Kỷ luật 4 Phó Giám đốc và nguyên Phó Giám đốc Sở TN-MT Quảng Ninh

(Dân trí) - Ủy ban Kiểm tra tỉnh Quảng Ninh vừa thi hành kỷ luật 4 Phó Giám đốc và nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh do có liên quan đến một số vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai.

Ủy ban Kiểm tra tỉnh Quảng Ninh vừa thi hành kỷ luật đối với các Phó Giám đốc và nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn từ 2015 đến 2020 do có liên quan đến một số vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Quảng Ninh thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Cao Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh.

Ông Cao Văn Chiến được xác định đã có những vi phạm, khuyết điểm trong thời gian từ 2015-2020 với cương vị là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu, xây dựng Quy chế làm việc của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015-2020 chưa đúng theo quy định; thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, nhiệm vụ chuyên môn được giao, để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại một số dự án đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách.

Ủy ban Kiểm tra tỉnh Quảng Ninh cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Văn Cường - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh.

Ông Cường được xác định, trong thời gian từ tháng 6/2015 đến tháng 5/2020, với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường đã thiếu kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao dẫn đến có một số vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai tại một số dự án, đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách.

Bên cạnh đó, với cương vị là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Cường cũng đã thiếu kiểm tra, đôn đốc thực hiện, dẫn đến một số dự án chậm tiến độ so với hợp đồng, phải gia hạn nhiều lần, có dự án tăng tổng mức đầu tư, có dự án chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ngoài ra, UBKT tỉnh Quảng Ninh cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Vũ Văn Đát, Phó Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh, nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh.

Ông Đát được xác định, trong thời gian từ tháng 4/2015 đến tháng 5/2018, với cương vị là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã thiếu kiểm tra, rà soát khi xây dựng phương án tính giá đất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giá đất có sai sót tại một số dự án.

Nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh - ông Nguyễn Cao Dũng cũng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách do vi phạm về quản lý đất đai.

Cụ thể, trong thời gian từ năm 2015 đến tháng 10/2020, với cương vị là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Dũng có vi phạm, khuyết điểm như chậm thực hiện xác định giá trị thu tiền sử dụng đất, thuê đất một số dự án đã được giao đất, thuê đất; trình UBND tỉnh giao khu vực biển cho Công ty cổ phần Ngọc Trai Hạ Long ngoài bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm theo Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.