1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đề xuất nhiều chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế

Thế Kha

(Dân trí) - Làm rõ căn cứ pháp lý về nội dung phân loại đô thị và tiêu chuẩn đơn vị hành chính đô thị có tính chất đặc thù; xem xét kỹ lưỡng thí điểm mô hình đô thị Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương.

Bộ Tư pháp đang tiến hành thẩm định dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

Điều 3 dự thảo nghị quyết quy định về phân loại đô thị và tiêu chuẩn đơn vị hành chính đô thị có tính chất đặc thù đối với Thừa Thiên Huế.

Trong đó, các tiêu chí vị trí, chức năng, vai trò là trung tâm tổng hợp cấp quốc gia, cấp vùng hoặc cấp tỉnh. Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội phải đảm bảo không thấp hơn 70% mức quy định đối với đô thị loại I, trong đó, tiêu chuẩn về thu nhập bình quân đầu người năm so với cả nước đảm bảo không thấp hơn 70% bình quân thu nhập đầu người thực tế của 3 thành phố loại I trực thuộc Trung ương (Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ).

Tiêu chí về quy mô dân số tối thiểu đạt 50% mức quy định đối với đô thị loại I; tiêu chí về mật độ dân số đảm bảo duy trì ở mức hiện tại để bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Tiêu chí tỷ lệ lao động phi nông nghiệp tối thiểu đạt 70% mức quy định đối với đô thị loại I.

Đề xuất nhiều chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế - 1

Theo Nghị quyết của Bộ chính trị, đến năm 2025, Thừa Thiên sẽ Huế trở thành TP trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

"Thực hiện thí điểm mô hình đô thị Thừa Thiên Huế theo hướng thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương gồm thành phố Huế mở rộng, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thị xã Phong Điền và 5 huyện"- dự thảo đề xuất.

Điều 5 dự thảo nghị quyết quy định mức phân bổ chi thường xuyên. Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế được áp dụng định mức phân bổ chi thường xuyên trong các thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2022 trở đi như các thành phố trực thuộc Trung ương (Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng).

Tại cuộc họp thẩm định vừa diễn ra, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nhất trí cao về sự cần thiết xây dựng dự thảo nghị quyết. Đồng thời lưu ý làm rõ một số nội dung liên quan đến đơn vị hành chính gắn với đặc điểm của Thừa Thiên Huế, có yếu tố lịch sử, văn hóa, yếu tố pháp lí…

Lãnh đạo Bộ Tư pháp cũng đề nghị rà soát kỹ các quy định trong dự thảo nghị quyết để tránh chồng chéo, mâu thuẫn với các văn bản pháp luật khác, đặc biệt là với Luật Ngân sách Nhà nước 2015, Luật Tổ chức Chính phủ 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015…

Trong đó, làm rõ căn cứ pháp lý về nội dung phân loại đô thị và tiêu chuẩn đơn vị hành chính đô thị có tính chất đặc thù đối với Thừa Thiên Huế; xem xét kỹ lưỡng thí điểm mô hình đô thị Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương; làm rõ định mức phân bổ chi thường xuyên…