1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

TPHCM:

Nguồn thu từ quỹ đất còn lại ở Thủ Thiêm dự kiến gần 22.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Theo Ban Quản lý đầu tư – xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tổng nguồn thu dự kiến từ việc khai thác 55 lô đất còn lại (với hơn 793.000m2) ở Thủ Thiêm là gần 22.000 tỷ đồng. Trước đó, nguồn thu từ khai thác quỹ nhà, nền đất ở Thủ Thiêm là hơn 14.253 tỷ đồng.

Đó là con số đáng quan tâm trong báo cáo của Ban Quản lý đầu tư – xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm gửi UBND TPHCM.

Nguồn thu gần 22.000 tỷ đồng từ việc khai thác 55 lô đất được tạm tính theo giá trị quyền sử dụng đất do các đơn vị tư vấn đề xuất tại thời điểm năm 2016-2017.

Nguồn thu từ quỹ đất còn lại ở Thủ Thiêm dự kiến gần 22.000 tỷ đồng - 1

Khai thác nguồn quỹ đất còn lại ở Thủ Thiêm dự kiến mang về cho ngân sách thành phố gần 22.000 tỷ đồng

Cụ thể, quỹ đất khai thác còn lại được chia 3 nhóm tương ứng với tiến độ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Nhóm 1 gồm 16 lô đất (khoảng hơn 158.700m2) đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và đang đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, có thể đấu giá quyền sử dụng đất trong quý 4/2019. Nguồn thu dự kiến là gần 4.789 tỷ đồng. Trong đó có 6 lô đất thuộc khu chức năng số 1, 9 lô đất khu chức năng số 2 và 1 lô đất khu chức năng số 7.

Nhóm 2 cũng gồm 16 lô đất (khoảng hơn 269.100m2) với nguồn thu dự kiến hơn 8.125 tỷ đồng. Các lô đất này sẽ đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư sau khi xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Các lô đất này dự kiến đấu giá trong năm 2020.

Nhóm 3 gồm 23 lô đất (khoảng hơn 365.200m2) chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Nguồn thu dự kiến hơn 9.000 tỷ đồng.

Trong số này có 6 lô đất thuộc khu chức năng 2a (khoảng hơn 75.000m2) đang vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (Nhà thờ Thủ Thiêm và Dòng mến Thánh giá) nên chưa thu hồi được đất. Sau khi có chủ trương về việc sắp xếp 2 cơ sở tôn giáo tại các lô đất này mới tiến hành kêu gọi đầu tư. Theo phương án trước đây, dự kiến nguồn thu từ 6 lô đất này là hơn 2.438 tỷ đồng.

Theo Ban quản lý đầu tư – xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với tiến độ như trên, dự kiến năm 2019 chỉ thu được khoảng 14.725 tỷ đồng. Trong đó, gần 4.789 tỷ đồng từ đấu giá 16 lô đất đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư dôi dư thu được hơn 9.936 tỷ đồng.

Tính đến tháng 9/2018, tổng nguồn thu từ khai thác quỹ nhà, nền đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã nộp vào ngân sách thành phố là hơn 14.253 tỷ đồng. UBND TP đã cấp lại cho Ban quản lý Thủ Thiêm gần 6.500 tỷ đồng, còn hơn 7.750 tỷ đồng nằm trong ngân sách chưa sử dụng.

Quốc Anh