1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Vụ Vinashin: Thanh tra Chính phủ kiến nghị xác minh, điều tra 2 vụ việc

(Dân trí) - Sau khi thanh tra việc quản lý, sử dụng đối với 2.200 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trả nợ cho Vinashin và số tiền 4.149 tỷ đồng Chính phủ tạm ứng cho Vinashin tái cơ cấu, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an xác minh, điều tra đối với 2 vụ việc.

Chiều 22/1, ông Bùi Ngọc Lam - Phó tổng Thanh tra Chính phủ đã ký thông báo Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đối với 2.200 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trả nợ cho Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin) và số tiền 4.149 tỷ đồng Chính phủ tạm ứng cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin/SBIC) tái cơ cấu.

Thanh tra Chính phủ cho biết, đối với một số cá nhân của Vinashin chiếm đoạt tiền lãi ngoài hợp đồng, vi phạm pháp luật, các cơ quan chức năng đã điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Cơ quan thanh tra kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an xác minh, điều tra xử lý theo quy định về các dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với 2 vụ việc:

Thứ nhất, việc lập, sử dụng các chứng từ, tài liệu để rút từ nguồn vốn 4.190 tỷ đồng, gửi có kỳ hạn tại ngân hàng khi chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép, có dấu hiệu cố ý làm trái, vi phạm nguyên tắc bảo toàn vốn tại Quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 15/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, nguy cơ thiệt hại trên 1.050 tỷ đồng gửi tại ngân hàng Oceanbank.

Thứ hai, việc hỗ trợ hoàn thiện tàu 700TEU NT29 tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Nam Triệu, lỗ 456,9 tỷ đồng, thiệt hại số tiền đã hỗ trợ trên 151,7 tỷ đồng.

Vụ Vinashin: Thanh tra Chính phủ kiến nghị xác minh, điều tra 2 vụ việc - 1

Trụ sở SBIC - tiền thân là Vinashin ở Hà Nội.

Khẩn trương thu hồi các khoản tiền rất lớn

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo SBIC khẩn trương nộp về Bộ Tài chính số tiền trên 1.578 tỷ đồng để hoàn trả 4.190 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp Trung ương.

Tập trung thu hồi các khoản tiền hỗ trợ từ nguồn 2.200 tỷ đồng, nguồn 4.190 tỷ và các nguồn khác từ các đơn vị thành viên, nộp về Bộ Tài chính để hoàn trả nguồn 4.190 tỷ đồng, trả các khoản nợ đến hạn, quá hạn của SBIC theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trước mắt có phương án xử lý đối với các tàu đã hoàn thiện nhưng chưa bán, thanh lý được, trong đó có 4 tàu cá vỏ thép đang thu giữ để giảm thiểu thiệt hại, đôn đốc thu hồi nợ đối với các tàu cá vỏ thép còn lại, thực hiện quyết toán dự án FSO-5 và chỉ đạo các đơn vị quyết toán các dự án đóng tàu có sử dụng vốn hỗ trợ, đảm bảo theo đúng quy định.

PVN và SBIC phải khẩn trương xác định, đối chiếu công nợ liên quan đến việc chuyển giao doanh nghiệp/dự án; có biện pháp xử lý thanh toán nợ cho SBIC, xử lý các vướng mắc, tồn tại trong quá trình chuyển giao; hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc tiếp nhận tài sản từ Vinashin/SBIC theo đúng quy định của Nhà nước.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo SBIC khẩn trương xây dựng phương án thu hồi nợ; chủ trì đánh giá, tổng kết thưc hiện đề án tái cơ cấu SBIC, trong đó có việc xác định lại vốn điều lệ của SBIC, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo tái cơ cấu SBIC xem xét, xử lý trong quá trình tái cơ cấu SBIC.

Bộ Tài chính xem xét, có phương án xử lý đối với các khoản tiền gửi ngân hàng mà SBIC và các đơn vị thành viên đã thu, đã sử dụng một phần, trong đó: lãi nguồn 4.190 tỷ đồng đã thu trên 1.021 tỷ đồng, đã sử dụng trên 150 tỷ đồng; lãi nguồn 2.200 tỷ đồng đã thu trên 436,6 tỷ đồng, đã sử dụng 114,6 tỷ đồng; lãi từ nguồn hỗ trợ nộp thuế các đơn vị thành viên đã thu 25 tỷ đồng.

Đồng thời, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các bộ ngành liên quan kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của SBIC.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước khẩn trương phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xem xét, đề xuất Thủ tướng xử lý đối với khoản tiền 1.738 tỷ đồng (đến 30/6/2018 là 1.748,9 tỷ đồng) của SBIC tại Ngân hàng Oceanbank theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và số tiền SBIC đang gửi tại các ngân hàng; kiểm tra việc ngân hàng BIDV Bắc Hà Nội cho Vinashin vay ngắn hạn thực hiện dự án FSO5 để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan

Cơ quan thanh tra kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ (Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư) kiểm điểm, theo thẩm quyền kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến các sai phạm đã được phát hiện ra.

Yêu cầu SBIC theo thẩm quyền kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thành viên thuộc SBIC kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến các sai phạm.

“Yêu cầu PVN theo thẩm quyền kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến các vi phạm trong việc tiếp nhận các doanh nghiệp, dự án từ Vinashin đã được nêu trong kết luận thanh tra để xử lý theo quy định”- Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Thế Kha