường, trong đó có hạng mục đắp kè chắn, tạo kè rọ đá tại chân bãi thải rắn số 3. Trường hợp không chấp hành, yêu cầu tạm dừng hoạt động khai thác để khắc phục vi phạm.

Tỉnh Cao Bằng cũng phải kiếm tra ngay các dự án đã có quyết định đóng cửa mỏ nhưng chủ đầu tư không thực hiện việc cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định, trong đó có mỏ mangan Kha Mon (xã Ngọc Khuê, huyện Trùng Khánh) của Công ty cổ phần khoáng sản Nikko Việt Nam.

Kiểm tra đôn đốc chủ đầu tư của 22 dự án có giấy phép khai thác đã hết hạn tiến hành lập đề án đóng cửa mỏ theo quy định. Yêu cầu chủ đầu tư 14 dự án chưa hoàn thiện thủ tục về đất đai, khắc phục vi phạm theo quy định; trường hợp cần thiết yêu cầu tạm dừng hoạt động khai thác.

Thế Kha