Huế:

Không có “vua giả” trong lễ tế đàn Nam Giao, Xã Tắc 2012

(Dân trí) - Tin từ Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, trong 2 lễ tế về trời và đất rất quan trọng tại Huế sắp tới là lễ tế đàn Nam Giao và đàn Xã Tắc, hình tượng vua giả (vua được đóng thế) sẽ không còn nữa để giữ tính tôn nghiêm cho lễ.

Trước đây, trong các kỳ tổ chức lễ tế đàn Nam Giao và đàn Xã Tắc trong và ngoài các kỳ Festival Huế, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã đưa 1 người đóng thế vai nhà vua để diễn các phần trong buổi lễ. Sau này, có nhiều ý kiến không nên đưa “vua giả” vào lễ hội sẽ làm mất đi tính tôn nghiêm.

Đến kỳ Festival Huế 2012 sắp diễn ra vào tháng 4 tới, ở 2 lễ tế này sẽ không còn vua giả nữa. Thay vào đó là Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh TT-Huế sẽ là người đại diện cho nhân dân Huế đứng đầu lên làm chủ tế trong buổi lễ.

Không có “vua giả” trong lễ tế đàn Nam Giao, Xã Tắc 2012 - 1
"Vua giả" trong lễ tế đàn Nam Giao 2010 (ảnh: Thành Chung)

Lễ tế Nam Giao được phục dựng lại từ năm 2004 và lễ tế Xã Tắc là năm 2008, hiện đang được xã hội hoá tối đa để thực sự trở thành một lễ hội cộng đồng. Xưa kia, lễ tế đàn Nam Giao là lễ quan trọng nhất của vua Nguyễn. Đây là lễ tế Trời và các vị thần linh quan trọng nhất, hàng năm tổ chức vào mùa Xuân. Còn lễ tế Xã Tắc được tổ chức mỗi năm 2 lần vào mùa xuân và mùa thu, xếp vào hàng Đại tự, chỉ đứng sau lễ tế Nam Giao.

Hầu như tất cả các vị vua Nguyễn đều đã từng chủ trì lễ tế quan trọng này. Lễ tế được chuẩn bị đầy đủ trước ngày tế 1 ngày, ngoài hoa quả ra, quan trọng nhất là tam sanh gồm 1 con dê, 1 con bò và 1 con heo.

Không có “vua giả” trong lễ tế đàn Nam Giao, Xã Tắc 2012 - 2
Vua ngồi trong kiệu ở đoàn rước lên tế đàn Xã Tắc. Kể từ năm 2012, vua giả sẽ không còn xuất hiện trong 2 lễ hội quan trọng mang nặng tính tâm linh này ở Huế

Theo TS. Phan Thanh Hải, PGĐ phụ trách Trung tâm bảo tồn Di tích cố đô Huế, việc không còn vua giả trong 2 lễ tế là chủ đích làm cho lễ không còn tính chất sân khấu hóa và nâng cao tinh thần truyền thống đã có từ xa xưa của lễ.

Đại Dương