Đà Nẵng đề nghị Sở Xây dựng thu hồi văn bản gây dư luận không tốt

(Dân trí) - Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đề nghị Sở Xây dựng thu hồi văn bản liên quan việc cấp phép chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ sang thương mại dịch vụ.

Ngày 30/6, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng có văn bản đề nghị Sở Xây dựng thu hồi Công văn số 4820/SXD-CPXD ngày 19/6/2020, có nội dung tạm dừng tiếp nhận và xử lý hồ sơ thẩm định - cấp phép xây dựng đối với những công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ kết hợp thương mại dịch vụ và công trình cải tạo chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ sang thương mại dịch vụ.

Theo nội dung văn bản của Sở Nội vụ TP, qua nghiên cứu và theo dõi những ngày gần đây, Sở Nội vụ nhận thấy việc dừng tiếp nhận hồ sơ nêu trên đang tạo dư luận ảnh hưởng không tốt đến công tác cải cách hành chính của thành phố. 

Công văn nói trên của Sở Xây dựng viện dẫn Công văn số 3429/UBND-QLĐT ngày 19/6/2020 của UBND thành phố làm căn cứ để dừng cấp phép. Tuy nhiên, Công văn số 3429/UBND-QLĐT của Chủ tịch UBND thành phố chỉ giao cho Sở Xây dựng chủ trì, lấy ý kiến các cơ quan có liên quan để tham mưu, báo cáo UBND thành phố, không có nội dung dừng cấp phép.

Vì những lý do nêu trên, Sở Nội vụ kính đề nghị Sở Xây dựng thu hồi Công văn số 4820/SXD-CPXD ngày 19/6/2020, thực hiện đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố.

Tâm An