Hai Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nghỉ hưu từ 15/2

Dân trí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định để các ông Nguyễn Đình Bin và Nguyễn Tâm Chiến, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 15/2/2008.

Thủ tướng cũng ký quyết định để ông Trần Đức Cường thôi giữ chức Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam từ ngày 1/2/2008, để làm công tác chuyên môn.

 

Thời gian nghỉ hưu của ông Trần Đức Cường do Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam quyết định.


TTN

Tag :