Chủ nhật, 04/10/2015 - 15:07

Đắk Nông:

Để mất rừng diện tích lớn, 20 kiểm lâm bị… khiển trách, cảnh cáo!

Dân trí

Ngày 3-10, tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông Nông cho biết, Ban Giám đốc Sở vừa tổ chức kiểm điểm và ra quyết định xử lý kỷ luật hàng loạt cán bộ kiểm lâm vì để mất rừng.

Theo đó, ông Y An Niê - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa và ông Phạm Ngọc Thắng - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa bị kỷ luật với hình thức khiển trách vì thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, để xảy ra phá rừng với diện tích lớn; thiếu kiên quyết trong đôn đốc, kiểm tra, giám sát chủ rừng; không kịp thời báo cáo với lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh về tình hình chặt phá rừng phức tạp trên địa bàn xã Quảng Thành; tham mưu các giải pháp ngăn chặn tình trạng phá rừng chưa hiệu quả…

 

Hàng ngàn ha rừng tại Đắk Nông đã bị tàn phá
Hàng ngàn ha rừng tại Đắk Nông đã bị tàn phá

 

Ông Lê Trung Dũng, kiểm lâm địa bàn xã Quảng Thành nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo vì thiếu tinh thần trách nhiệm trong khi thực thi công vụ, buông lỏng kiểm tra, giám sát địa bàn để xảy ra phá rừng với diện tích lớn mà không phát hiện và ngăn chặn kịp thời…

Tại Hạt Kiểm lâm huyện Đắk G’long, ông Trần Đình Quang, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk G’long bị kỷ luật với hình thức khiển trách do thiếu kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của kiểm lâm địa bàn; chưa tham mưu xây dựng kế hoạch, biện pháp ngăn chặn tình trạng phá rừng trái phép nên để xảy ra phá rừng trên địa bàn với diện tích lớn.

Kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trạm trưởng Trạm Kiểm lâm địa bàn liên xã Quảng Sơn do thiếu chỉ đạo sâu sát, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của kiểm lâm địa bàn và công tác tham mưu phối kết hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý bảo vệ rừng chưa tốt, chỉ trong thời gian ngắn để xảy ra phá rừng với diện tích lớn.

Ông Nguyễn Văn Trung, kiểm lâm địa bàn xã Đắk Ha bị khiển trách vì chưa nắm bắt tình hình vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn được giao, không thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ của kiểm lâm địa bàn theo quy định, để xảy ra phá rừng với diện tích lớn chỉ trong thời gian ngắn và công tác hướng dẫn, giám sát các chủ rừng trong việc quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng chưa kịp thời.

Ngoài ra, còn kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các ông Đỗ Ngọc Trai, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk G’long; Nguyễn Trí Ngụ, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk G’long; Lâm Chí Hoàng, kiểm lâm địa bàn xã Quảng Sơn; Phạm Văn Anh, kiểm lâm địa bàn xã Đắk Ha; Phan Quốc Anh, kiểm lâm địa bàn xã Quảng Khê; Phạm Trung Dũng, Đào Đình Nguyên và Lê Xuân Trường, kiểm lâm địa bàn xã Quảng Sơn.

Liên quan đến việc phá rừng thông phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14 và rừng thông thuộc bản Đắk Lép, xã Nâm N’jang, huyện Đắk Song, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Văn Thiếu, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song vì thiếu tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao; thiếu kiểm tra, giám sát công việc của kiểm lâm địa bàn; tự ý tham mưu cho UBND huyện Đác Song ban hành văn bản khai thác gỗ thông chết đứng do bị người dân khoan, đổ hóa chất… không đúng quy định.

Kỷ luật với hình thức khiển trách đối với các ông Nguyễn Văn Thịnh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song; ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Trạm trưởng Trạm kiểm lâm rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14; ông Nguyễn Vũ Tân, kiểm lâm địa bàn xã Trường Xuân  do thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để mất 15,42 ha rừng, xảy ra tình trạng chiếm, lấn đất, không báo cáo xử lý kịp thời.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông cũng đã kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Trần Hữu Trung, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 và ông Nguyễn Hữu Nam, kiểm lâm địa bàn xã Nâm N’jang vì để rừng thông phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 bị tàn phá.

Đức Cường