Thứ năm, 07/06/2018 - 11:19

Đề xuất không quy định cứng số lượng cấp tướng công an

Dân trí

Dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi) không quy định cứng số lượng các vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng mà chỉ xác định các chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng để bảo đảm linh hoạt.

Sáng ngày 7/6, Quốc hội nghe tờ trình và thẩm tra dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Trình bày tờ trình, Thượng tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho hay, trước yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn mới đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự.

Dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi) gồm 7 chương, 48 điều. So với Luật Công an nhân dân năm 2014 hiện hành, dự thảo Luật đã bổ sung 4 điều, sửa đổi, bổ sung 31 điều, bỏ 1 điều. Một trong những điều sửa đổi liên quan đến quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tờ trình Luật Công an nhân dân (sửa đổi): (Ảnh: Như Phúc)
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tờ trình Luật Công an nhân dân (sửa đổi): (Ảnh: Như Phúc)

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, dự thảo không quy định cứng số lượng các vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng mà chỉ xác định các chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng để bảo đảm linh hoạt và phù hợp với tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an.

Thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An Ninh Võ Trọng Việt cho hay, vấn đề trên có 2 loại ý kiến. Loại ý kiến thứ nhất đề nghị quy định cụ thể ngay trong Luật vị trí chức vụ có cấp bậc hàm cấp tướng như Luật Công an nhân dân hiện hành để bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch. Loại ý kiến thứ hai tán thành quy định như dự thảo Luật, vì cho rằng phù hợp với yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an...

Để bảo đảm chặt chẽ, ý kiến này cho rằng, cần bổ sung quy định cụ thể tiêu chí Cục đặc biệt; số lượng vị trí cấp phó có cấp bậc hàm cấp tướng trong Công an nhân dân để giao UBTVQH hoặc Chính phủ quy định cụ thể, tránh thực hiện thiếu thống nhất hoặc lạm dụng khi áp dụng điều luật.

Ủy ban Quốc phòng An ninh nhận thấy, việc quy định cụ thể vị trí chức vụ có cấp bậc hàm cấp tướng như Luật Công an nhân dân hiện hành là phù hợp. Quá trình thi hành Luật Công an nhân dân hiện hành về quy định này không có vướng mắc.

Một vấn đề nữa là nâng cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an cấp tỉnh. Vấn đề này, Ủy ban Quốc phòng An ninh có 3 loại ý kiến khác nhau.

Theo Ủy ban Quốc phòng An ninh, đây là vấn đề hệ trọng đã được cấp có thẩm quyền quyết định khi xây dựng Luật Công an nhân dân năm 2014. Nay Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung như dự thảo Luật, cần phải nghiên cứu và đánh giá kỹ.

“Thời điểm sửa Luật Công an nhân dân năm 2014 được nghiên cứu sửa đổi cùng Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam theo mô hình tổ chức cũ. Nay mô hình tổ chức mới của Bộ Công an đã xây dựng theo hướng sắp xếp, thu gọn đầu mối, không có cấp trung gian. Do vậy, đề nghị Quốc hội nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”, ông Võ Trọng Việt nhấn mạnh.

Quang Phong