Lạ lùng thành phố tạo ra điện từ... những quả cam rụng bị vứt bỏ

(Dân trí) - Nhằm tránh lãnh phí, một thành phố ở Tây Ban Nha đang nỗ lực biến những quả cam bị vứt bỏ thành điện năng có thể tiêu thụ.

Seville, Tây Ban Nha là 1 trong những thành phố có vườn cam lớn nhất châu Âu. Sau quá trình chọn lọc, những quả cam không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thường bị vứt bỏ trên đường phố. Nhằm tránh lãnh phí, thành phố này đang nỗ lực biến những quả cam bị vứt bỏ thành điện năng có thể tiêu thụ.

Lạ lùng thành phố tạo ra điện từ... những quả cam rụng bị vứt bỏ

Tin liên quan
Đang được quan tâm