Thứ năm, 03/09/2020 - 10:02

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm 274 tỷ đồng ở 4 tuyến đường Thủ Thiêm

Dân trí

Kiểm toán Nhà nước vừa ban hành kết quả kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý sử dụng vốn các dự án BT (xây dựng - chuyển giao) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TPHCM).

Theo đó, tại dự án xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Công ty cổ phần địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm thanh toán các chi phí với giá trị khoảng 274 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm 274 tỷ đồng ở 4 tuyến đường Thủ Thiêm - 1

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị điều chỉnh giảm giá trị hợp đồng đối với khối lượng không thực hiện của các gói thầu gần 255 tỷ đồng tại dự án 4 tuyến đường chính ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (ảnh: Phạm Nguyễn)

Cụ thể, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị điều chỉnh giảm giá trị hợp đồng đối với khối lượng không thực hiện của các gói thầu gần 255 tỷ đồng (do điều chỉnh quy hoạch phải thay đổi thiết kế so với dự toán ban đầu và một phần khối lượng công việc không thực hiện); giảm thanh toán chi phí các gói thầu hơn 17,5 tỷ đồng, giảm giá trị hợp đồng còn lại của các gói thầu hơn 1,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan này đề nghị nhà đầu tư dự án điều chỉnh giảm giá trị dự toán của các gói thầu hơn 86,3 tỷ đồng; hoàn thiện thủ tục theo quy định để thanh toán chi phí phát sinh 50,5 tỷ đồng; hoàn thiện thủ tục đối với giá trị các hợp đồng còn lại 37 tỷ đồng...

Theo Kiểm toán Nhà nước, tổng mức đầu tư được phê duyệt của dự án 4 tuyến đường chính ở Thủ Thiêm là 12.182 tỷ đồng. Tuy nhiên, do cơ chế “thanh toán đồng thời” nên không tính chi phí lãi vay và trượt giá trong hợp đồng BT. 

Tổng mức đầu tư được xác định là hơn 8.265 tỷ đồng (hợp đồng BT số 883 ngày 1/12/2014 giữa UBND TPHCM và Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh).

Trong đó chi phí xây dựng 6.500 tỷ đồng. Cụ thể gồm: chi phí xử lý nền đất yếu là 2.116 tỷ đồng, chiếm gần 1/3 chi phí xây dựng; chi phí xây dựng 10 cầu trên 4 tuyến đường khoảng 2.008 tỷ đồng; chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật 1.430 tỷ đồng...

Ngoài ra, khi so sánh suất đầu tư theo Quyết định số 634/QĐ-BXD ngày 9/6/2014 của Bộ Xây dựng, Kiểm toán Nhà nước cho rằng, đối với đường giao thông cấp I (tuyến R1) và đường giao thông cấp II (tuyến R2, R3, R4), chi phí được đề cập tính suất đầu tư trong tổng mức đầu tư của dự án không cao hơn suất đầu tư công bố của Bộ Xây dựng năm 2013.

Trước đó, tại kết luận 1037 năm 2019, Thanh tra Chính phủ kiến nghị giảm tổng mức đầu tư 1.519 tỷ đồng, trong đó có chi phí dự phòng do chênh lệch mức lương là 634,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện dự án không sử dụng khoản chi phí dự phòng chênh lệch mức lương 634,9 tỷ đồng (do cơ chế thanh toán đồng thời theo văn bản số 1909/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 17463/BTC-QLCS của Bộ Tài chính) nên sẽ được giảm trừ khi các bên quyết toán dự án hoàn thành.

Kiểm toán Nhà nước đã xác định TPHCM có thiếu sót trong việc phê duyệt tổng mức đầu tư của dự án xây dựng 4 tuyến đường chính, vì không kịp thời cập nhật để tính lại chi phí dự phòng trượt giá làm tăng tổng mức đầu tư chưa đúng hơn 350 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước cũng đã khẳng định khoản chi phí này đã được loại trừ ngay trong tổng vốn đầu tư của hợp đồng BT (theo cơ chế thanh toán đồng thời được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận) nên không ảnh hưởng đến việc cân đối thanh toán khi ký hợp đồng BT và giá trị quyết toán dự án hoàn thành.

Về tiến độ dự án, Kiểm toán Nhà nước nêu rõ, đến thời điểm tháng 6/2020, dự án đã bị chậm 27 tháng so với tiến độ tại quyết định đầu tư và cam kết tại phụ lục hợp đồng. Theo cam kết tiến độ của các bên thì đến quý I/2022 mới hoàn thành (chậm hơn 4 năm), nguyên nhân chủ yếu do vướng giải phóng mặt bằng.

Quốc Anh