Đề xuất duy trì việc xử phạt hành chính người nghiện ma túy

(Dân trí) - Báo cáo thẩm tra dự án Luật phòng, chống ma túy sửa đổi, ngày 8/5, Chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội Trương Thị Mai nhận xét: Việc thi hành các quy định pháp luật liên quan đến người nghiện ma túy ở nước ta chưa đem lại hiệu quả như mong muốn.

Đối với những người nghiện ma túy, từ năm 2000, chủ trương, chính sách của Việt Nam dựa trên quan điểm coi người nghiện ma túy là người mắc tệ nạn xã hội và có bệnh.

Một số ý kiến thì cho rằng nên nghiên cứu tiếp thu kinh nghiệm của thế giới, thay đổi cách ứng xử với người nghiện cho phù hợp hơn, trong đó cần coi người nghiện ma túy là một loại bệnh mãn tính như Tổ chức Y tế thế giới đã xác định.

Cuối năm 2007, Việt Nam có 178.305 người nghiện ma túy có hồ sơ kiểm soát, tăng 18.079 người (11,28%) so với 2006.

Do đó thay vì xử lý hành chính hoặc hình sự người nghiện ma túy vì lý do họ nghiện thì tổ chức chữa bệnh cho phù hợp với những nhóm đối tượng nghiện ma túy khác nhau...

Tuy nhiên, qua giám sát, Ủy ban các vấn đề xã hội đã đưa ra quan điểm rằng: Cần phải nhận thức đúng bản chất của nghiện ma túy là một loại bệnh. Bên cạnh đó, cũng cần khẳng định người nghiện ma túy là người có hành vi vi phạm pháp luật (sử dụng trái phép chất ma túy).

Do đó, Ủy ban đề xuất duy trì việc xử phạt hành chính đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời với việc khuyến khích hoặc bắt buộc cai nghiện và đa dạng hóa các hình thức cai nghiện, quản lý sau cai nghiện...

Lê Châu

Đang được quan tâm