Thứ tư, 04/12/2013 - 11:01

Hà Nội yêu cầu Từ Liêm không tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ

Dân trí

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu huyện Từ Liêm tạm dừng giao đất triển khai các dự án đầu tư mới. Huyện này cũng không được quyết định đầu tư trụ sở cơ quan và không tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Trong văn bản đề cập đến công tác điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm, ông Thảo yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với huyện Từ Liêm khẩn trương chuẩn bị hồ sơ báo cáo Chính phủ việc tách huyện này thành lập 2 quận và 23 phường. Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy xây dựng kế hoạch về công tác tổ chức, cán bộ; báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Đảng và Nhà nước.
Hà Nội yêu cầu huyện Từ Liêm tạm dừng giao đất triển khai các dự án đầu tư mới
Hà Nội yêu cầu huyện Từ Liêm tạm dừng giao đất triển khai các dự án đầu tư mới

Chủ tịch UBND thành phố giao huyện Từ Liêm quán triệt cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân để tạo ra sự đồng thuận, thống nhất cao thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính.

Huyện này cũng phải tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự đô thị… không để xảy ra việc cấp đất trái thẩm quyền, mua bán, chuyển nhượng đất đai trái quy định, xây dựng trái phép, xây dựng không đúng quy hoạch.

Đặc biệt, huyện này phải quản lý chặt chẽ tài chính, tài sản công và các nguồn lực của địa phương, không để xảy ra lãng phí, thất thoát.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục về điều chỉnh địa giới hành chính, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu tạm dừng việc giới thiệu địa điểm, lập quy hoạch chi tiết, giao đất triển khai các dự án đầu tư mới và tổ chức đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội còn yêu cầu huyện Từ Liêm không được quyết định đầu tư trụ sở cơ quan, mua sắm trang thiết bị làm việc của các cơ quan; thực hiện đúng các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, không chia tách, sáp nhập hoặc giải thể các đơn vị trực thuộc; không tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Quang Phong

Tin liên quan

Hà Nội tách huyện Từ Liêm thành 2 quận

Mới nhất