Hà Nội kỷ luật 526 cán bộ, công chức

(Dân trí) - Trong 4 năm thực hiện chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ, Hà Nội đã kỷ luật 526 cán bộ, công chức gồm cả lãnh đạo và nhân viên từ cấp sở, ngành xuống các quận huyện, xã phường.

Ngày 9/6, Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình 08 của Thành ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015”. Tại đây, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho biết, trong 4 năm thực hiện chương trình trên, có 526 cán bộ, công chức gồm cả lãnh đạo và nhân viên từ cấp sở, ngành xuống các quận huyện, xã phường do vi phạm trong cải cách hành chính bị kỷ luật.

Hà Nội kỷ luật 526 cán bộ, công chức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, cải cách hành chính vẫn phải là nhiệm vụ trọng tâm

Trong số cán bộ bị kỷ luật trên ở các sở ngành có 46 người, gồm 4 Giám đốc, Phó Giám đốc. Đơn vị thuộc quận, huyện, thị xã có 476 người, trong đó có 4 Phó Chủ tịch UBND quận, huyện và 55 Chủ tịch UBND cấp xã. Những cán bộ, công chức bị kỷ luật phần lớn do có hành vi vi phạm chế độ công vụ, công chức và có thái độ ứng xử không chuẩn mực, nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn cho tổ chức và cá nhân trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho rằng, cải cách hành chính vẫn phải là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá thành phố cần tiếp tục xác định để tập trung thực hiện nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa.

Ông Nguyễn Thế Thảo yêu cầu thời gian tới các sở ngành cần tập trung thực hiện tốt hơn nhiệm vụ cải cách thể chế và thủ tục hành chính, đồng thời đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, gắn với đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tạo cơ sở, động lực để nâng cao hiệu quả phục vụ của bộ máy chính quyền các cấp.

Cùng với đó, các đơn vị cần đề ra nhiều biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, dịch vụ công. Ngoài ra, các sở ngành của quan tâm chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với cải cách chính sách tiền lương, nhằm tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng, hiệu quả.

Quang Phong