Thứ năm, 08/11/2018 - 16:36

Hà Nội: Cán bộ, công chức không phát ngôn tùy tiện trên mạng

Dân trí

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội khuyên cán bộ, công chức của TP không nên phát ngôn tùy tiện và bày tỏ quan điểm phiến diện trên mạng xã hội.

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng giai đoạn 2018-2020, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng tài liệu “Hướng dẫn kỹ năng khai thác thông tin và ứng xử khi tham gia môi trường mạng”.

Văn bản nêu rõ, cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh viên TP Hà Nội cần gương mẫu, chuẩn mực khi tham gia môi trường mạng. Các đối tượng này không phát ngôn tùy tiện, bày tỏ quan điểm phiến diện trên mạng xã hội, trang cá nhân.

Sở TT&TT Hà Nội khuyên cán bộ, công chức không phát ngôn tùy tiện trên mạng xã hội
Sở TT&TT Hà Nội khuyên cán bộ, công chức không phát ngôn tùy tiện trên mạng xã hội

Cán bộ, công chức của Thủ đô cũng không đăng, phát thông tin quan điểm trái ngược với quan điểm chung của cơ quan, tổ chức nơi mình đang làm việc; không đăng, phát thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước lên mạng.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội khuyên cán bộ, công chức của Thủ đô nên sử dụng mạng xã hội để thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Ngoài ra, cán bộ, công chức Hà Nội cần tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên môi trường mạng; tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thông tin sai sự thật.

Giới thiệu, quảng bá hình ảnh, lịch sử, địa lý, sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô tới bạn bè trong và ngoài nước; Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước của TP Hà Nội sẽ có giải pháp kỹ thuật và chế tài đủ mạnh để phát hiện và xử lý các trường hợp cố tình đưa những thông tin giải mạo, xấu độc lên mạng xã hội, tác động tiêu cực đến cộng đồng.

Đội ngũ cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của TP Hà Nội cũng sẽ được phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp để tránh những trường hợp đáng tiếc khi sử dụng mạng xã hội, trang thông tin điện tử.

Quang Phong