1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Người dân Hà Nội chấm điểm công chức qua mạng

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa đưa ra kế hoạch ứng dụng công nghê thông tin đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân về cung cấp dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước.

Trong năm 2014, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm hệ thống đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 3 đến 5 đơn vị đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng và ứng dụng. Dựa trên kết quả này, các đơn vị sẽ chủ động đánh giá, rút kinh nghiệm trong nội bộ và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ công dân.
Người dân Hà Nội sẽ đánh giá chất lượng dịch vụ công qua hệ thống công nghệ thông tin
Người dân Hà Nội sẽ đánh giá chất lượng dịch vụ công qua hệ thống công nghệ thông tin

Trên cơ sở đánh giá kết quả triển khai thí điểm của năm 2014, sang đến năm 2015, Hà Nội sẽ xem xét triển khai hệ thống đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân cho các đơn vị tiếp theo.

Cụ thể, hệ thống đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân về việc cung cấp dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước sẽ cho phép tổ chức, công dân có thực hiện giao dịch về thủ tục hành chính với các cơ quan nhà nước thành phố được tham gia đánh giá.

Việc đánh giá được thực hiện theo 2 mức “hài lòng” và “không hài lòng”, với 4 tiêu chí khác nhau như chất lượng thông tin về dịch vụ hành chính và cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa; Quy định về hồ sơ của thủ tục hành chính; Thái độ phục vụ của cán bộ; Thời gian và chi phí phải trả cho dịch vụ hành chính.

Trong đó, mức độ “hài lòng” là hài lòng về tất cả 4 tiêu chí trên trong việc cung cấp dịch vụ hành chính công của đơn vị. “Không hài lòng” được đánh giá theo từng tiêu chí trong 4 tiêu chí nêu trên.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước thành phố triển khai kế hoạch này. Đồng thời, chủ trì thực hiện khảo sát, đánh giá khả năng đáp ứng về hạ tầng và ứng dụng tại các cơ quan nhà nước để sẵn sàng triển khai thí điểm hệ thống đánh giá.

Quang Phong