1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Hà Nội: Xin ý kiến nhân dân việc tách Từ Liêm thành 2 quận

(Dân trí) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu huyện Từ Liêm xin ý kiến nhân dân trong việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận. Các đơn vị liên quan cũng phải khẩn trương lập hồ sơ báo cáo Chính phủ việc tách huyện Từ Liêm.

Thường trực Chính phủ đã thống nhất chủ trương cho phép điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và điều chỉnh địa giới hành chính các xã, thị trấn thuộc huyện này để thành lập 23 phường mới. Đồng thời Chính phủ cũng yêu cầu thành phố thực hiện các trình tự, thủ tục, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ tại kỳ họp thường kỳ tháng 12/2013.
UBND huyện Từ Liêm sẽ xin ý kiến nhân dân về việc tách huyện thành 2 quận
UBND huyện Từ Liêm sẽ xin ý kiến nhân dân về việc tách huyện thành 2 quận

Để thực hiện yêu cầu trên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu huyện Từ Liêm khẩn trương hoàn thành đề án về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập 2 quận, điều chỉnh địa giới hành chính các xã, thị trấn để thành lập 23 phường.

Sở Nội vụ có nhiệm vụ khẩn trương chuẩn bị đề án của UBND thành phố về việc đề nghị điều chính địa giới hành chính huyện Từ Liêm để trình HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 8 vào đầu tháng 12/2013 tới. Sau khi HĐND thành phố thông qua, UBND thành phố hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị Liên bộ thẩm định để trình Chính phủ tại kỳ họp thường kỳ tháng 12/2013.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu huyện Từ Liêm chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức hội nghị xin ý kiến nhân dân về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm và điều chỉnh địa giới hành chính các xã, thị trấn thuộc huyện này để thành lập 23 phường mới.

Hội nghị xin ý kiến nhân dân được tổ chức theo thôn, tổ dân phố, thành phần là cử tri đại diện hộ gia đình. Hội nghị có lập biên bản, trong đó ghi rõ: tổng số hộ dân của thôn, tổ dân phố; tổng số cử tri đại diện hộ tham dự; tóm tắt, tổng hợp ý kiến thảo luận, số người nhất trí, số người không nhất trí với chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính. Việc xin ý kiến nhân dân hoàn thành chậm nhất vào ngày 3/12/2013.

Các xã, thị trấn và UBND của huyện Từ Liêm tổ chức kỳ họp HĐND để thảo luận đề án và có Nghị quyết đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm. Sau khi HĐND họp xong, UBND các xã, thị trấn hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo huyện và thành phố ý kiến cử tri…

Quang Phong