Thứ ba, 02/06/2015 - 09:45

Kiến nghị tiếp tục dừng thực hiện dự án lấp sông Đồng Nai

Dân trí

Bộ Tài nguyên và Môi trường chính thức kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục dừng thực hiện dự án lấp sông Đồng Nai và giao Bộ này chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Kiến nghị tiếp tục dừng thực hiện dự án lấp sông Đồng Nai
Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị tiếp tục dừng triển khai dự án lấp sông Đồng Nai. (Ảnh: Trung Kiên)

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang vừa ký văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai.

Theo đó các thông tin trong báo cáo gần tương tự với những điều đã được ông Hoàng Văn Bảy- Cục trưởng Cục quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) nói trong cuộc họp báo thường kỳ mới đây.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, mặc dù trong báo cáo đánh giá tác động dòng chảy, tư vấn độc lập báo cáo và tư vấn thẩm tra đều kết luận “việc xây dựng các công trình lấn sông ở khu vực từ cầu Hòa An đến Cầu Ghềnh theo các phương án lấn sông 50m, 75m và 100m không làm thay đổi đáng kể về chế độ thủy lực của dòng chảy đoạn sông, không làm ảnh hưởng xấu đến sự thay đổi dòng chảy và tác động đến các đoạn bờ lân cận”, nhưng trong phần kiến nghị tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động dòng chảy cũng cho rằng kết quả tính toán mới dừng ở mức độ sơ bộ, cần tiếp tục nghiên cứu thêm.

Khi thẩm tra báo cáo đánh giá tác động dòng chảy, Viện Nghiên cứu thủy lợi và môi trường (Đại học Thủy lợi) đã nhận xét: “Các kết quả tính toán của đơn vị tư vấn mới dừng ở mức độ nghiên cứu sơ bộ, chưa đưa ra cơ sở, luận cứ lựa chọn phương án tính toán, phần thuyết minh tính toán bằng mô hình cần làm rõ cụ thể theo các bước thực hiện, từ việc xác định lưới, xây dựng miền địa hình tính toán, xác định các điều kiện ban đầu và điều kiện biên, hiệu chỉnh xác định bộ thông số mô hình và kiểm định mô hình. Trên cơ sở đó mới có luận cứ khoa học để đánh giá tính khả thi của các phương án đưa ra. Vì vậy đơn vị thẩm định đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu để nâng cao trình độ chính xác và các phương án tính toán kiểm tra thêm khi đi vào xây dựng công trình”.

“Như vậy việc dựa vào kết luận của Báo cáo đánh giá tác động dòng chảy để triển khai thực hiện dự án là chưa đủ cơ sở khoa học tin cậy”- Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hơn nữa, trong quá trình chuẩn bị đầu tư và phê duyệt dự án, chủ đầu tư đã tổ chức lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt vào tháng 5/2014; trên cơ sở đó UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án vào tháng 7/2014. Mặc dù ĐTM của dự án cũng đã đánh giá, dự báo bổ sung về những tác động chính đến chế độ dòng chảy sông Đồng Nai của việc xây dựng kè, nhưng còn sơ sài những vấn đề đặt bài toán, giải bài toán và số liệu đầu vào chưa bổ sung, đáp ứng yêu cầu và hoàn chỉnh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết dự án thực chất có 2 nội dung cần cải tạo cảnh quan dọc sông Đồng Nai và phát triển đô thị trên phần đất lấn sông. Tuy nhiên hiện nay dư luận quan tâm chủ yếu đến nội dung lấn sông để phát triển đô thị. “Việc lấn sông để phát triển đô thị sẽ có những tác động đến dòng chảy, mức độ tác động tùy thuộc vào kết quả nghiên cứu tiếp theo”- văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường viết.

Từ phân tích đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục dừng thực hiện dự án. “Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, đặc biệt là vấn đề thoát lũ, lưu thông dòng chảy, bồi lắng, sạt, lở lòng, bờ bãi sông”- Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị.

Thế Kha