Đầu tháng 7 Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm: Kết quả sẽ được công khai

(Dân trí) - “Kỳ họp HĐND diễn ra vào đầu tháng 7 tới, Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh chủ chốt. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng sẽ được công bố công khai để cử tri và nhân dân biết”, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Lê Văn Hoạt cho biết.

Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội diễn ra vào đầu tháng 7 tới sẽ có bao nhiêu chức danh do HĐND bầu và phê chuẩn được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm, thưa ông?

Tại kỳ họp HĐND lần này, sẽ có 18 chức danh do HĐND thành phố bầu và phê chuẩn thuộc diện được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm. Trong đó, có các vị thành viên UBND thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, trưởng các Ban HĐND thành phố...

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Lê Văn Hoạt
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Lê Văn Hoạt

Hiện nay, các vị thuộc diện được lấy phiếu tín nhiệm đã có báo cáo tự kiểm điểm gửi các đại biểu HĐND thành phố để nghiên cứu, đánh giá. Tóm lại là thông tin về người được lấy phiếu tín nhiệm đã được gửi đầy đủ tới các đại biểu để họ nghiên cứu, đánh giá.

Ông có đánh giá gì về báo cáo của các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm gửi HĐND thành phố?

Điều này thuộc về quan điểm riêng của từng đại biểu HĐND. Các báo cáo này đều thể hiện được từ đầu nhiệm kỳ tới giờ, các vị đó đã làm được những việc gì, kết quả công việc cụ thể như thế nào trong lĩnh vực mà mình được phân công phụ trách. Từ góc nhìn của mình, tôi thấy các báo cáo này đã cơ bản đáp ứng được nội dung yêu cầu theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

HĐND thành phố cũng sẽ phân ra 3 loại phiếu tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp, thưa ông?

Đúng vậy! Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm như thế nào thì Hà Nội cũng làm như vậy. Kết quả này cũng sẽ được công bố công khai tới từng con số để cử tri và nhân dân biết.

Giả sử có chức danh nào đó có số phiếu tín nhiệm thấp dưới 50% tổng số đại biểu HĐND thành phố thì sẽ xử lý như thế nào?

Tất cả các trường hợp này đều phải làm đúng theo quy định đã có. Nếu 2 năm liên tục tín nhiệm thấp, sẽ phải chuyển sang bỏ phiếu tín nhiệm.

Ông có thể dự báo về kết quả lấy phiếu sẽ cao hay thấp?

Việc này không thể dự báo trước điều gì. Kết quả như thế nào là do từng đại biểu HĐND thành phố đánh giá. Tôi tin rằng với lượng thông tin rõ ràng, mạch lạc về hoạt động của từng chức danh đưa ra lấy phiếu tín nhiệm, với trách nhiệm của mình và sự gửi gắm từ cử tri, các vị đại biểu HĐND thành phố sẽ có đánh giá công tâm, khách quan.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội vừa qua đã phản ánh đúng thực tế đời sống kinh tế - xã hội đất nước, ông có nghĩ Hà Nội cũng như vậy?

Bây giờ chưa thể nói được điều gì, nên chúng ta cứ chờ xem đại biểu đánh giá thế nào về các chức danh. Tất nhiên, các vị đại biểu HĐND thành phố lắng nghe ý kiến cử tri, nên chắc lá phiếu tín nhiệm cũng sẽ phản ánh khách quan thực tế hiện nay.

Vừa là người được lấy phiếu tín nhiệm, lại cũng là người sẽ đánh giá các chức danh khác, tâm lý của ông như thế nào?

Tôi hoàn toàn nhẹ nhàng, thoải mái và rất thanh thản. Mỗi một “vai” đều có sự gai góc riêng của nó, mình nên để nhân dân đánh giá một cách khách quan. Nếu nhân dân thấy vị trí nào đó không còn đủ độ tin cậy nữa, thể hiện bằng số phiếu tín nhiệm rất thấp thì nên rút lui. Đó là điều bình thường. Khi mình đã cố gắng làm việc hết sức mình rồi thì không có gì phải băn khoăn cả.

Dù chưa tới mức chuyển sang bỏ phiếu tín nhiệm nhưng nếu chức danh nào đó có nhiều phiếu tín nhiệm thấp thì cũng có thể coi là lời cảnh tỉnh?

Đúng vậy! Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ giúp mỗi vị lãnh đạo tự đánh giá lại mình một cách nghiêm túc. Tôi nhớ có câu nói rất hay là “hãy nhìn mình bằng con mắt của người khác, hãy nghe mình bằng cái tai của người khác mới có thể hiểu đúng mình”. Kết quả này cũng đưa tới cho cử tri và các cơ quan Nhà nước có một cái nhìn khách quan về cán bộ. Tập thể đánh giá về cơ bản là thường chính xác. Ngoài ra, tổ chức và cử tri sẽ tiếp tục giám sát, theo dõi sau khi có kết quả lấy phiếu.

Quang Phong (ghi)