Khai trương 2 hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư và Căn cước công dân

Thế Kha

(Dân trí) - Khi 2 hệ thống chính thức đi vào hoạt động sẽ góp phần đổi mới công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, quản lý con người, từ sổ hộ khẩu giấy sang quản lý bằng điện tử thông qua mã số định danh.

Chiều 25/2, Bộ Công an đã tổ chức Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Khai trương 2 hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư và Căn cước công dân - 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tham gia bấm nút khai trương 2 hệ thống.

Theo Bộ Công an, thực hiện Luật Căn cước công dân, Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 896), lực lượng Công an được Đảng và Nhà nước giao thực hiện nhiệm vụ "chưa có tiền lệ" từ trước đến nay.

Tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn, 2 "chiến dịch" xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân đã đạt được những kết quả quan trọng.

"Công an các đơn vị, địa phương đã hoàn thành việc bố trí 5 Công an xã chính quy/xã đạt 100% trên toàn quốc; hoàn thành việc kiện toàn, tổ chức bộ máy thành lập Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, gồm 5 Phòng và Trung tâm; đồng thời rà soát, sắp xếp cán bộ chiến sĩ tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư ổn định theo mô hình từng Tổ công tác để bố trí công việc cho phù hợp theo đúng tiêu chí đề ra"- Bộ Công an thông tin.

Bộ Công an đã đã thành lập gần 100 đoàn công tác với hơn 200 lượt và gần 6.000 đoàn của Công an các địa phương kiểm tra, phúc tra đến tận cơ sở, bảo đảm chính xác thông tin đã thu thập. Từ đó, nắm tình hình cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai 2 dự án, kịp thời thống nhất đưa ra những giải pháp hiệu quả cho từng địa phương.

Khai trương 2 hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư và Căn cước công dân - 2

Mẫu Căn cước công dân gắn chíp mới được Bộ Công an ban hành.

"Bảo đảm hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tránh lãng phí"

Bộ Công an cho biết đã phối hợp Văn phòng Chính phủ tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, ngành phối hợp với Bộ Công an triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến 2 dự án. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng băn bản quy phạm pháp luật, thử nghiệm, kết nối các dịch vụ công từ Cổng dịch vụ công quốc gia.

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác quản lý, vận hành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP), tích hợp các dịch vụ, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an với các Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các Bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó cũng đã phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện quản lý, duy trì, vận hành hệ thống kỹ thuật để cung cấp dịch vụ xác thực ký số chuyên dùng bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật cho 2 dự án.

Phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện công tác quản lý vận hành các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành quản lý hộ tịch; cấp số định danh cá nhân cho trẻ mới sinh từ 1/1/2016; rà soát các trường hợp công dân thôi quốc tịch.

"Phối hợp với Bộ Tài chính, UBND các tỉnh/thành phố thực hiện thử nghiệm kỹ thuật tích hợp các dịch vụ cung cấp thông tin công dân phục vụ nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính công tại địa phương"- Bộ Công an cho hay.

 Về việc tiết kiệm chống lãng phí, Bộ Công an khẳng định thiết kế chi tiết của 2 hệ thống đã được phê duyệt với nguyên tắc chung là bảo đảm hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tránh lãng phí; thiết kế hệ thống căn cước công dân theo mô hình kế thừa đảm bảo tận dụng tối đa hiệu quả từ hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, rà soát, tận dụng dùng chung hạ tầng cơ sở, thiết bị mạng, bảo mật, hạ tầng truyền dẫn của Bộ Công an…

"Bảo đảm khách quan, đúng quy định pháp luật về chi tiêu ngân sách, không để thất thoát tài sản nhà nước, Bộ Công an đã thành lập Hội đồng thẩm định giá do Bộ Công an là Chủ tịch có Bộ Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Ban cơ yếu Chính phủ làm thành viên; đồng thời chủ động mời kiểm toán Nhà nước tổ chức kiểm toán ngay từ đầu (xong hạng mục nào kiểm toán luôn hạng mục đó)"- thông tin từ Bộ Công an nêu rõ.

Sau một thời gian triển khai, đến nay, cơ bản đã hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư trên toàn quốc, triển khai nhiều giải pháp bảo đảm thông tin dân cư chính xác, cập nhật thường xuyên theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống". 

Bộ Công an khẳng định: Từ dữ liệu dân cư đã thu thập nên người dân không phải mang bất kỳ loại giấy tờ (cắt giảm chi phí in tài liệu cho dân); Cán bộ thu nhận không phải đánh máy nhập liệu (tiết kiệm thời gian cho cán bộ thực hiện việc thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân).

"Từ sổ hộ khẩu giấy sang quản lý bằng điện tử"

Đối với Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, để phục vụ triển khai việc cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chíp, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 06 ngày 23/01/2021 quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân.

Thẻ Căn cước công dân có nhiều điểm mới so với thẻ Căn cước cũ, trong đó đáng lưu ý là việc bổ sung chíp điện tử, mã QR code phục vụ tích hợp các thông tin liên quan, đồng thời thay thế việc lấy vân tay phẳng bằng vân tay lăn. 

Từ đầu năm 2021, thực hiện thu thập được gần 600.000 hồ sơ cấp Căn cước công dân và tiến hành sản xuất, in thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử cho người dân trên toàn quốc.

Khi 2 Hệ thống đi vào hoạt động sẽ là đầu mối cung cấp thống tin về công dân, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, các tổ chức đơn giản hóa, giảm thủ tục hành chính.

Các dữ liệu đã dùng để thực hiện thủ tục hành chính sẽ được tra cứu, khai thác, giúp giảm bớt thời gian chuẩn bị hồ sơ: giảm chi phí giấy tờ, thời gian xác minh, đi lại cho công dân; giảm ngân sách nhà nước khi xây dựng các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành và việc lưu hồ sơ; các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành không phải nhập dữ liệu công dân.

"Qua nghiên cứu, phân tích của các chuyên gia, dự tính tổng chi phí người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được hàng năm khi tích hợp, thực hiện 8 thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia lên tới gần 5.000 tỷ/năm. Đặc biệt hơn nữa, khi 2 hệ thống chính thức đi vào hoạt động sẽ góp phần đổi mới công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, quản lý con người, từ sổ hộ khẩu giấy sang quản lý bằng điện tử thông qua mã số định danh cá nhân; đồng thời, sẽ hỗ trợ đắc lực cho nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội"- Bộ Công an nhấn mạnh.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT là đơn vị chủ trì về công nghệ cho hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư của Bộ Công an. Với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án trọng yếu của Chính phủ, VNPT đã tập trung tối đa nguồn lực, huy động đội ngũ kỹ sư có trình độ cao nhất Tập đoàn và 63 tỉnh/thành phố cùng các đối tác trong Liên danh quyết liệt triển khai dự án với tiến độ thần tốc và hiệu quả nhất.

Trong vòng 5 tháng từ tháng 9/2020 đến tháng 2/2021, VNPT đã triển khai xong toàn bộ hạ tầng kết nối, tích hợp hệ thống và triển khai các phần mềm ứng dụng cũng như tổ chức đào tạo huấn luyện cho hơn 23.000 cán bộ chiến sĩ công an sử dụng hệ thống.

Tính đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về hạ tầng và công nghệ, kỹ thuật để đưa hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào vận hành đã sẵn sàng.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng nhất để xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.