Kiểm điểm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Trị liên quan sai phạm

(Dân trí) - Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng kiểm điểm Chủ tịch, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021 có liên quan đến các sai phạm trong quản lý đất đai, môi trường, xây dựng.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh vừa ký văn bản thông báo công khai Kết luận thanh tra quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Qua đó, Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kiểm điểm Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021 có liên quan đến các sai phạm.

Kiểm điểm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Trị liên quan sai phạm - 1

Trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị.

Đồng thời giao Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thu hồi số tiền trên 14,2 tỷ đồng (tiền sử dụng đất trên 14 tỷ đồng của Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn và phí bảo vệ môi trường của 29 chủ đầu tư) về ngân sách nhà nước; chỉ đạo Cục Thuế Quảng Trị thu hồi số tiền trên 5,7 tỷ đồng đối với các đơn vị còn nợ tiền sử dụng đất, thuê đất; gần 6 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác của Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4.

Về lĩnh vực đất đai, Thanh tra Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Các trường hợp không tiếp tục đầu tư hoặc không có khả năng triển khai dự án, để đất hoang hoá nhiều năm thì kiên quyết thu hồi theo quy định của pháp luật; điều chỉnh lại quy mô, diện tích, tiến độ thực hiện đối với dự án Khu đô thị Bắc Thành Cổ của Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn.

Kiểm tra, rà soát các dự án được giao, thuê đất để đầu tư cơ sở hạ tầng, Cụm công nghiệp, xây dựng các công trình thuỷ điện, khai thác khoáng sản chưa có hợp đồng thuê đất, chưa nộp tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án, chưa có phương án trồng rừng thay thế, chưa chuyển đổi mục đích sử đụng đất để hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý.

“Làm rõ trách nhiệm xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân trong việc cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư và xác định giá thu tiền sử dụng đất cho Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn không đúng quy định; việc cho Công ty cổ phần phát triển khoáng sản 4 thuê 16,13 ha đất tại dự án khai thác và chế biến mỏ vàng tại Apey A, xã A Bung không đúng với mục tiêu dự án được phê duyệt; việc cho phép bán đấu giá tài sản và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”- Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Kiểm điểm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Trị liên quan sai phạm - 2

Dự án của Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn (Ảnh: Pháp luật TPHCM).

Phải rà soát, thu hồi nhiều dự án

Quảng Trị cũng phải tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh, các chủ đầu tư chấn chỉnh ngay công tác đấu thầu bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả nhất. Nghiêm khắc xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu.

“Chấn chỉnh công tác thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, ký quỹ đảm bảo thực hiện đầu tư; thu số tiền ký quỹ gần 29,5 tỷ đồng của 20 dự án; thu hồi quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt hoạt động đối với 10 dự án có vi phạm, trong đó UBND tỉnh Quảng Trị đã thu hồi đối với 5 dự án, gồm: Dự án đầu tư sản xuất và kinh doanh hàng may mặc; Dự án nuôi bò công nghiệp Khe Sanh; Dự án chế biến hàng nông sản và dược liệu; Nhà máy may xuất khẩu , Cửa hàng xăng dầu Trung Hải.

Đồng thời tiếp tục rà soát, xem xét thu hồi đối với 5 dự án và chịu trách nhiệm với quyết định của mình, gồm: Dự án Nhà máy chế biến gỗ Tuấn Lộc do Công ty cổ phần Tuấn Lộc làm chủ đầu tư, Dự án từ cát đến năng lương do Công ty cổ phần Bảo Toàn A làm chủ đầu tư, Dự án nhà máy sản xuất tã giấy xuất khẩu do Công ty cổ phần khoáng sản Thanh Tâm làm chủ đầu tư, Dự án điện gió Hướng Phùng 2 do Công ty cổ phần Việt Ren làm chủ đầu tư, Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông Mỹ Thuỷ do Công ty cổ phần liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thuỷ làm chủ đầu tư.

Cơ quan thanh tra cũng kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát, trước mắt tạm dừng việc xem xét gia hạn giấy phép cho phép Công ty cổ phần phát triển khoáng sản 4 khai thác và chế biến mỏ vàng tại xã A Bung, huyện Đakrông khi công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, đóng cửa mỏ; chấm dứt việc cấp giấy phép thăm dò khai thác khoáng sản vào rừng phòng hộ, quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng theo Điều 28 Luật Khoáng sản 2010.

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đồng ý với các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Phó Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nội dung kiến nghị trên. Thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý kết luận thanh tra; tổng hợp kết quả, báo cáo Thủ tướng.

Thế Kha