Thứ hai, 22/12/2008 - 01:58

Gặp mặt truyền thống các chiến sĩ - tù nhân Hỏa Lò

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Ban Liên lạc các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò (1930-1954) đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống lần thứ 18, tổng kết nhiệm kỳ hoạt động 2005-2008 và đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2009-2012.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tình cảm trân trọng, đánh giá cao tinh thần cách mạng kiên trung cùng những cống hiến của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại nhà tù Hỏa Lò và các nhà tù đế quốc thực dân trong cả nước đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc; hoan nghênh thành phố Hà Nội đã quan tâm, giải quyết tốt các chế độ chính sách và tạo điều kiện để Ban liên lạc hoạt động.
 
Điểm lại những nét lớn của tình hình thế giới và Việt Nam năm 2008, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng mong muốn các đồng chí lão thành cách mạng, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần lạc quan cách mạng, sống trường thọ, vui khoẻ, tham gia các hoạt động xã hội, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, là tấm gương cho con cháu noi theo, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước trong giai đoạn mới.
 
Theo ông Tạ Quốc Bảo, Trưởng Ban liên lạc các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò: Hà Nội hiện có 235 hội viên là cựu tù chính trị Hỏa Lò từ năm 1930-1954 (tất cả đều đã trên 70 tuổi và quá nửa ở độ tuổi 80, 90), sức khỏe ngày một giảm sút, nhưng vẫn đoàn kết, quan tâm chia sẻ, động viên nhau trong cuộc sống và tham gia các hoạt động tại địa phương.
 
Trong nhiệm kỳ 2009-2012, Ban liên lạc tiếp tục là cầu nối, động viên các hội viên tham gia sưu tầm tư liệu, viết hồi ký để xuất bản Hồi ký của cựu tù chính trị Hỏa Lò (1930-1954), góp phần vào kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.
 
Đồng thời, ban liên lạc cũng sẽ hỗ trợ Ban quản lý di tích Hoả Lò hoàn tất hồ sơ các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Hoả Lò, phục vụ công tác giáo dục truyền thống; tiếp tục truyền thống Diên Hồng, đóng góp trí tuệ, công sức cho Đại hội XI của Đảng và công cuộc xây dựng phát triển Thủ đô trong điều kiện địa giới hành chính đã được mở rộng.

Theo TTXVN