Thứ sáu, 23/11/2018 - 21:05

Đà Nẵng: Phạt hai nhà máy thép hơn 1 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động 6 tháng

Dân trí

Ngày 23/11, UBND TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty CP Thép Dana – Úc và Công ty CP Thép Dana – Ý đóng tại huyện Hoà Vang.

Hai nhà máy thép Dana - Úc, Dana - Ý ở Đà Nẵng nhận phạt hơn 1 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động 6 tháng do các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Hai nhà máy thép Dana - Úc, Dana - Ý ở Đà Nẵng nhận phạt hơn 1 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động 6 tháng do các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Theo đó, Công ty CP Thép Dana – Úc nhận quyết định xử phạt 740 triệu đồng, Công ty CP Thép Dana – Ý nhận phạt 400 triệu đồng. Cả hai nhà máy thép của hai công tu này đều bị đình chỉ 6 tháng.

Cụ thể, văn bản quyết định của UBND TP Đà Nẵng về việc xử phạt đối với hai nhà máy thép nêu: Công ty CP Thép Dana Úc có 4 hành vi vi phạm gồm: thực hiện không đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM; không lập lại báo cáo tác động môi trường của dự án; không có giấy chứng nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành; không lưu trữ chứng từ chất thải nguy hại. Tổng số tiền xử phạt cho 4 hành vi trên là 740 triệu đồng.

Công ty CP Thép Dana – Ý có 3 hành vi vi phạm gồm: thực hiện không đúng nội dung báo cáo đánh giá ĐTM và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM; không có giấy chứng nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành; không lưu trữ chứng từ chất thải nguy hại. Tổng số tiền xử phạt đối với 3 hành vi trên là 400 triệu đồng.

Bên cạnh các mức xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động 6 tháng đối với hai nhà máy nói trên, chính quyền thành phố buộc hai nhà máy thép phải xây lắp, vận hành công trình bảo vệ môi trường và lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường để trình cơ quan phê duyệt kiểm tra, xác nhận hoàn thành trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ra quyết định.

Tâm An