Thanh Hoá:

Gần 400 tỷ đồng cho người Mông, Dao, Khơ Mú thoát nghèo

(Dân trí) - Để giúp đồng bào các dân tộc ít người như: Mông, Dao, Khơ Mú thoát khỏi đói nghèo lạc hậu, UBND tỉnh Thanh Hoá đã phê duyệt dự án đầu tư gần 400 tỷ đồng cho việc phát triển kinh tế xã hội tại khu vực các dân tộc nói trên sinh sống.

Nguồn vốn sẽ được đầu tư cho 51 bản đặc biệt khó khăn thuộc 11 xã của 3 huyện miền núi là: Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát.

 

Được biết Thanh Hoá hiện có trên 16.800 người thuộc 3 dân tộc Mông, Dao, Khơ Mú, sống chủ yếu ở các vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Việc UBND tỉnh ra quyết định đầu tư cho các dân tộc trên nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của các cộng đồng dân cư theo tinh thần của Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP. 

 

UBND tỉnh giao cho Ban Dân tộc xây dựng đề án, sau đó sẽ bàn giao lại cho UBND các huyện trên thực hiện dự án. 

 

Ông Phạm Văn Phượng, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thanh Hoá cho biết: “Mục tiêu của dự án là bố trí cho bà con định cư tại chỗ gắn với quy hoạch phát triển KT - XH, đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng thiết yếu cho từng bản. Phấn đấu đến năm 2020 bà con ổn định cuộc sống, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tiến tới thoát khỏi tình trạng đói nghèo lạc hậu”. 

 

Duy Tuyên