Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng bí thư

Dân trí Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã trúng cử Tổng bí thư BCH Trung ương Đảng khoá XI. 5 đồng chí được bầu mới vào Bộ Chính trị bao gồm: Ngô Văn Dụ, Đinh Thế Huynh, Tòng Thị Phóng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc.
>>Video: Phát biểu bế mạc Đại hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
>>Video: Toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng XI
>>Tiểu sử Tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong phiên bế mạc các đại biểu đã nghe công bố danh sách Bộ Chính trị, Tổng Bí thư khoá XI (Ảnh: Nguyên Đức)
 
Sáng nay (19/1), kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI Đảng tại kỳ họp thứ nhất đã được công bố . Theo đó, Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí:
 
1. Trương Tấn Sang, UVBCT khóa X, Thường trực Ban Bí thư

2. Phùng Quang Thanh, UVBCT khoá X, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

3. Nguyễn Tấn Dũng, UVBCT khoá X, Thủ tướng Chính phủ

4. Nguyễn Sinh Hùng, UVBCT khoá X, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

5. Lê Hồng Anh, UVBCT khoá X, UVBCT khoá X, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an

6. Lê Thanh Hải, UVBCT khoá X, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

7. Tô Huy Rứa, UVBCT khoá X, BTTWĐ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

8. Nguyễn Phú Trọng, UVBCT khóa X, Chủ tịch Quốc hội

9. Phạm Quang Nghị, UVBCT khoá X, Bí thư Thành uỷ Hà Nội

10. Trần Đại Quang, UVTWĐ khoá X, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

11. Tòng Thị Phóng, BTTWĐ khoá X, Phó Chủ tịch Quốc hội

12. Ngô Văn Dụ, BTTWĐ khoá X, Chánh Văn phòng Trung ương

13. Đinh Thế Huynh, UVTWĐ khoá X, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân

14. Nguyễn Xuân Phúc, UVTWĐ khoá X, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
 
 Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư khoá XI.
 
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đắc cử Tổng bí thư
 
4 đồng chí được bầu vào Ban Bí thư khoá XI gồm: Ngô Xuân Lịch, Trương Hòa Bình, Hà Thị Khiết, Nguyễn Thị Kim Ngân. UB Kiểm tra Trung ương khoá XI gồm 21 đồng chí do đồng chí Ngô Văn Dụ làm Chủ nhiệm.
 
Phát biểu với Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư khoá X Nông Đức Mạnh cho rằng, Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm tổng Bí thư khoá XI sẽ mang lại sức sống mới cho Đảng. “Tôi có niềm tin mãnh liệt vào điều đó”, đồng chí Nông Đức Mạnh bày tỏ.
 
Đồng chí Nông Đức Mạnh thẳng thắn, trong quá trình công tác của ông còn những việc thực hiện chưa được như mong muốn của bản thân và nhân dân. Theo đó, Bản kiểm điểm của BCH Trung ương đã nêu những tồn tại hạn chế trong đó có khuyết điểm của đồng chí.
 
Đồng chí Nông Đức Mạnh chúc mừng và tặng hoa Tân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nói lời cảm ơn và tặng hoa cho người tiền nhiệm.
 
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh trao bó hoa cho người kế nhiệm (Ảnh: Nguyên Đức).
 
Tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu ngắn gọn trước Đại hội. Ông Trọng bày tỏ : “Xin cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu chúng tôi vào những cơ quan trọng yếu của Đảng, giao cho chúng tôi những trọng trách với đảng, với nhân dân”.

Ông Trọng cũng gửi lời cảm ơn những chia sẻ, động viên sâu sắc của nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, khẳng định đó là lời động viên to lớn để Bộ chính trị, Ban bí thư khóa XI tiếp tục công cuộc xây dựng đất nước có rất nhiều thuận lợi và cũng không ít thách thức, khó khăn mới.

Tân Tổng bí thư thay mặt Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban bí thư và nhất là Tổng bí thư Nông Đức Mạnh trong nhiệm kỳ công tác vừa qua. “Chúng tôi ý thức rõ ràng những kinh nghiệm có được vừa qua, nhất là thời kỳ đổi mới sẽ là tiền đề để tiếp tục xây dựng đất nước theo định hướng XHCN” - ông Trọng khẳng định.

Tổng bí thư hứa BCH khóa XI cùng toàn Đảng sẽ thống nhất ý chí, hành động, phát huy dân chủ, không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các kế hoạch, mục tiêu trước mắt đến 2020 đất nước cơ bản trở thành nước công nghiệp như nghị quyết đại hội lần này đề ra.
 
Sau khi hoàn thành công tác nhân sự Đại hội đã thông qua các văn kiện với sự nhất trí 100%. 

Phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, sau 9 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, dân chủ và nhất trí thông qua các văn kiện rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với sự phát triển của đất nước ta : Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2011 - 2015 Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi).

Đại hội đã thảo luận và thông qua những quvết sách trên tất cả các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu của sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc những năm tới. Những quyết sách trên giữ vai trò vô cùng quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc trong toàn bộ quá trình triển khai và tổ chức thực hiện trong thực tiễn phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước 5 năm, 10 năm và 20 năm tới.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XI :175 đồng chí Uỷ viên Trung ương chính thức và 25 đồng chí Uỷ viên Trung ương dự khuyết.

“Đại hội trao cho Ban Chấp hành Trung ương khoá mới trọng trách nặng nề trước Đảng, trước nhân dân, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI. Nhận rõ trách nhiệm to lớn đó trong giai đoạn mới với những thời cơ lớn và thách thức gay gắt, Ban Chấp hành Trung ương khoá XI nguyện đem hết sức mình, toàn tâm toàn ý phụng sự đất nước và dân tộc, phục vụ nhân dân, phấn đấu không ngừng nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội xác định.”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
 
Trước đó, trong phần mở đầu phiên bế mạc, Đại hội nghe kết quả kiểm phiếu biểu quyết về một số vấn đề trong các văn kiện của Đại hội do ông Đinh Thế Huynh trình bày.

Theo đó, về dự thảo cương lĩnh, đa số các ý kiến nhất trí với việc gọi tên cương lĩnh là “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH bổ sung phát triển năm 2011”.

Về đặc trưng kinh tế XHCN, đa số các ý kiến nhất trí với định nghĩa, “có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại với quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp”.

Tiếp đó, ông Đinh Thế Huynh thông báo về kết quả lấy ý kiến đối với các vấn đề của Điều lệ Đảng sửa đổi. Trong điều lệ có một số điểm mới như Tổng Bí thư Làm Bí thư Quân uỷ Trung ương. Đồng chí Bí thư địa phương cũng là Bí thư Quân uỷ cùng cấp. Về tên gọi Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Đại hội thống nhất  với tên gọi Quân uỷ Trung ương…
 
Thay mặt Ban Thư ký kỳ họp, ông Tạ Ngọc Tấn trình bày toàn bộ dự thảo Điều lệ Đảng sửa đổi trước khi Đại hội biểu quyết thông qua. Đại hội tiếp tục ghi nhận những ý kiến góp ý trực tiếp với dự thảo Điều lệ Đảng. Tiếp đó, Điều lệ Đảng sửa đổi đã được thông qua với 100% đại biểu tán thành.
 
Nhóm phóng viên
Tag :
MỚI NHẤT
Một nhà báo bị tấn công tại nhà riêng
Một nhà báo bị tấn công tại nhà riêng

(Dân trí) - Nguồn tin từ CQĐT Công an tỉnh Long An sáng nay 19/1 cho biết, CQĐT đang tiến hành điều tra làm rõ vụ một nhà báo bị đổ cồn đốt gây bỏng nặng.

Thứ tư, 19/01/2011 - 11:57

Ngôi nhà đá độc đáo ở Cố đô Hoa Lư
Ngôi nhà đá độc đáo ở Cố đô Hoa Lư

(Dân trí) - Ngôi nhà bằng đá chỉ rộng khoảng gần 40m2 nhưng đã đón nhiều vị lãnh đạo cao cấp như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình... về thăm.

Thứ tư, 19/01/2011 - 11:55

Danh sách và tiểu sử 14 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI
Danh sách và tiểu sử 14 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI

(Dân trí) - Trong 14 uỷ viên Bộ Chính trị khoá mới có 9 đồng chí từng là uỷ viên Bộ Chính trị khoá trước và 5 đồng chí được bầu mới.

Thứ tư, 19/01/2011 - 11:36

Tiểu sử Tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tiểu sử Tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Dân trí) - Tân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Giáo sư, Tiến sỹ Chính trị học, chuyên ngành Xây dựng Đảng. Ông từng đảm nhận cương vị Bí thư Thành uỷ Hà Nội và hiện là Chủ tịch Quốc hội…

Thứ tư, 19/01/2011 - 10:51

Chuyện sinh con trên máy bay qua lời nữ tiếp viên trưởng
Chuyện sinh con trên máy bay qua lời nữ tiếp viên trưởng

Ca sinh con hy hữu trên máy bay Jetstar Pacific (JP) khiến gần 200 hành khách trên chuyến bay trưa 16/1 bất ngờ xen lẫn sợ hãi. Nếu hôm đó nữ tiếp viên trưởng chỉ chậm 2 phút, chưa biết tình huống sẽ dẫn tới đâu...

Thứ tư, 19/01/2011 - 10:50

Đề nghị khởi tố 4 đối tượng giả sư đi lừa
Đề nghị khởi tố 4 đối tượng giả sư đi lừa

(Dân trí) - Công an huyện Krông Pa vừa hoàn tất hồ sơ đề nghị khởi tố và bắt tạm giam 4 đối tượng giả danh nhà sư đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thứ tư, 19/01/2011 - 10:33

Video: Phát biểu bế mạc Đại hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Video: Phát biểu bế mạc Đại hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Dân trí) - Mời các bạn cùng theo dõi:

Thứ tư, 19/01/2011 - 10:33

Video: Toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng XI
Video: Toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng XI

(Dân trí) - Mời các bạn cùng theo dõi toàn văn nghị quyết Đại hội Đảng XI đã được 100% đại biểu biểu quyết thông qua.

Thứ tư, 19/01/2011 - 10:26

Nhặt rác đêm đông
Nhặt rác đêm đông

(Dân trí) - Khi màn đêm buông xuống, thành phố đi ngủ, giá lạnh bủa vây, họ mới bắt đầu một ngày làm việc. Không chỉ đơn độc, lạnh lẽo, những người nhặt rác đêm còn đối mặt với không ít nguy hiểm.

Thứ tư, 19/01/2011 - 10:19

Video: Phát biểu đầu tiên của Tổng Bí thư khóa XI
Video: Phát biểu đầu tiên của Tổng Bí thư khóa XI

(Dân trí) - Ngày 19/1/2011, tại phiên bế mạc Đại hội lần thứ XI của Đảng, Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng khóa XI đã có bài phát biểu đầu tiên. Mời độc giả cùng theo dõi toàn văn bài phát biểu:

Thứ tư, 19/01/2011 - 09:50

Tang thương vùng quê có 9 ngư dân mất tích trên biển
Tang thương vùng quê có 9 ngư dân mất tích trên biển

(Dân trí) - Bầu không khí tang thương, ảm đạm đang bao trùm lên người dân hai vùng quê nghèo miền biển trong những ngày cận kề Tết. Người thân của 9 ngư dân trong vụ tàu mất tích ngày 14/1 đã cạn khô nước mắt vì khóc cha, khóc chồng, khóc con.

Thứ tư, 19/01/2011 - 09:39

Video: Ra mắt Bộ Chính trị khoá XI và Tổng Bí thư
Video: Ra mắt Bộ Chính trị khoá XI và Tổng Bí thư

(Dân trí) - Tại phiên bế mạc Đại hội lần thứ XI của Đảng ngày 19/1, Đại hội đã công bố danh sách 14 Ủy viên Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng. Mời độc giả cùng xem video:

Thứ tư, 19/01/2011 - 09:29

ĐÁNG QUAN TÂM
Chủ vườn mai “méo mặt” lo hoa không nở kịp Tết
Chủ vườn mai “méo mặt” lo hoa không nở kịp Tết

(Dân trí) - Những đợt rét kéo dài đã làm cho chủ các vườn mai lớn ở nhiều “vựa” mai Huế như phường Thủy Dương, đường Nguyễn Chí Thanh lo âu, không biết mai có kịp nở đón Tết, trong khi vẫn còn lạnh tăng cường.

Thứ tư, 19/01/2011 - 08:55

Cuối năm cảnh giác với “bà hỏa”
Cuối năm cảnh giác với “bà hỏa”

(Dân trí) - Ngọn lửa được xác định phát ra từ tầng 2 của căn nhà rồi nhanh chóng lan rộng sang những hộ dân lân cận. Người dân và lực lượng chữa cháy đã phải rất vất vả mới khống chế được đám cháy xảy ta tại quận Tân Phú - TPHCM vào tối 17/1.

Thứ tư, 19/01/2011 - 08:32

Giả danh nhà báo tống tiền doanh nghiệp
Giả danh nhà báo tống tiền doanh nghiệp

(Dân trí) - Ngày 18/1, Cơ quan điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa bắt tạm giam Lê Tuấn Cường (sinh năm 1984) về hành vi giả danh nhà báo tống tiền doanh nghiệp.

Thứ tư, 19/01/2011 - 07:31

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 21,7 kg rùa và hơn 7kg tê tê
Bắt giữ đối tượng vận chuyển 21,7 kg rùa và hơn 7kg tê tê

(Dân trí) - Ngày 17/01/2011, Đội Kiểm lâm cơ động, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã phối hợp với Đội Cảnh sát chống buôn lậu thuộc Phòng CSĐT Tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) bắt giữ 21,7 kg rùa và hơn 7kg tê tê.

Thứ tư, 19/01/2011 - 07:30

Đi bộ gây quỹ ủng hộ đồng bào nghèo đón Tết
Đi bộ gây quỹ ủng hộ đồng bào nghèo đón Tết

(Dân trí) - Sáng 22/1 tới, tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng sẽ diễn ra chương trình đi bộ đồng hành gây quỹ giúp đồng bào nghèo đón Tết. Dự kiến có khoảng 12.000 người tham gia chương trình, các cá nhân tổ chức đã đăng ký ủng hộ với số tiền gần 3 tỷ đồng.

Thứ tư, 19/01/2011 - 07:15

Hàng loạt học sinh liên tục ngất xỉu, co giật mạnh
Hàng loạt học sinh liên tục ngất xỉu, co giật mạnh

Trong 2 ngày 17 - 18/1, hàng loạt học sinh ở Trường THCS và THPT Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên bị ngất xỉu, co giật mạnh phải đưa đi cấp cứu.

Thứ tư, 19/01/2011 - 07:11

Huế dày đặc trong màn sương mù lúc chiều tà
Huế dày đặc trong màn sương mù lúc chiều tà

(Dân trí) - Khoảng 4 giờ chiều 18/11, nhiều cơn mưa phùn kéo theo sương mù bao phủ trời Huế làm các con đường phải lên đèn sớm. Nhiều nhất là khu vực phía cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân, nhiều người đi trên cầu không thấy đường vì sương mù quá dữ.

Thứ tư, 19/01/2011 - 06:45

Hàng trăm xe chở hàng lại bị ùn tắc tại Tân Thanh
Hàng trăm xe chở hàng lại bị ùn tắc tại Tân Thanh

Trong hai ngày 17-18/1, tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) có trên 300 xe ôtô, trung bình mỗi xe chở khoảng 20 tấn hàng nông sản, hoa quả xuất khẩu đã bị ùn tắc, trong đó dưa hấu chiếm tới 70% số lượng hàng xuất khẩu.

Thứ tư, 19/01/2011 - 06:40

 Xuất hiện tiền giả ở chợ trong dịp Tết
Xuất hiện tiền giả ở chợ trong dịp Tết

(Dân trí) - Ngày 18/1, ông Nguyễn Văn Quý - Trưởng ban quản lý chợ Hà Tĩnh cho biết, vừa bắt quả tang Phan Thị Mai (33 tuổi, trú tại xã Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đang lưu hành 11,5 triệu đồng tiền polymer giả trong chợ.

Thứ tư, 19/01/2011 - 06:31

Sáng nay, ra mắt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư khóa XI
Sáng nay, ra mắt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư khóa XI

(Dân trí) - Sáng nay, 19/1 sẽ bế mạc Đại hội Đảng XI. Theo kế hoạch, danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư khóa XI sẽ được công bố.

Thứ tư, 19/01/2011 - 02:47

Bản làng vùng biên gửi kỳ vọng vào Đại hội Đảng XI
Bản làng vùng biên gửi kỳ vọng vào Đại hội Đảng XI

(Dân trí) - Hiếm có ngôi làng vùng biên nào lại rực rỡ cờ đỏ từ đầu làng đến cuối làng như làng Đắk Hú (xã Đắk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum). Màu cờ “nhuộm” đỏ rực làng trong suốt những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Thứ tư, 19/01/2011 - 02:19

Sự thật vụ chém vợ con và mẹ đẻ ở Đồng Nai
Sự thật vụ chém vợ con và mẹ đẻ ở Đồng Nai

(Dân trí) - Bị mẹ ruột từ chối cho mượn tiền, Thông điên cuồng cầm dao chém đứa con gái mới 2 tuổi. Chưa dừng lại ở đó, kẻ mất nhân tính này còn truy sát vợ và chém trọng thương mẹ đẻ ra mình.

Thứ tư, 19/01/2011 - 12:02