Nhiều chỉ tiêu Bắc Ninh thuộc nhóm dẫn đầu cả nước

Bá Đoàn

(Dân trí) - Giai đoạn 2015-2020, kinh tế - xã hội toàn tỉnh Bắc Ninh có bước phát triển năng động, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, với nhiều chỉ tiêu thuộc nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Nhiều chỉ tiêu Bắc Ninh thuộc nhóm dẫn đầu cả nước - 1

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa Đại hội.

Ngày 25/9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh diễn ra phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững; cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại”.

Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng 315 đại biểu đại diện cho trên 6 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến khẳng định, nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đã được phát động rộng rãi, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020 và của cả nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây  chính là động lực, tiền đề quan trọng, góp phần làm cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX thành công. Nhờ vậy Bắc Ninh đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực.

Thay mặt Đại  hội, bà Nguyễn Hương Giang – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trình bày dự thảo Báo cáo chính trị trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Báo cáo nêu rõ; trong nhiệm kỳ qua, Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Bộ máy Nhà nước tỉnh Bắc Ninh được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả. Trong 5 năm, toàn tỉnh giải thể, sáp nhập giảm 211 cơ quan, đơn vị, đầu mối; thành lập mới 21 cơ quan, đơn vị. Sau khi sáp nhập, giải thể giảm 276 lãnh đạo, tinh giản biên chế 144 công chức, 1830 người làm việc, 58 hợp đồng theo Nghị định 68.

Nhiều chỉ tiêu Bắc Ninh thuộc nhóm dẫn đầu cả nước - 2

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng Đảng viên được nâng lên. 

Kinh tế - xã hội toàn tỉnh có bước phát triển năng động, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, với nhiều chỉ tiêu thuộc nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước tăng 6,6%/năm; quy mô GRDP (giá hiện hành) ước đạt 195,4 nghìn tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm 2015 và chiếm 3% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 5.900 USD, gấp 1,2 lần với năm 2015 và gấp 2,1 lần bình quân cả nước.

Bắc Ninh thu hút đầu tư nước ngoài xếp thứ 6 toàn quốc, lũy kế đến nay có 1.542 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 19,7 tỷ USD.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn các tỉnh dẫn đầu cả nước về phong trào giáo dục. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, chất lượng dịch vụ y tế, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế được nâng cao; đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân được chú trọng...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh  sẽ tập trung xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực,thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Toàn tỉnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh, đặc biệt phát triển kinh tế số.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ quy hoạch và xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội với tầm nhìn dài hạn, gắn công nghiệp hóa với phát triển mở rộng không gian đô thị văn minh, hiện đại, phát huy lợi thế so sánh, tạo động lực mới với vai trò cực tăng trưởng của vùng Thủ đô...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương và ghi nhận những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã đạt trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như một số chỉ tiêu Đại hội còn chưa đạt kế hoạch đề ra như tốc độ tăng truworng kinh tế, GRDP , bình quân đầu người, tỷ lệ đô thị hóa, công tác bảo vệ, xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là tại các cụm công nghiêp, làng nghề, khu dân cư, công tác quản lý đất đai, qui hoạch, xây dựng, phát triển đô thị có mặt còn hạn chế...

Nhiều chỉ tiêu Bắc Ninh thuộc nhóm dẫn đầu cả nước - 3

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương và ghi nhận những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã đạt trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bộ trưởng  Tô lâm nhấn mạnh, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của tỉnh và phát huy, kế thừa vận dụng tối đa những thành tựu của đất nước, của địa phương đã đạt được trong những năm qua, sớm hoàn thành các tiêu chí cơ bản để Bắc Ninh trở thành thành phố thực thuộc Trung ương.

Chú trọng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đặc biệt là lập trường, bãn lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu, ý thức, trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt.

Thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền. Đẩy mạnh cơ cáu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế đô thị, quan tâm phát triển kinh tế số nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao và chuyển đổi số. Có giải pháp đột phá đẩy mạnh phát triển thương mại – dịch vụ, trong đó ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực như Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, pháp lý...

Đẩy mạnh hiệu quả các làng nghề truyền thống, tập trung chăn nuôi theo hướng trang trại, phát triển nuôi trồng thủy sản đi đôi với các giải pháp bảo vệ môi trường...

Tại Đại hội, các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX với 48 thành viên.

Buổi chiều cùng ngày Đại hội công bố kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XX; Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự kiến Đại hội diễn ra đến ngày 26/9.

Dòng sự kiện: Đại hội Đảng XIII