1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Kiểm tra việc khắc phục sai phạm tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

Thế Kha

(Dân trí) - Thanh tra Chính phủ kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra quản lý, sử dụng 2.200 tỷ đồng của PVN trả nợ cho Tập đoàn công nghiệp tàu thủy VN và 4.100 tỷ đồng Chính phủ tạm ứng cho tập đoàn này.

Kiểm tra việc khắc phục sai phạm tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam - 1

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra (Ảnh: TTCP).

Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 99/KL-TTCP/2019 về thanh tra việc quản lý, sử dụng 2.200 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trả nợ cho Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam và 4.100 tỷ đồng Chính phủ tạm ứng cho Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin/SBIC) tái cơ cấu. Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư và các đơn vị có liên quan.

Theo quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ, tổ kiểm tra có 4 thành viên do ông Dương Văn Phấn - Phó vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra (Thanh tra Chính phủ) làm tổ trưởng; thời gian kiểm tra trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Tại kết luận thanh tra nói trên, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an xác minh, điều tra xử lý theo quy định về các dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với 2 vụ việc:

Thứ nhất, việc lập, sử dụng các chứng từ, tài liệu để rút từ nguồn vốn 4.190 tỷ đồng, gửi có kỳ hạn tại ngân hàng khi chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép, có dấu hiệu cố ý làm trái, vi phạm nguyên tắc bảo toàn vốn tại Quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 15/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, nguy cơ thiệt hại trên 1.050 tỷ đồng gửi tại ngân hàng OceanBank.

Thứ hai, việc hỗ trợ hoàn thiện tàu 700TEU NT29 tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Nam Triệu, lỗ 456,9 tỷ đồng, thiệt hại số tiền đã hỗ trợ trên 151,7 tỷ đồng.

Kiểm tra việc khắc phục sai phạm tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam - 2

Trụ sở SBIC - tiền thân là Vinashin ở Hà Nội.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo SBIC khẩn trương nộp về Bộ Tài chính số tiền trên 1.578 tỷ đồng để hoàn trả 4.190 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp Trung ương.

Đồng thời tập trung thu hồi các khoản tiền hỗ trợ từ nguồn 2.200 tỷ đồng, nguồn 4.190 tỷ và các nguồn khác từ các đơn vị thành viên, nộp về Bộ Tài chính để hoàn trả nguồn 4.190 tỷ đồng, trả các khoản nợ đến hạn, quá hạn của SBIC theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ quan thanh tra cũng kiến nghị Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước khẩn trương phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xem xét, đề xuất Thủ tướng xử lý đối với khoản tiền 1.738 tỷ đồng (đến 30/6/2018 là 1.748,9 tỷ đồng) của SBIC tại Ngân hàng Oceanbank theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và số tiền SBIC đang gửi tại các ngân hàng; kiểm tra việc ngân hàng BIDV Bắc Hà Nội cho Vinashin vay ngắn hạn thực hiện dự án FSO5 để xử lý theo quy định của pháp luật.