Làm một dự án số hóa dữ liệu, "thâm hụt" ngay 115.000 USD vốn vay ODA?

Dân trí “Với trách nhiệm là chủ dự án số hóa tư liệu sáng chế nhưng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) đã thực hiện không nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng nguồn vốn vay ODA, có biểu hiện làm thất thoát nguồn vốn ODA với tổng giá trị là 115.000 USD”.
>>Hệ quả của tham nhũng nhìn từ những vụ hối lộ ODA
>>Lập đường dây nóng tiếp nhận tố cáo tiêu cực tại dự án có vốn ODA
>>Siết chặt thẩm định dự án sử dụng vốn ODA

Đó là một trong những nội dung vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra trong Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ký quyết định khi đã nghĩ hưu (?!)

Theo kết luận này, kết quả của dự án Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật (gọi tắt là Dự án 1) cho Cục Sở hữu trí tuệ là tòa nhà 9 tầng đã được khai thác sử dụng từ tháng 10/2011, đảm bảo điều kiện làm việc cần thiết cho 150 cán bộ, công chức của đơn vị.

Tuy nhiên tại dự án có tổng giá trị quyết toán gần 25 tỷ đồng này, Bộ Khoa học và Công nghệ phát hiện trình tự thủ tục tổ chức đấu thầu chưa thực hiện dúng theo quy định của pháp luật đấu thầu. Cụ thể, kế hoạch đấu thầu chưa được cơ quan đầu mối tổ chức thẩm định trước khi trình lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt; một số công việc đã thực hiện trong kế hoạch đấu thầu chưa phù hợp với quyết định chỉ định thầu. Các gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án không có dự toán và quyết định phê duyệt dự toán.

Ông Trần Việt Hùng - nguyên Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Ảnh: Báo Đất Việt).
Ông Trần Việt Hùng - nguyên Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Ảnh: Báo Đất Việt).

Đặc biệt, việc ông Trần Việt Hùng- nguyên Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ký quyết định 1518 ngày 14/7/2011 trong khi đã nghỉ hưu là không đúng thẩm quyền. Việc tạm ứng tiền mặt 2 tỷ đồng tiền thu phí của Cục Sở hữu trí tuệ cho Công ty CP Bảo tàng Hồ Chí Minh vay để sử dụng trong xây dựng cơ bản mà không hạch toán vào sổ sách kế toán, theo kết luận thanh tra, đã vi phạm chế độ quản lý tài chính đã được đại diện Cục Cảnh sát kinh tế (C46-Bộ Công an) xác định tại biên bản làm việc năm 2014 tại Cục Sở hữu trí tuệ.

“Tuy nhiên do sai phạm trên chưa gây hậu quả thiệt hại nên C46 đề nghị Cục họp xử lý nội bộ, rút kinh nghiệm để ổn định đơn vị”- kết luận thanh tra nêu rõ.

Theo kết luận của Bộ Khoa học và Công nghệ, trách nhiệm để xảy ra một sô tồn tại nêu trên thuộc về ông Trần Việt Hùng (Trưởng Ban quản lý, nguyên Cục trưởng đã nghỉ hưu năm 2011), ông Phạm Mạnh Hào (Phó trưởng ban quản lý, nguyên Chánh văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ), bà Lê Bích Hoa (thành viên Ban quản lý, phụ trách kế toán), bà Tô Thị Mỹ Hà (thủ quỹ).

Trang thiết bị không sử dụng được

Tại dự án Nâng cao năng lực tự động hóa quản trị đơn (Dự án 2) có tổng mức dự toán 9,164 tỷ đồng, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng phát hiện trình tự, thủ tục lập dự án đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư chưa thực hiện theo đúng quy định về quản lý dự án đầu tư. Kế hoạch đấu thầu chưa được cơ quan đầu mối tổ chức thẩm định trước khi trình lãnh đạo Bộ phê duyệt; hồ sơ chỉ định thầu chưa đầy đủ; các gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án không có dự toán và quyết định phê duyệt dự toán.

“Phần mềm IPAS.NET được bàn giao từ tháng 10/2009 nhưng không sử dụng được trên thực tế, do vậy kết quả của dự án chưa đạt được mục tiêu được phê duyệt”- kết luận viết.

Trách nhiệm trong việc này thuộc về ông Trần Việt Hùng, ông Phạm Mạnh Hào, bà Lê Bích Hoa và có phần trách nhiệm của ông Phạm Phi Anh (Phó trưởng Ban quản lý, Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ).

Tại dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về sáng chế và Trung tâm tra cứu (Dự án 3) đã thanh toán với tổng giá trị trên 5,71 tỷ đồng, Bộ Khoa học và Công nghệ phát hiện trung tâm tra cứu chưa được xây dựng theo mục tiêu của đề án, vì vậy một số thiết bị máy chủ để trang bị cho Trung tâm tra cứu không được sử dụng, gây lãng phí. Bên cạnh đó, phần mềm công cụ số hóa và dữ liệu số hóa 8.800 hồ sơ sáng chế chưa có biên bản bàn giao sản phẩm nhưng đã ký nghiệm thu và thanh lý hợp đồng để thanh toán hết.

Trách nhiệm trong việc này, theo kết luận thanh tra, thuộc về ông Trần Việt Hùng, ông Phạm Phi Anh, ông Phạm Mạnh Hào, bà Lê Bích Hoa. Trách nhiệm để thiết bị lãng phí khi không triển khai Trung tâm tra cứu thuộc về ông Tạ Quang Minh - nguyên Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ giai đoạn 2011-2014.

Biểu hiện làm thất thoát 115.000 USD vốn vay ODA

Đáng chú ý nhất, thanh tra dự án Số hóa tư liệu sáng chế do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tài trợ được triển khai trong giai đoạn 2009-2011 với giá trị 115.000 USD (Dự án 4), Bộ Khoa học và Công nghệ phát hiện Cục Sở hữu trí tuệ đã không thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, được ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006 của Chính phủ. Cụ thể, không báo cáo trình cơ quan chủ quản là Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt quyết định đầu tư và báo cáo bổ sung nguồn ODA trình Thủ tướng Chính phủ thông qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư; không thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của chủ dự án theo quy định tại Điều 24 của Quy chế này.

Kết luận còn chỉ rõ, Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật tin học và truyền thông (Công ty ISE) là nhà thầu triển khai dự án này theo Hợp đồng hợp tác về phát triển phần mềm và số hóa tài liệu sáng chế giữa Công ty ISE, WIPO và Cục Sở hữu trí tuệ. Quá trình triển khai dự án cho thấy cả phía Công ty ISE và Cục Sở hữu trí tuệ đều không có quan niệm về sự khác biệt của 2 dự án, tuy nhiên hồ sơ quản lý đối với Dự án 3 được thể hiện hoàn chỉnh, còn đối với Dự án 4 chỉ có các thủ tục để đáp ứng các yêu cầu đối với đối tác WIPO.

“Sản phầm dữ liệu số hóa của Dự án 4 và sản phẩm dữ liệu số hóa của Dự án 3 chỉ là một. Sản phẩm của Dự án 4 chuyển cho WIPO chính là kết quả phần Thực hiện số hóa kho dữ liệu 8.800 hồ sơ sáng chế của Dự án 3”- kết luận thanh tra khẳng định.

Theo kết luận, Công ty ISE đã hoàn trả số tiền chiếm hữu từ nguồn ODA theo hợp đồng về cho ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ bằng ủy nhiệm chi ngày 30/6/2015 (cùng ngày Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh ký duyệt kết luận thanh tra - PV).

“Với trách nhiệm là chủ dự án, nhưng Cục Sở hữu trí tuệ đã thực hiện không nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), có biểu hiện làm thất thoát nguồn vốn ODA với tổng giá trị là 115.000 USD.Trách nhiệm cá nhân trước hết thuộc về ông Trần Việt Hùng, ông Phạm Phi Anh và ông Phạm Mạnh Hào.

Kỷ luật phù hợp với mức độ vi phạm

Qua thanh tra, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ rà soát lại toàn bộ các trình tự, thủ tục lập dự án đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư đối với Dự án 2; trình tự, thủ tục đấu thầu, nghiệm thu, thanh quyết toán của các Dự án 1, 2, 3... Đồng thời tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và đề xuất hình thức kỷ luật phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật do đã có thiếu sót, vi phạm trong quản lý, điều hành và triển khai thực hiện các dự án. Việc kiểm điểm, đề xuất xử lý phải thực hiện và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 31/7. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng giao Vụ Tài chính nghiên cứu, xử lý theo quy định về quản lý tài chính khi quyết toán Dự án 3 về những nội dung trùng lặp với Dự án 4; xem xét, lập kế hoạch kiểm kê tài sản Cục Sở hữu trí tuệ một cách toàn diện để nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác sử dụng tài sản theo quy định.

Thế Kha

MỚI NHẤT
PGĐ CA Hà Nội: Không có "đầu gấu" trong buồng giam
PGĐ CA Hà Nội: Không có "đầu gấu" trong buồng giam

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó giám đốc Công an Hà Nội khẳng định không có tình trạng “anh chị, đầu gấu”, cầm trịch trong buồng giam giữ; không để xảy ra bức cung, nhục hình.

Thứ bảy, 18/07/2015 - 10:28

Hà Nội: Ô tô 4 chỗ nát đầu sau cú tông xe máy kéo
Hà Nội: Ô tô 4 chỗ nát đầu sau cú tông xe máy kéo

(Dân trí) - Chạy tốc độ khá cao, chiếc xe ô tô 4 chỗ bất ngờ tông thẳng vào chiếc xe máy kéo đang dừng đèn đỏ theo chiều ngược lại. Hậu quả, đầu xe 4 chỗ bị hư hỏng nặng, xe máy kéo bị rời bánh trước, rất may không thiệt hại về người.

Thứ bảy, 18/07/2015 - 09:35

Người dân Tây Nguyên khốn đốn vì nạn chặt trộm tiêu
Người dân Tây Nguyên khốn đốn vì nạn chặt trộm tiêu

(Dân trí) - Thời điểm hiện tại, Tây Nguyên đang vào mùa mưa, nhu cầu xuống giống ươm tiêu của người dân rất cao. Tuy nhiên tình trạng chặt trộm tiêu đang khiến người dân đau đầu. Thậm chí có kẻ còn chặt hạ vườn tiêu người khác vì thù hằn.

Thứ bảy, 18/07/2015 - 09:12

Hàng chục tiểu thương "vây kín" trụ sở tiếp dân đòi gặp Chủ tịch TP Huế
Hàng chục tiểu thương "vây kín" trụ sở tiếp dân đòi gặp Chủ tịch TP Huế

(Dân trí) - Chiều 17/7, hàng chục bà con tiểu thương chợ An Cựu đã tập trung vây kín trụ sở tiếp dân (cổng sau của UBND thành phố Huế), đòi gặp bằng được Chủ tịch UBND thành phố Huế nhằm giải tỏa bức xúc đối với Ban Quản Lý chợ An Cựu.

Thứ bảy, 18/07/2015 - 08:57

Chợ chục tỷ bỏ không là... chuyện thường (!)
Chợ chục tỷ bỏ không là... chuyện thường (!)

(Dân trí) - Xây chợ lên đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng chục tỷ đồng rồi bỏ không là thực trạng đang diễn ra ở rất nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; gây lãng phí nguồn ngân sách của nhà nước.

Thứ bảy, 18/07/2015 - 08:19

“Đừng biến cô gái sông Hàn thơ mộng thành... hoa hậu chuyển giới!”
“Đừng biến cô gái sông Hàn thơ mộng thành... hoa hậu chuyển giới!”

(Dân trí) - Không chỉ giới chuyên môn mà người dân Đà Nẵng cũng đã có những ý kiến góp ý thẳng thắn xung quanh đồ án quy hoạch 2 bên bờ sông Hàn của Công ty tư vấn thiết kế JiNa (Hàn Quốc). Nếu không thận trọng, sẽ biến dòng sông Hàn thành.... con kênh Hàn.

Thứ bảy, 18/07/2015 - 07:47

Dân đòi doanh nghiệp bồi thường vì nổ mìn làm nứt nhà
Dân đòi doanh nghiệp bồi thường vì nổ mìn làm nứt nhà

(Dân trí) - Thời gian qua, người dân thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3 và Phước Hòa, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên rất bức xúc vì Công ty Cổ phần Đầu tư 1-5 nổ mìn phá đá làm hư hỏng nhà dân sống khu vực xung quanh.

Thứ bảy, 18/07/2015 - 02:00

Lãnh đạo TP Đà Nẵng nói gì về vụ bố trí "đất vàng" cho con Bí thư Thành ủy?
Lãnh đạo TP Đà Nẵng nói gì về vụ bố trí "đất vàng" cho con Bí thư Thành ủy?

(Dân trí) - Lãnh đạo TP Đà Nẵng khẳng định việc bố trí tái định cư cho bà Trần Thị Yến Minh (con gái Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ) chuyển từ quận Cẩm Lệ xuống quận Hải Châu là chuyện bình thường, theo chủ trương của thành phố.

Thứ sáu, 17/07/2015 - 11:23

Quảng Trị: Nhiều hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ
Quảng Trị: Nhiều hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ

(Dân trí) - Rất nhiều hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ được tổ chức tại “mảnh đất thiêng” Quảng Trị vào dịp kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh, liệt sĩ.

Thứ sáu, 17/07/2015 - 09:38

Từ năm tới, Thủ tướng có thêm quyền quyết định về nhân sự cấp cao
Từ năm tới, Thủ tướng có thêm quyền quyết định về nhân sự cấp cao

(Dân trí) - Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi do Văn phòng Chủ tịch nước công bố ngày 17/7 được chú ý nhiều với việc bổ sung một số thẩm quyền cũng như áp thêm trách nhiệm cụ thể với người đứng đầu Chính phủ. Trong nhiều trường hợp, Thủ tướng được giao quyền cho Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh…

Thứ sáu, 17/07/2015 - 08:22

Về Bức thư của Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 2/1933
Về Bức thư của Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 2/1933

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã số hóa và đăng đầy đủ 54 tập Văn kiện Đảng toàn tập phát lên mạng internet theo chức năng của Báo. Trong đó, tập 4 được đăng ngày 10/6/2003, có bức thư của Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương gửi Đông phương bộ (thuộc Quốc tế Cộng sản) và các thuộc địa (từ trang 49 đến trang 63), trong đó có đoạn viết “…đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đã bị ám sát vào giữa năm 1932 trong các nhà tù địa ngục của Hồng Kông”. Nhưng gần đây, một số người trích đoạn thư này đưa lên một số mạng xã hội: “Nguyễn Ái Quốc đã bị ám sát vào năm 1932". Đây là cách đưa tin "cắt xén", "mập mờ" với dụng ý xấu. Thậm chí họ còn "câu khách" bằng thủ đoạn loan tin: "Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đưa tin". Do đó, chúng tôi nêu đầy đủ hoàn cảnh ra đời của bức thư để bạn đọc suy ngẫm và hiểu đúng sự thật.

Thứ sáu, 17/07/2015 - 07:20

Việt Nam, Campuchia thực địa nơi xảy ra xô xát ở biên giới
Việt Nam, Campuchia thực địa nơi xảy ra xô xát ở biên giới

(Dân trí) - Việt Nam và Campuchia đã nhất trí kiên quyết không để tái diễn vụ việc xô xát như ở địa bàn tỉnh Long An vừa qua, đồng thời khẳng định tôn trọng các hiệp ước và hiệp định đã ký kết.

Thứ sáu, 17/07/2015 - 07:19

ĐÁNG QUAN TÂM
Người dân Thủ đô mua nước đóng bình về... tắm
Người dân Thủ đô mua nước đóng bình về... tắm

(Dân trí) - Đã nhiều ngày nay, các hộ dân ở Khu tập thể Vườn Quả (Văn Trì, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) “cắn răng” bỏ tiền ra mua nước đóng bình về tắm, sinh hoạt… do mất nước sạch kéo dài.

Thứ sáu, 17/07/2015 - 06:02

Cuộc “cách mạng” trong quản lý hộ tịch
Cuộc “cách mạng” trong quản lý hộ tịch

(Dân trí) - Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, công chức tư pháp - hộ tịch ghi các nội dung khai sinh vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân.

Thứ sáu, 17/07/2015 - 05:20

Khống chế giới hạn vay của địa phương trên số thu đạt được
Khống chế giới hạn vay của địa phương trên số thu đạt được

(Dân trí) - Thay vì khống chế mức huy động trên chi đầu tư xây dựng cơ bản như hiện nay, Luật Ngân sách Nhà nước đã quy định khống chế mức giới hạn vay của ngân sách địa phương tính trên số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp.

Thứ sáu, 17/07/2015 - 05:06

Thanh niên làm việc trên tàu kiểm ngư được “đối trừ” nghĩa vụ quân sự
Thanh niên làm việc trên tàu kiểm ngư được “đối trừ” nghĩa vụ quân sự

(Dân trí) - Thiếu tướng Tô Viết Báo - Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Quốc phòng cho biết, theo luật Nghĩa vụ quân sự vừa được Quốc hội thông qua, cơ bản các đối tượng được hoãn gọi nhập ngũ không thay đổi, ngoài sinh viên đại học chính quy chỉ thêm nhóm sinh viên cao đẳng nghề được bổ sung.

Thứ sáu, 17/07/2015 - 04:19

Lời khai của hai người bị nghi rải chất “lạ” xuống quốc lộ 1A
Lời khai của hai người bị nghi rải chất “lạ” xuống quốc lộ 1A

(Dân trí) - Sáng nay (17/7), trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Đặng Văn Hoành, Trưởng Công an huyện Bố Trạch cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã triệu tập lái xe rải chất “lạ” xuống quốc lộ 1A tới làm việc.

Thứ sáu, 17/07/2015 - 02:52

Đào ao nuôi tôm, hoảng hồn phát hiện đầu đạn nặng 6kg
Đào ao nuôi tôm, hoảng hồn phát hiện đầu đạn nặng 6kg

(Dân trí) - Ngày 17/7, thông tin từ Đồn biên phòng Cửa Đại (Bình Đại, Bến Tre) cho biết đã tiếp nhận, xử lý 1 đầu đạn hỏa tiễn do một người dân phát hiện khi đào ao nuôi tôm.

Thứ sáu, 17/07/2015 - 02:51

Hơn 2 giờ vây bắt cá “khủng” nặng nửa tấn
Hơn 2 giờ vây bắt cá “khủng” nặng nửa tấn

(Dân trí) - Rạng sáng ngày 16/7, trên vùng biển đảo Lý Sơn, 12 ngư dân cùng vây bắt cá đuối nặng khoảng nửa tấn. Sau 2 giờ vùng vẫy, con cá đuối "khủng" đã bị ngư dân khống chế.

Thứ sáu, 17/07/2015 - 02:24

Qua vụ Giang Kim Đạt, lộ nhiều kẽ hở kiểm soát “dòng chảy” tiền tham nhũng
Qua vụ Giang Kim Đạt, lộ nhiều kẽ hở kiểm soát “dòng chảy” tiền tham nhũng

(Dân trí) - Theo ông Phí Ngọc Tuyển - Phó cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) - qua vụ án của Giang Kim Đạt có thể thấy những kẽ hở trong việc kiểm soát “dòng chảy” tiền tham nhũng từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại.

Thứ sáu, 17/07/2015 - 01:55

Trao quyền chọn nhận bảo hiểm 1 lần hoặc chờ đến tuổi hưu cho người lao động
Trao quyền chọn nhận bảo hiểm 1 lần hoặc chờ đến tuổi hưu cho người lao động

(Dân trí) - Người lao động sẽ không bắt buộc phải bảo hưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để chờ đóng đủ tối thiểu 20 năm mới được hưởng lương hưu khi hết tuổi làm việc, mà có thể yêu cầu thanh toán bảo hiểm 1 lần sau khi nghỉ việc, không tiếp tục đóng bảo hiểm…

Thứ sáu, 17/07/2015 - 12:06

"Liệt sĩ" trở về sau mấy chục năm thất lạc
"Liệt sĩ" trở về sau mấy chục năm thất lạc

(Dân trí) - Sau bao nhiêu năm tìm kiếm trong vô vọng, năm 2006, gia đình nhận được bằng Tổ Quốc ghi công công nhận liệt sĩ Nguyễn Thị Ân đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Đầu tháng 7 năm 2015, gia đình bất ngờ nhận được thông tin bà Ân vẫn còn sống.

Thứ sáu, 17/07/2015 - 10:33

Hoàn thiện thể chế pháp luật phòng, chống tham nhũng
Hoàn thiện thể chế pháp luật phòng, chống tham nhũng

(Dân trí) - Từ nay tới cuối năm, Ban Nội chính Trung ương sẽ tập trung hoàn thành việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng ở 4 bộ, 10 địa phương.

Thứ sáu, 17/07/2015 - 10:14

Suýt chết trong giấc ngủ trưa vì bị xe tải đâm sập nhà
Suýt chết trong giấc ngủ trưa vì bị xe tải đâm sập nhà

(Dân trí) - Gia chủ đang ngủ trưa, bỗng nghe một tiếng sầm. Ngôi nhà sập gần một gian làm hai người ngủ trưa trên giường suýt chết.

Thứ sáu, 17/07/2015 - 09:25