Huyện đầu tiên tại Quảng Trị đón bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

(Dân trí) - Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã đạt nhiều kết quả quan trọng, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng.

Ngày 25/7, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ đón bằng công nhận huyện Cam Lộ đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), Huân chương Lao động hạng Ba và biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

Gần 3 thập kỷ từ ngày thành lập, thực hiện đường lối đổi mới, Cam Lộ đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và dành được nhiều kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Huyện đầu tiên tại Quảng Trị đón bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới - 1

Hình ảnh trung tâm huyện Cam Lộ từ trên cao.

Là một huyện thuần nông, Cam Lộ đã nỗ lực cố gắng vươn lên trở thành một huyện có tốc độ phát triển khá trong toàn tỉnh.

Ông Ngô Quang Chiến – Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ nhấn mạnh, sự kiện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cam Lộ đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện đạt chuẩn NTM - là huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Trị về đích NTM. Đây là phần thưởng cao quý, là niềm vinh dự tự hào lớn lao của cán bộ và nhân dân huyện.

Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ khái quát, nhìn lại những ngày đầu triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, với kết cấu hạ tầng kinh tế thiếu đồng bộ, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, bình quân mỗi xã chỉ đạt 5,38 tiêu chí/19 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người 12,7 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo 16,9%...

Huyện đầu tiên tại Quảng Trị đón bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới - 2

Huyện Cam Lộ long trọng đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

Sau gần 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Cam Lộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng.

Thu nhập bình quân đầu người ước đến cuối năm 2020 đạt 48-50 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 3%, không có hộ nghèo thuộc diện chính sách; không có nhà tạm bợ.

Huyện đầu tiên tại Quảng Trị đón bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới - 3

... và Huân chương Lao động hạng Ba.

Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ; 100% tuyến đường trục thôn, ngõ xóm, đường xã, liên xã, đường từ trung tâm xã đến huyện đã được cứng hóa, bê tông hóa, nhựa hóa; 100% xã, thị trấn có hệ thống điện đạt chuẩn…

Cùng với việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, huyện xác định phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập cho người dân là nội dung cốt lõi trong xây dựng NTM.

Lãnh đạo UBND huyện khẳng định, xây dựng NTM đã góp phần đưa kinh tế nông thôn liên tục tăng trưởng khá, nâng cao giá trị gia tăng và từng bước thu hẹp khoảng cách giữa thành thị với nông thôn.

Sự khác biệt trong tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM ở Cam Lộ không dừng lại ở mô hình thí điểm mà là hình thành vùng phát triển, vùng ứng dụng, vùng chuyển đổi tập trung.

Nét độc đáo trong chỉnh trang nông thôn ở Cam Lộ là không áp đặt khuôn mẫu mà phát huy tối đa tính sáng tạo của từng cộng đồng dân cư, tạo nên nét riêng biệt của từng khu dân cư, từng thôn, xóm.

Kết quả 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Cam Lộ đã được những kết quả thật đáng tự hào và phấn khởi.

Người đứng đầu chính quyền huyện Cam Lộ bày tỏ: Sự kiện đón nhận bằng công nhận huyện NTM hôm nay là mốc son đánh dấu về những nỗ lực, những thành tích nổi bật trong những chặng đường đã qua và cũng là bước khởi đầu cho một chặng đường mới.

Kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được đó, Đảng bộ, chính quyền huyện Cam Lộ xác định mục tiêu, quan điểm chỉ đạo trong giai đoạn tiếp theo là: Xây dựng NTM phải đảm bảo thực chất và chất lượng, lấy thu nhập của người nông dân, cảnh quan môi trường nông thôn, kiện toàn, đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, lấy sự hài lòng của người dân ở cơ sở làm điểm cốt lõi.

Quyết tâm phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Cam Lộ trở thành huyện NTM theo hướng nâng cao, đưa trình độ phát triển kinh tế đạt mức khá của tỉnh, tốc độ tăng trưởng cao về công nghiệp, dịch vụ, nhiều sản phẩm nông sản chế biến có thương hiệu và có giá trị gia tăng cao, chất lượng cuộc sống người dân, cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện tốt.

Tại buổi lễ, ông Võ Văn Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Cam Lộ đạt được trong chặng đường 10 năm xây dựng NTM.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, xây dựng NTM đã trở thành cuộc vận động lớn, kết quả đạt được đó là sự đồng thuận, đoàn kết, nỗ lực của cán bộ và Nhân dân trong tiến trình xây dựng NTM. Xây dựng NTM không phải là đích đến để phô trương thành tích mà hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Dịp này, huyện Cam Lộ long trọng đón nhận bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Cũng tại buổi lễ này, UBND tỉnh Quảng Trị thưởng cho huyện Cam Lộ công trình 10 tỉ đồng; khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu của huyện Cam Lộ. UBND huyện Cam Lộ biểu dương 60 gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, đại diện cho các tập thể, cá nhân xuất sắc nhất, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Đăng Đức