Lào Cai: Gần 100 tỷ đồng hỗ trợ dân rời khỏi vùng ô nhiễm môi trường

(Dân trí) - UBND tỉnh Lào Cai vừa quyết định bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 cho hơn 81 tỷ đồng cho huyện Bảo Thắng hỗ trợ di chuyển dân ra khỏi vùng ô nhiễm môi trường ở Khu công nghiệp Tằng Loỏng

Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, nguồn  bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 tổng số 81,539 tỷ đồng cho UBND huyện Bảo Thắng để thực hiện di chuyển dân cư tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng do ảnh hưởng ô nhiễm môi trường công nghiệp. 

Kinh phí được cấp từ nguồn thu đóng góp khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường ngân sách tỉnh Lào Cai năm 2021.

Lào Cai:  Gần 100 tỷ đồng hỗ trợ dân rời khỏi vùng ô nhiễm môi trường - 1

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu UBND huyện Bảo Thắng có trách nhiệm thực hiện giải ngân chi trả cho các hộ dân được phê duyệt di chuyển ra khỏi khu vực ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng. Đồng thời, tiếp tục rà soát, thống kê, tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện di chuyển các hộ dân còn lại báo cáo UBND tỉnh Lào Cai xem xét quyết định.

UBND tỉnh cũng giao Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đóng góp kinh phí theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 4047/QĐ-UBND ngày 03/12/2019.

Lào Cai:  Gần 100 tỷ đồng hỗ trợ dân rời khỏi vùng ô nhiễm môi trường - 2

Khu công nghiệp Tằng Loỏng (Lào Cai) còn nhiều bất cập trong công tác bảo vệ môi trường vì thế ảnh hưởng không nhỏ đời sống một số hộ dân sinh sống gần đó từ lâu nay phải hỗ trợ kinh phí cho họ di dời ra nơi khác sống

Trước đó, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Lào Cai tổ chức khảo sát việc di dời dân ra khỏi vùng ô nhiễm môi trường do các nhà máy Khu công nghiệp Tằng Loỏng ở huyện Bảo Thắng gây ra. 

Theo rà soát, thực hiện Quyết định 4074 ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh Lào Cai có 97 hộ dân đủ điều kiện thu hồi đất, di chuyển nhà ra khỏi khu vực ô nhiễm trong Khu công nghiệp Tằng Loỏng. 

UBND tỉnh Lào Cai đã phân bổ kinh phí hỗ trợ di chuyển tổng số tiền 114,669 tỷ đồng cho 15 nhà máy/ doanh nghiệp trong khu vực Khu công nghiệp Tằng Loỏng thực hiện đóng góp.

Tại buổi khảo sát, đoàn đã tham vấn ý kiến của đại diện lãnh đạo 15 doanh nghiệp/ nhà máy, sau đó tiếp xúc với nhân dân tổ dân phố số 1 thị trấn Tằng Loỏng và giám sát tại tổ hợp sản xuất của một số nhà máy. 

Sau khảo sát, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Lào Cai sẽ xem xét trình Thường trực HĐND tỉnh về việc chuẩn y tạm ứng ngân sách tỉnh Lào Cai từ nguồn phù hợp để sớm chi trả di chuyển nhân dân ra khỏi khu vực ô nhiễm. 

Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Lào Cai cũng đề nghị các cơ quan liên quan của tỉnh Lào Cai, huyện Bảo Thắng, thị trấn Tằng Loỏng tăng cường tham mưu, đôn đốc các nhà máy/ doanh nghiệp khẩn trương hoàn thành trách nhiệm đóng góp kinh phí hỗ trợ di chuyển dân đã được UBND tỉnh Lào Cai phân bổ.

Đến nay mới có 7/15 nhà máy/ doanh nghiệp đã đóng góp 14,996 tỷ đồng, trong đó có 2 đơn vị đã đóng góp đủ, 5 đơn vị mới đóng góp  giai đoạn 1,tổng số chưa đóng góp là 99,672 tỷ đồng. 

UBND huyện Bảo Thắng đã phê duyệt phương án bồi thường và chi trả cho các hộ thuộc diện di dời tổng số 39,055 tỷ đồng, trong đó số tiền chi trả vượt mức 14,996 tỷ đồng đã đóng góp của các nhà máy/ doanh nghiệp được ngân sách huyện Bảo Thắng tạm ứng trước. 

Đang được quan tâm