Thứ sáu, 24/06/2016 - 15:37

Kiến nghị kiểm điểm các lãnh đạo tiếp dân chưa đúng quy định

Dân trí

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc đối với Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin, Chủ tịch UBND huyện Cư Mgar và Giám đốc các Sở (Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trong việc tiếp dân chưa đúng quy định.

Trụ sở Tiếp công dân của huyện Cư Kuin.
Trụ sở Tiếp công dân của huyện Cư Kuin.

Bà Lê Thị Thủy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ký thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Đắk Lắk trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Qua thanh tra đã phát hiện giám đốc một số Sở chưa tiếp dân định kỳ theo quy định (Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch); có nơi chưa có Phòng tiếp dân riêng như Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sổ tiếp công dân không ghi chép hoặc ghi chép chưa đầy đủ việc tiếp dân thường xuyên và tiếp dân định kỳ của lãnh đạo.

Thanh tra Chính phủ cho rằng việc công khai minh bạch trong hoạt động của một số cơ quan đơn vị chưa kịp thời, chưa đúng với quy định, như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chưa ban hành cụ thể, đầy đủ các định mức tiêu chuẩn, chế độ đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác thuộc thẩm quyền xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức.

Chủ tịch UBND một huyện tiếp dân định kỳ chưa đầy đủ theo quy định (huyện Cư Mgar, Krông Buk, Cư Kuin, TP Buôn Ma Thuột). Tuy nhiên, thực tế chủ tịch UBND các huyện, thành phố có tiếp dân theo quy định nhưng cán bộ làm công tác tiếp dân đã không ghi chép đầy đủ vào sổ tiếp dân do chưa có kinh nghiệm và chưa được đào tạo chuyên sâu.

Cơ quan thanh tra đánh giá cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ cho công tác tiếp công dân ở Đắk Lắk chưa được thuận lợi, phù hợp. Việc kiện toàn, củng cố bộ máy, tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân chưa được triển khai kịp thời và phù hợp theo văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Về công tác phòng chống tham nhũng, kết luận thanh tra nhận định, việc công khai minh bạch chưa được thực hiện triệt để, như việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thiếu tiêu chuẩn theo quy định xảy ra ở huyện Ea Hleo; việc ký hợp đồng đối với công chức, viên chức vào cơ quan, đơn vị chưa đúng quy định (TP Buôn Ma Thuột, huyện M’Drăk); không công khai danh sách đối với những người đủ điều kiện dự tuyển đặc cách (huyện M’Drăk) hoặc chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức (huyện Cư Mgar).

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; đồng thời chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền trên địa bàn.

Đồng thời phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, giải quyết vụ khiếu nại của trên 300 hộ dân liên quan đến Công ty TNHH MTV Cà phê trên địa bàn, không để phát sinh phức tạp.

“Chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc đối với Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin, Chủ tịch UBND huyện Cư Mgar, Giám đốc các Sở (Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trong việc tiếp dân chưa đúng quy định và Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện kế hoạch thanh tra chưa đạt”- Thanh tra Chính phủ kiến nghị.

Được biết vừa qua, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã có ý kiến đồng ý với kết luận thanh tra và yêu cầu Thanh tra Chính phủ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/8.

Phát hiện 5.480 đơn vị, tổ chức, cá nhân có sai phạm

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, trong giai đoạn 2011-2014 qua giải quyết khiếu nại tố cáo, các cấp ngành tỉnh Đắk Lắk đã thu hồi về cho ngân sách nhà nước gần 2,4 tỷ đồng, trên 103.000m2 đất và 127m3 gỗ; khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân trên 1,8 tỷ đồng và gần 98.000m2 đất; xử lý hành chính 23 người, 3 tập thể.

Ngoài ra, các cơ quan thanh tra tỉnh và thanh tra các sở ngành đã triển khai 282 cuộc thanh trách nhiệm tại 379 đơn vị, 583 cuộc thanh tra hành chính và trên 10.100 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó phát hiện 5.480 đơn vị, tổ chức, cá nhân có sai phạm với tổng số tiền trên 224 tỷ đồng; xử lý hành chính 188 tập thể, 240 cá nhân và đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 4 vụ, 4 đối tượng; kiểm điểm 140 tập thể, 120 cá nhân.

Thế Kha