Thứ hai, 11/09/2017 - 07:32

Hàng cây xà cừ cuối cùng trên đường Kim Mã trước ngày đánh chuyển

Dân trí

Hơn 130 cây xanh trên đường Kim Mã đoạn từ hồ Thủ Lệ đến nút giao Núi Trúc sẽ được chặt hạ, đánh chuyển từ 12/9 để phục vụ thi công tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.


Sở Xây dựng Hà Nội vừa cấp phép đánh chuyển, chặt hạ 130 cây xanh trên đường Kim Mã. Công việc dự kiến sẽ được tiến hành từ 12/9.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa cấp phép đánh chuyển, chặt hạ 130 cây xanh trên đường Kim Mã. Công việc dự kiến sẽ được tiến hành từ 12/9.

Video: Hàng cây xà cừ cuối cùng trên đường Kim Mã trước ngày đánh chuyển


Số cây được chặt hạ, đánh chuyển lần này thuộc đoạn từ bờ hồ Thủ Lệ đến nút giao Núi Trúc, trong đó có những cây xà cừ cuối cùng còn lại trên đường Kim Mã.

Số cây được chặt hạ, đánh chuyển lần này thuộc đoạn từ bờ hồ Thủ Lệ đến nút giao Núi Trúc, trong đó có những cây xà cừ cuối cùng còn lại trên đường Kim Mã.


Việc chặt hạ, đánh chuyển cây trên đường Kim Mã lần này để phục vụ thi công tuyến đường sắt đô thị Nhồn - ga Hà Nội.

Việc chặt hạ, đánh chuyển cây trên đường Kim Mã lần này để phục vụ thi công tuyến đường sắt đô thị Nhồn - ga Hà Nội.


Trong 130 cây xanh có 95 cây sẽ được đánh chuyển, 35 cây không thuộc chủng loại cây đô thị, cây cong nghiêng, sâu mục sẽ bị chặt hạ.

Trong 130 cây xanh có 95 cây sẽ được đánh chuyển, 35 cây không thuộc chủng loại cây đô thị, cây cong nghiêng, sâu mục sẽ bị chặt hạ.


Hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã vốn quen thuộc đối với người dân Hà Nội.

Hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã vốn quen thuộc đối với người dân Hà Nội.


Cây xà cừ ở Kim Mã đều là cây lâu năm, thân cây lớn, tán rộng che mát cả con đường vào mùa hè. Hiện cây đã được đánh số để phân loại, chờ đánh chuyển.

Cây xà cừ ở Kim Mã đều là cây lâu năm, thân cây lớn, tán rộng che mát cả con đường vào mùa hè. Hiện cây đã được đánh số để phân loại, chờ đánh chuyển.


Trong đợt đánh chuyển cây xà cừ lần này, có 6 cây đường kính 60-90 cm.

Trong đợt đánh chuyển cây xà cừ lần này, có 6 cây đường kính 60-90 cm.


Toàn bộ cây sau khi đánh chuyển sẽ được trồng tại nút giao Vĩnh Ngọc trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp.

Toàn bộ cây sau khi đánh chuyển sẽ được trồng tại nút giao Vĩnh Ngọc trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp.


Trước đó, để phục vụ thi công tuyến đường sắt Ga Hà Nội – Nhổn, 109 cây xanh bên hồ Thủ Lệ (đường Kim Mã) cũng đã bị đánh chuyển, chặt hạ, phần lớn trong đó là cây xà cừ.

Trước đó, để phục vụ thi công tuyến đường sắt Ga Hà Nội – Nhổn, 109 cây xanh bên hồ Thủ Lệ (đường Kim Mã) cũng đã bị đánh chuyển, chặt hạ, phần lớn trong đó là cây xà cừ.

Toàn Vũ