Không cơ quan nào giám sát được đại lý Internet

Vào truy cập Internet phải xuất trình giấy tờ; Dưới 14 tuổi phải có người lớn giám sát; Đại lý Internet chỉ được mở cửa từ 6h-24h... Những quy định rất chặt chẽ vừa được ban hành này liệu có khả thi? Thứ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin Đỗ Quý Doãn đã có cuộc trao đổi về vấn đề này.

Nhiều người băn khoăn về tính khả thi của những qui định đưa ra trong thông tư. Nhưng nó cũng như luật giao thông thôi, phải vừa tuyên truyền, giáo dục, vừa chế tài để người ta đi vào thói quen. Trước mắt có thể khó khăn nhưng nếu toàn xã hội thấy việc đó cần thiết, người lớn thấy việc quản lý con em mình là cần thiết thì nhất định sẽ giải quyết được.

 

Thưa ông, có thể giải quyết tình trạng thanh thiếu niên truy cập vào những trang web xấu bằng những qui định cấm đoán?

 

Khi cơ quan nhà nước phải xây dựng qui định để quản lý thì có nghĩa thời gian qua chúng ta bỏ lỏng, sơ hở trong quản lý. Do đó, tôi cho rằng bên cạnh việc xây dựng văn bản qui phạm pháp luật phải chuẩn bị về mặt nhận thức, giáo dục cho người truy cập. Không thể có cơ quan nào theo hết tất cả các đại lý cũng như người truy cập.

 

Chúng ta không thể ngồi ở đó 24/24 giờ được. Rõ ràng việc giáo dục cho những người truy cập Internet, đặc biệt là thanh thiếu niên, rất quan trọng. Những chế tài không thể giải quyết triệt để những mặt tiêu cực nên vấn đề giáo dục phải được đề cao. Bên cạnh việc giáo dục, phải tạo sân chơi bổ ích cho họ, phải có thông tin tốt, phải hiểu được suy nghĩ, nhận thức, tâm lý của họ... để đưa thông tin bổ ích cho họ.

 

Ông nhấn mạnh tới việc giáo dục cho thanh thiếu niên và đưa thông tin bổ ích lên mạng chứ không đủ người giám sát hết các đại lý Internet. Vậy đặt ra qui định phải trình giấy tờ tùy thân, không mở cửa quá 24 giờ chỉ là hình thức?

 

Bản thân các đại lý phải tự giác chấp hành những qui định đó. Không thể một lúc có thể kiểm tra hết toàn bộ hàng chục nghìn đại lý. Nhưng khi anh không tự giác chấp hành mà tôi kiểm tra thấy vi phạm thì tôi sẽ xử lý nghiêm. Thanh tra chỉ để nhắc nhở, đôn đốc chứ không thể có lực lượng nào làm xuể.  Nhưng khi đã có qui định thì bất cứ người nào cũng có thể giám sát được.

 

Nhưng rõ ràng việc lưu giữ thông tin, trình giấy tờ tùy thân khi truy cập là rườm rà, có thể ảnh hưởng tới mục tiêu phát triển lượng người truy cập Internet?

 

Nếu tất cả mọi người chấp hành tốt, đến khai thác thông tin tốt thì chắc chắn những qui định này sẽ chỉ là hình thức. Chúng tôi đặt ra là do việc kinh doanh của các đại lý trong thời gian qua có nhiều sai phạm. Vì thế, những qui định trong thông tư là cần thiết. Còn đến lúc tất cả mọi người vào truy cập Internet tại các đại lý đều với mục đích khai thác thông tin hữu ích thì việc lưu giữ thông tin sẽ chẳng có ý nghĩa gì.

 

Thưa ông, vì sao không cho phép các đại lý mở cửa quá 24 giờ trong khi thông tin trên mạng cập nhật liên tục 24/24 giờ?

 

Đại lý Internet là cơ sở kinh doanh. Đã kinh doanh thì phải tuân thủ qui định về kinh doanh. Qui định như vậy là cần thiết. Ngoài ra, người khai thác thông tin phục vụ nghiên cứu, học tập tại các đại lý rất hạn chế. Nếu không qui định, cứ cho họ mở cửa suốt ngày để người vào chơi trò chơi, chat, vào web xấu... thì mình chẳng có biện pháp nào ngăn chặn cả.

 

Nhưng qui định như thế chẳng khác nào để đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan quản lý nhà nước chứ không phục vụ nhu cầu của người dân?

 

Qui định bao giờ cũng trên cơ sở thực tế. Chúng tôi đã khảo sát các đại lý Internet nên những qui định này đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra trong thời điểm hiện nay. Có thể phương án đưa ra không phải hoàn toàn tối ưu nhưng là phương án có hạn chế ít nhất. Do đó, phương án đưa ra không giải quyết được hết mọi thứ một cách triệt để. Có thể ảnh hưởng chỗ này một chút và một bộ phận nhỏ hơn bị thiệt thì chúng ta tìm cách khác khắc phục.

 

Xin hỏi ông một câu cuối, nếu đặt vào vị trí chủ đại lý Internet hoặc người truy cập và phải làm theo các qui định trong thông tư thì ông thấy có rườm rà không?

 

Tất nhiên đang ở vị trí quản lý mà đặt tôi vào đấy sẽ rất khó. Nhưng tôi nghĩ, nếu đại lý hoặc người truy cập hoàn toàn với mục đích trong sáng trong việc nắm bắt thông tin thì các qui định đó là điều bình thường.

 

Xin cảm ơn ông.

 

Theo Tuổi trẻ