Thứ ba, 15/09/2020 - 20:33

Hà Nam sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên của cả nước

Dân trí

Từ ngày 20/9 đến ngày 22/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức. Đây sẽ là đại hội Đảng bộ cấp tỉnh diễn ra đầu tiên trên cả nước.

Ngày 15/9, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức họp báo về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hà Nam sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên của cả nước - 1

Tại buổi họp báo, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam đã thông tin về kết quả chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, bao gồm: Kết quả đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở, đại hội đảng bộ huyện, thành phố, thị xã, đảng bộ trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Theo đó, đến nay công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX đã cơ bản hoàn tất cả về văn kiện, nhân sự, thông tin, tuyên truyền, cơ sở vật chất. Chủ đề đại hội được xác định là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc bộ”.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22/9, tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam với phương châm chỉ đạo “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương- đổi mới và phát triển”. Đại hội có 322 đại biểu chính thức đại diện cho trên 50.600 đảng viên.

Đại hội sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Về văn kiện đại hội, dự thảo báo cáo chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến 6 lần, lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, gửi xin ý kiến của các bộ, ngành Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo xin ý kiến và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nội dung và hoàn thiện nội dung báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để chính thức trình đại hội.

Hà Nam sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên của cả nước - 2

Bà Đinh Thị Lụa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam thông tin tại buổi họp báo

Công tác nhân sự đại hội được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc và phát huy dân chủ. Nhân sự giới thiệu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX có 55 cán bộ; trong đó số dư 7 (12,7%), nữ 10 cán bộ (18,18%) và độ tuổi dưới 40 tuổi là 7 cán bộ (12,7%). Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 là 49, trong đó số lượng bầu tại đại hội là 48.

Về công tác đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở, đại hội đảng bộ huyện, thành phố, thị xã, đảng bộ trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, tính đến ngày 3/5, toàn bộ 24/24 chi, đảng bộ cơ sở ở Hà Nam đã tổ chức xong đại hội điểm. Các đảng bộ thực hiện thí điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư đã tổ chức đại hội đảm bảo nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Đến ngày 19/6, 531/531 tổ chức đảng đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Hà Nam sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên của cả nước - 3

Trước đó vào ngày 14/9, Hà Nam cũng đã tổng duyệt các nội dung chương trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (ảnh: hanamgov)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam chọn Đảng bộ thị xã Duy Tiên tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở và đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đảng bộ huyện Bình Lục. Đến ngày 28/7, 10/10 Đảng bộ trực thuộc tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban tổ chức buổi họp báo cũng đã cung cấp thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ qua; một số mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025; thông tin, quy định liên quan đến việc tác nghiệp tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX…

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Hà Nam xác định 18 chỉ tiêu chủ yếu (6 chỉ tiêu lĩnh vực kinh tế; 6 chỉ tiêu lĩnh vực văn hoá - xã hội; 4 chỉ tiêu lĩnh vực đô thị, môi trường, xây dựng nông thôn mới; 1 chỉ tiêu lĩnh vực cải cách hành chính và 1 chỉ tiêu lĩnh vực xây dựng Đảng)

Đức Văn