Giới thiệu 3 nhân sự để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội mới

Phương Thảo

(Dân trí) - UB Thường vụ Quốc hội trình danh sách nhân sự gồm ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Đức Hải, ông Nguyễn Khắc Định để Quốc hội xem xét, bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội thay 3 vị vừa được miễn nhiệm.

Cuối buổi làm việc chiều 31/3, ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội đối với bà Tòng Thị Phóng (Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII), ông Uông Chu Lưu, ông Phùng Quốc Hiển (các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII), UB Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu các Phó Chủ tịch mới.

Giới thiệu 3 nhân sự để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội mới - 1

3 nhân sự là các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải được trình để Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội mới.

Tờ trình căn cứ các quy định pháp luật cũng như căn cứ công văn số 218 ngày 10/3/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp 11.

Theo đó, UB Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét bầu ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.

Danh sách 3 nhân sự được UB Thường vụ Quốc hội trình để kiện toàn kỳ này cũng trùng với cơ cấu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được hiệp thương, giới thiệu ở khối cơ quan Quốc hội.

Trong danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa mới này cũng còn một nhân sự đáng chú ý là Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Sau khi nghe danh sách đề cử các nhân sự do UB Thường vụ Quốc hội trình, các đại biểu Quốc hội có thời gian cuối giờ làm việc buổi chiều để thảo luận tại đoàn về vấn đề này. Kết quả thảo luận sẽ được UB Thường vụ Quốc hội tập hợp, giải trình, tiếp thu và báo cáo Quốc hội đầu buổi làm việc sáng mai, 1/4.

Sau đó, nếu danh sách nhân sự được thống nhất, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín bầu những người được giới thiệu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.