Thứ ba, 02/02/2021 - 14:03

Làm sai dẫn tới bồi thường: Chưa xem xét trách nhiệm hoàn trả của cán bộ?

Dân trí

Bộ Tư pháp yêu cầu phải xem xét trách nhiệm hoàn trả cho cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi TAND Tối cao, VKSND Tối cao, các cơ quan ngang bộ, thuộc Chính phủ và UBND các địa phương đề nghị phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2021.

Giải quyết lúng túng, chưa xem xét trách nhiệm hoàn trả

Theo Bộ Tư pháp, năm 2020 nhận thức về vị trí, vai trò của công tác bồi thường nhà nước ở Trung ương, đặc biệt là ở địa phương đã có chuyển biến đáng kể. Nhiều địa phương đã tiếp cận công tác bồi thường nhà nước theo phương châm phòng ngừa là chính thay vì coi công tác bồi thường nhà nước chỉ là công việc sự vụ, phải thực hiện khi có phát sinh yêu cầu bồi thường.

"Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài được thụ lý, giải quyết triệt để; nhiều vướng mắc, bất cập đã được liên ngành tại Trung ương và địa phương kịp thời phối hợp, tháo gỡ"- Bộ Tư pháp đánh giá.

Dù vậy, trong năm 2020, công tác bồi thường nhà nước vẫn còn những tồn tại, hạn chế như cơ quan quản lý nhà nước tại một số địa phương chưa nắm bắt được kịp thời các vụ việc yêu cầu bồi thường trong phạm vi quản lý của mình.

Đa số cơ quan giải quyết bồi thường chưa thực hiện nghiêm trách nhiệm gửi các văn bản trong quá trình giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả cho cơ quan quản lý nhà nước.

Việc giải quyết bồi thường còn lúng túng, đã xuất hiện tình trạng một số cơ quan giải quyết bồi thường vi phạm quy định về điều kiện thụ lý vụ việc yêu cầu bồi thường. Trong khi đó, việc xác định thiệt hại được bồi thường chưa có sự thống nhất trong áp dụng pháp luật ở các cơ quan giải quyết bồi thường…

Làm sai dẫn tới bồi thường: Chưa xem xét trách nhiệm hoàn trả của cán bộ? - 1

Ông Huỳnh Văn Nén (ngồi giữa) được bồi thường 10 tỷ đồng cho hơn 17 năm ngồi tù oan (Ảnh: Trúc Hà).

Xem xét trách nhiệm hoàn trả đối với cán bộ làm sai

Vì vậy, trong năm 2021, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ này trong thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trên phạm vi toàn quốc.

Chỉ đạo các cơ quan thuộc phạm vi quản lý của ngành mình thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, đặc biệt là các quy định về điều kiện thụ lý vụ việc yêu cầu bồi thường; xác định thiệt hại được bồi thường; án phí, lệ phí và các loại phí khác đối với nội dung yêu cầu bồi thường…

Bộ Tư pháp nhấn mạnh phải xem xét trách nhiệm hoàn trả cho cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước (ở Trung ương qua đầu mối Cục Bồi thường nhà nước - Bộ Tư pháp ; ở địa phương qua đầu mối Sở Tư pháp) theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

TAND Tối cao chỉ đạo Tòa án các cấp gửi các bản án đã có hiệu lực pháp luật cho cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước ở trung ương và địa phương, gồm: Bản án dân sự giải quyết tranh chấp về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; bản án hành chính có nội dung chấp nhận yêu cầu khởi kiện và các bản án hình sự xét xử người thi hành công vụ có nội dung tuyên người thi hành công vụ có tội đồng thời có nội dung giải quyết yêu cầu bồi thường.

Đồng thời có hướng dẫn thống nhất giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự, tố tụng hành chính quy định tại Điều 55 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Thế Kha

Đáng quan tâm
Mới nhất