1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng: Cử người họp thay phải có văn bản báo cáo

(Dân trí) - UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo: hạn chế tối đa việc tổ chức các cuộc họp; khi tổ chức họp phải chú ý lựa chọn thành phần mời dự họp phù hợp và yêu cầu tham dự đúng thành phần mời, trường hợp vì lý do công tác phải cử người đi thay thì phải có văn bản báo cáo cơ quan chủ trì họp.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu làm tốt công tác công khai, minh bạch thông qua nhiều hình thức tuyên truyền các chính sách, chủ trương của thành phố, các quy định về thủ tục hành chính để người dân biết rõ, dễ hiểu và tham gia tích cực vào quá trình triển khai chính sách trên thực tế; tập trung triển khai các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử.

 

Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm các sai phạm khi giải quyết TTHC đối với người dân, doanh nghiệp
Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm các sai phạm khi giải quyết TTHC đối với người dân, doanh nghiệp

Thực hiện cải cách tài chính công theo hướng tiết kiệm, hiệu quả. Cải cách chế độ tổ chức hội, họp: hạn chế tối đa việc tổ chức các cuộc họp; khi tổ chức họp phải chú ý lựa chọn thành phần mời dự họp phù hợp và yêu cầu tham dự đúng thành phần mời, trường hợp vì lý do công tác phải cử người đi thay thì phải có văn bản báo cáo cơ quan chủ trì họp; chú ý chất lượng khi tổ chức hội, họp; thời gian họp phải ngắn gọn, tập trung giải quyết được nội dung của cuộc họp.

Giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu, hướng dẫn, tổng hợp việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình cải cách hành chính của thành phố; tham mưu các giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo và kiểm tra thực hiện; hoàn thiện và tiếp tục triển khai hệ thống theo dõi, đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính, văn thư lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố...

Khánh Hồng