Kiên Giang:

Huyện uỷ Vĩnh Thuận nợ và sai phạm tài chính trên 6 tỷ đồng

(Dân trí) - Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang (Kết luận số 99, UBKTTU, 01/11), cơ quan chức năng phát hiện Huyện ủy Vĩnh Thuận có sai phạm trong thu, chi tài chính với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Theo đó, trong 10 năm, từ năm 2006 đến 2015, Huyện ủy Vĩnh Thuận đã không quản lý chặt chẽ việc sử dụng tài chính đảng, đảng phí nên để xảy ra sai phạm phải xử lý với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách được cấp.

Trong đó có chứng từ chi sai niên độ kế toán hơn 1,7 tỷ đồng; hóa đơn chứng từ không hợp lệ, không đầy đủ theo quy định hơn 1,2 tỷ đồng cùng với nhiều khoản chi khác trong các lần tổ chức hội nghị, học tập Nghị quyết…

Chỉ riêng trong năm 2015, đơn vị này đã điều chỉnh báo cáo quyết toán tài chính với tổng số tiền chênh lệch các khoản thu phải trả là hơn 1,1 tỷ đồng so với số liệu kiểm tra thực tế.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra còn phát hiện Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thuận bội chi, nợ ngân sách kéo dài với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Trong số này, riêng trong 2 năm tổ chức đại hội là năm 2010 và 2015 đã bội chi hơn 2,3 tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến những sai phạm này được xác định là do kế toán Văn phòng chưa thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc tham mưu sử dụng kinh phí để thâm hụt, mất cân đối thu, chi và nợ ngân sách; theo dõi công nợ lỏng lẻo, không nhắc nhở, đôn đốc thu hồi và xác định nợ vào cuối năm tài chính, để số nợ dư ngày càng tăng; thanh toán và chi tiền không đúng nội dung...

Về trách nhiệm, UBKT Tỉnh ủy đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể Thường trực Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quản lý tài chính, tài sản đảng và cá nhân bà Hứa Thắm Tươi (Thủ quỹ Văn phòng Huyện ủy) vì để xảy ra sai sót như đã nêu trên. Kiểm điểm đúng quy trình đối với ông Nguyễn Văn Đức (Phó chánh Văn phòng Huyện ủy) và bà Nghị Đặng Anh Đào (kế toán Văn phòng Huyện ủy).

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy số tiền chi sai hơn 3,2 tỷ đồng thực chất là chi phục vụ cho công việc, không tư lợi cá nhân nên thống nhất thu hồi gần 66 triệu đồng, số còn lại cho thanh toán theo đúng quy định. UBKT Tỉnh ủy cũng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy xem xét bổ sung kinh phí để giúp cho đơn vị ổn định hoạt động trong thời gian tới.

Nguyễn Hành

Đang được quan tâm