Không thể rời mắt với những chiếc máy "trong mơ" với mọi nông dân

Dân trí

Sự ra đời của những chiếc máy "siêu thông minh" trong ngành nông nghiệp đã giúp người nông dân khắp thế giới "đổi đời".

Không thể rời mắt với những chiếc máy "trong mơ" với mọi nông dân

Hương Thảo

Tổng hợp

Đáng quan tâm