Hà Nội yêu cầu cấp thẻ Căn cước công dân lưu động

(Dân trí) - Để đến 1/7/2021, tất cả công dân đủ điều kiện được cấp Căn cước công dân (khoảng 2,5 triệu người), UBND TP Hà Nội yêu cầu đơn vị liên quan phối hợp với ngành công an cấp thẻ lưu động.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn 5764 về triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân (CCCD) trên địa bàn. Theo đó, trên địa bàn TP hiện có khoảng 2,5 triệu công dân trong diện cấp nhưng chưa được cấp thẻ CCCD.

TP Hà Nội yêu cầu Công an TP triển khai nghiêm túc Dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ CCCD trên địa bàn TP theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, bảo đảm đến ngày 1/7/2021 tất cả công dân đủ điều kiện cấp CCCD chưa có mã định danh cá nhân đang cư trú trên địa bàn TP Hà Nội được cấp CCCD.

Lực lượng công an các cấp hoàn thành việc thu thập, nhập dữ liệu, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thông tin dân cư; khắc phục thông tin dân cư còn thiếu hoặc sai lệch, đảm bảo 100% công dân thường trú trên địa bàn có thông tin đầy đủ, chính xác để phục vụ việc cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử.

Hà Nội yêu cầu cấp thẻ Căn cước công dân lưu động - 1

Hà Nội yêu cầu lực lượng chức năng phối hợp cấp thẻ Căn cước công dân lưu động để thuận tiện cho nhân dân.

TP Hà Nội yêu phát huy tối đa các lợi thế có sẵn về con người, kinh nghiệm, hạ tầng, thiết bị, hệ thống tàng thư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện ở từng bước tiếp nhận hồ sơ nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.

Quá trình triển khai thực hiện công tác cấp, quản lý thẻ CCCD phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện. Tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn của Bộ Công an về cấp CCCD.

Sở Tư pháp chỉ đạo ngành Tư pháp các cấp tham mưu UBND cùng cấp thực hiện việc cấp các loại giấy tờ liên quan đến hộ để tạo thuận lợi cho công dân được cấp, bổ sung, điều chỉnh thông tin cá nhân trong thời gian sớm nhất để đủ điều kiện làm thủ tục cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử. Đảm bảo đủ vật tư, biểu mẫu phục vụ cấp các giấy tờ có liên quan đến hộ tịch cho công dân.

UBND TP Hà Nội yêu cầu đơn vị liên quan cử người đại diện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phối hợp với cơ quan công an trong việc cấp CCCD lưu động tại đơn vị; cung cấp tài liệu, kiểm soát cán bộ của đơn vị tránh nhầm lẫn người và thông tin trong quá trình cấp CCCD lưu động, xác định danh sách cán bộ đề nghị cấp tại địa bàn cư trú.

UBND các quận, huyện huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị phối hợp với lực lượng công an cùng cấp rà soát nhân khẩu, thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư còn thiếu hoặc sai để hoàn thiện thông tin; đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ công tác cấp thẻ CCCD lưu động trên địa bàn TP đảm bảo tiến độ đề ra.

Tin liên quan
Đang được quan tâm