Loạt vi phạm của Sở TN&MT TPHCM trong giải quyết tranh chấp, khiếu nại

(Dân trí) - Thanh tra TPHCM xác định, Giám đốc Sở TN&MT chịu trách nhiệm trong chỉ đạo quản lý, điều hành về các vi phạm liên quan đến tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp.

Thanh tra TPHCM vừa ban hành thông báo kết luận về trách nhiệm của thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và thực hiện các nhiệm vụ được giao của UBND TPHCM. Đơn vị được thanh tra là Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TPHCM giai đoạn 2019-2021.

Về trách nhiệm của Giám đốc Sở TN&MT, cơ quan thanh tra xác định, công tác phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm còn chậm, không đảm bảo thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm giai đoạn 2019-2021, chỉ thực hiện thanh tra đột xuất, không thực hiện thanh tra theo kế hoạch. Thực trạng này xuất phát từ nhiều lý do, trong đó có ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Loạt vi phạm của Sở TNMT TPHCM trong giải quyết tranh chấp, khiếu nại - 1

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TPHCM (Ảnh: H.Q.).

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở TN&MT thành phố cũng chịu trách nhiệm về một số vi phạm trong báo cáo kết quả, công khai kết luận, lưu trữ hồ sơ thanh tra. Ngoài ra, việc giám sát hoạt động của đoàn thanh tra chưa đúng, chưa đầy đủ, không lập kế hoạch giám sát, báo cáo kết quả dẫn đến thiếu đôn đốc, nhắc nhở kịp thời thiếu sót, vi phạm về tiến độ, trình tự, thủ tục thanh tra.

Thanh tra TPHCM nêu rõ, Sở TN&MT cùng Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố chưa bàn hành quy chế tiếp công dân; Trung tâm phát triển quỹ đất chưa bàn hành nội quy tiếp công dân. Các đơn vị này chưa thực hiện mở sổ tiếp công dân của lãnh đạo, chưa thực hiện đầy đủ thông báo kết quả giải quyết cho công dân.

Trách nhiệm chính của vấn đề này thuộc về Thanh tra Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố. Giám đốc Sở TN&MT chịu trách nhiệm trong chỉ đạo quản lý, điều hành.

Trong công tác xử lý đơn, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị, phản ánh, Sở TN&MT chưa theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chặt chẽ dẫn đến số lượng lớn đơn còn tồn đọng, chưa có kết quả giải quyết, vi phạm thời hạn xử lý đơn trong thời gian dài.

Nguyên nhân chủ quan được đưa ra là lãnh đạo Sở TN&MT giao nhiệm vụ cho Thanh tra Sở, Thanh tra Sở giao cán bộ thực hiện không bằng văn bản, không xác định thời hạn cụ thể, nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ còn hạn chế.

Bản thông báo kết luận thanh tra nêu rõ, Sở TN&MT có tình trạng phổ biến là vi phạm thời hạn giải quyết khiếu nại trong thời gian dài, đặc biệt trong vai trò tham mưu Chủ tịch UBND TPHCM trong giải quyết khiếu nại. Ngoài ra, đơn vị còn những sai sót khác về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại.

Trong việc giải quyết đơn tranh chấp, sở cũng có vi phạm về thời hạn xử lý. Các thiếu sót khác ghi nhận được là ban hành văn bản trả lời công dân chưa thống nhất về hình thức, không tham mưu UBND TPHCM giải quyết tranh chấp đất đai bằng quyết định mà bằng văn bản chỉ đạo.

Những thiếu sót, vi phạm nêu trên thuộc trách nhiệm Thanh tra Sở, Chánh Thanh tra Sở, cán bộ được giao nhiệm vụ liên quan, cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm. Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở TN&MT phụ trách qua các thời kỳ có trách nhiệm trong chỉ đạo quản lý, điều hành.

Thanh tra TPHCM xác định, trong 39 nhiệm vụ theo danh sách của Ban Tiếp công dân thành phố giai đoạn 2019-2021, Sở TN&MT chưa hoàn thành 33 nhiệm vụ do UBND và Chủ tịch UBND thành phố giao. Việc chậm trễ này làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo của UBND TPHCM. Trách nhiệm thuộc về Thanh tra sở và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Giám đốc Sở TN&MT cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.