Thứ hai, 07/09/2020 - 15:16

Kỷ niệm 90 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh:

Khí phách và tinh thần Xô Viết vẫn trường tồn cùng lịch sử dân tộc

Dân trí

Sáng nay 7/9, tại thành phố Vinh - UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2020).

Khí phách và tinh thần Xô Viết vẫn trường tồn cùng lịch sử dân tộc - 1

Chương trình nghệ thuật tái hiện phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Lễ kỷ niệm 90 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh được tổ chức nhằm tri ân, tôn vinh những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, Đảng viên và Nhân dân đã làm nên phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Từ đó, giáo dục truyền thống, phát huy tinh thần Xô Viết cho các thế hệ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cách đây tròn 90 năm, nhân dân ta đã làm nên một cao trào cách mạng vô cùng mạnh mẽ - cao trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đây chính là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Ảnh hưởng của phong trào cách mạng Việt Nam và Xô Viết Nghệ Tĩnh trong những năm 1930-1931 đã vang dội trong cả nước và thế giới.

Khí phách và tinh thần Xô Viết vẫn trường tồn cùng lịch sử dân tộc - 2

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nghệ An, nhân ngày Quốc tế Lao động 1/5/1930, công nhân Nhà máy Diêm, nhà máy Cưa Bến Thuỷ cùng hàng nghìn nông dân các vùng lân cận Vinh - Bến Thủy đã rầm rộ biểu tình thị uy, phất cao cờ đỏ búa liềm, giương cao khẩu hiệu đòi tăng lương, bớt giờ làm, giảm sưu thuế, chống khủng bố chính trị. Đây là lần đầu tiên công nhân và nông dân sát cánh bên nhau trong đấu tranh chống kẻ thù, mở đầu cho cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. 

Vượt ra khỏi không gian của đất nước Việt Nam, phong trào cách mạng 1930 -1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh là cao trào cách mạng công - nông đầu tiên nổ ra trong hệ thống thuộc địa thế giới, tiến công vào dinh lũy và làm rung chuyển nền thống trị của thực dân Pháp và phong kiến tay sai ở Đông Dương. 

Thông qua đó, uy tín của Đảng cộng sản Việt Nam được nâng cao trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, trở thành cầu nối đưa cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới. Những kết quả này, đánh dấu tiến trình phát triển không ngừng của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Sự ra đời và hoạt động của chính quyền Xô Viết là minh chứng sinh động việc vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; Khẳng định tính đúng đắn của việc lựa chọn con đường cách mạng vô sản của dân tộc Việt Nam; tỏ rõ tính ưu việt và bản chất tiến bộ của một chính quyền cách mạng của dân, do dân và vì dân.  

Khí phách và tinh thần Xô Viết vẫn trường tồn cùng lịch sử dân tộc - 3

Ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Chính từ cao trào cách mạng này, nghệ thuật chỉ đạo cách mạng, nhất là đấu tranh cách mạng của Đảng đã bước đầu hình thành và ngày càng được bổ sung, phát triển trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh: “Xô Viết Nghệ Tĩnh đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, ngày càng có tác dụng sâu xa vào tiến trình phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam trong hiện tại và mãi mãi về sau.

Đó là bài học về kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, bất khuất, quật cường của dân tộc, quyết không chịu làm nô lệ; về đảm bảo vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng, thường xuyên đấu tranh chống “tả khuynh” và “hữu khuynh” để đảm bảo tính chất giai cấp công nhân của Đảng, làm cho Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. 

Bài học to lớn về sức lôi cuốn, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân thông qua đường lối, chủ trương, khẩu hiệu đúng đắn của Đảng, đáp ứng được khát vọng cháy bỏng của nhân dân; thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở liên minh công nông vững chắc dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững  chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. 

Đã 90 năm trôi qua, nhưng khí phách và tinh thần Xô Viết vẫn trường tồn cùng lịch sử dân tộc, vang vọng truyền thống kiên cường, bất khuất, lòng yêu nước nồng nàn, trở thành ngọn lửa thiêng thắp sáng con đường đấu tranh vì độc lập, tự do và đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta.

Xô Viết Nghệ Tĩnh mãi mãi là niềm tự hào và kiêu hãnh, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho Đảng bộ và nhân dân Nghệ An vững bước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và hội nhập, xây dựng quê hương Bác Hồ kính yêu sớm trở thành tỉnh khá như sinh thời Người hằng mong muốn.

Tiếp nối truyền thống Xô Viết Anh hùng, bước vào công cuộc đổi mới, nhất là thời gian gần đây, thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, Nghệ An đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu khá toàn diện trên các mặt: Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 - 2019 khá cao, đạt 8,47%, riêng năm 2019 đạt 9,03%; Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh hàng năm đạt và vượt so với dự toán được giao, năm 2019 đạt hơn 16.600 tỷ đồng. 

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, hướng tới Kỷ niệm 90 Xô Viết Nghệ Tĩnh, toàn tỉnh đã phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay, công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đã hoàn thành, toàn tỉnh đang tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tạo tiền đề vững chắc để toàn tỉnh phấn khởi bước vào giai đoạn phát triển mới. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết: "Tuy đế quốc Pháp đã dập tắt phong trào đó trong một biển máu, nhưng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động Việt Nam. Phong trào tuy thất bại nhưng nó rèn luyện lực lượng cho cuộc Cách mạng Tháng Tám thắng lợi sau này".

Khí phách và tinh thần Xô Viết vẫn trường tồn cùng lịch sử dân tộc - 4

Nhiều nhân chứng thời kỳ 1930-1931 dự lễ kỷ niệm.

90 năm đã trôi qua nhưng khí thế ngất trời của Xô Viết Nghệ Tĩnh những năm 30 vẫn luôn bừng cháy trong mỗi người dân yêu nước Việt Nam. Tinh thần Xô Viết Nghệ Tĩnh không chỉ đồng hành cùng nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức để giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc mà còn tiếp tục giành thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.

Trước đó vào ngày 6/9, tại tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức buổi Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Xô Viết Nghệ Tĩnh: Sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử”. Buổi hội thảo do Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức.

Buổi hội thảo là dịp để khẳng định ý nghĩa to lớn, tổng kết, hoàn thiện lý luận, làm rõ hơn vai trò của quần chúng Nhân dân trong phong trào 1930  - 1931, vừa là dịp để tôn vinh, tri ân những đóng góp và sự hy sinh to lớn của các liệt sỹ cách mạng tiền bối; đồng thời khẳng định bài học sâu sắc về sức mạnh của quần chúng Nhân dân và tầm quan trọng của vai trò lấy Nhân dân làm gốc.

Khí phách và tinh thần Xô Viết vẫn trường tồn cùng lịch sử dân tộc - 5

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Trước khi buổi Lễ kỷ niệm được tổ chức, đoàn đại biểu đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng, nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã thăm, dâng hương, dâng hoa lên Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh; Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh để bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc với các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc biểu tình ngày 12/9/1930.

 Nguyễn Duy

Đáng quan tâm